Skip to main content

Hippokratespriset 2010 till Gisela Dahlquist, Umeå

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 16:04 CEST

Professor Gisela Dahlquist är överläkare vid barnkliniken, Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Hon har sedan lång tid engagerat sig i etiska frågor i sin kliniska verksamhet som barnläkare och är en pionjär inom etikundervisningen för såväl läkarstudenter som kliniskt verksamma kollegor och vårdpersonal. Hon är också en eftersökt föreläsare vid seminarier och symposier om etik och deltar flitigt, inte minst som skribent, i den allmänna debatten om etik i vårdens vardag. Hennes insikter och engagemang har lett till en rad nationella och internationella uppdrag när det gäller utbildning, forskning och vårdfrågor med etiska aspekter i centrum.

Om priset
Hippokratespriset är Svenska Läkaresällskapets pris för etik i klinisk verksamhet och delas ut årligen till en eller flera kliniskt verksamma läkare inom olika specialiteter som i sitt dagliga arbete lyfter fram och tydliggör betydelsen av etiska frågor i sjukvården. Priset delas ut vid Läkaresällskapets årshögtid den 2 november 2010 kl 17.00.

Mer information
Ingemar Engström, ordförande i Läkaresällskapets etikdelegation, 070- 553 91 35, eller
Agneta Davidsson Ohlson, Svenska Läkaresällskapet, 08-440 88 75, agneta.ohlson@sls.se

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en klokare vård för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 16 000 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. Medicinska riksstämman har vi arrangerat varje år sedan 1943. Mer information hittar du på www.sls.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy