Skip to main content

Integritet - ett förlegat begrepp? Etikdag på Läkaresällskapet den 8 november

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2013 22:16 CET

Vad menar vi med integritet? Slog vi mer vakt om integritet innan det fanns sociala medier? Varför är integritet så svårt att handskas med i hälso- och sjukvården?

Läkaresällskapet och Läkarförbundet inbjuder till gemensam etikdag på Svenska Läkaresällskapet fredagen den 8 november kl 10-16.30. Moderator Gunilla Bolinder, Karolinska universitetssjukhuset.

UR PROGRAMMET:
Begreppet integritet
Mats G Hansson, Centrum för forsknings- och bioetik, Uppsala universitet

Journalen och patienten
Johan Assarsson, Patientmaktutredningen
Hanne Kjöller, Dagens Nyhete

Sociala medier - hot och möjlighet
Sara Natt och Dag, kurator, Stockholms sjukhem

Vården på villovägar? Dokusåpor i sjukhusmiljö
Mats Johansson, Avdelningen för medicinsk etik, Lunds universitet

Läkares integritet - dygd, stelhet eller vanära? Tre aktuella historiska exempel
Motzi Eklöf, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet, Växjö-Kalmar

Lagstiftningen rörande patientens integritetsskydd - enkel att tillämpa?
Ulrika Sandén, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet

Den erfarna respektive unga läkarens perspektiv
Rurik Löfmark, Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, Karolinska institutet
Karl Sallin, ST pediatrik, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 12 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. För möten över specialitetsgränderna arrangerar vi sedan 1943 den Medicinska riksstämman; 2013 hålls den den 5-6 december på Waterfront Congress Centre i centrala Stockholm. Mer information hittar du på www.sls.se eller www.riksstamman.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy