Skip to main content

Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt Fastlegesystem?

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2016 11:40 CEST

Den allt mer framträdande bilden av hur hälso- och sjukvården ska kunna effektiviseras (i termer av kostnader och kvalitet) samt bli mer jämlik och patientsäker, för att på så sätt svara mot individens och samhällets behov, innefattar en väl fungerande primärvård i vilken en fast läkarkontakt är central.

– Så länge primärvården inte växer kan den inte göra det som förväntas av den. Köer på sjukhusens akutmottagningar, remisskaruseller och patienter som – med all rätt – är missnöjda och får en dålig vård är bara några konsekvenser, säger Karl Sallin, som leder debatten "Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt Fastlegesystem?" på Läkaresällskapet den 17 maj.

Karl Sallin är också ordförande för Läkaresällskapets arbetsgrupp En Värdefull Vård. Så här skriver arbetsgruppen, Sveriges Läkareförbund respektive Regeringens utredare:

”En lättillgänglig kontakt med en egen läkare med allmänmedicinsk specialistkompetens är grundförutsättningen för alla invånares rätt till en jämlik och patientcentrerad, tillitsfull hälso- och sjukvård.” (SLS arbetsgrupp En Värdefull Vård)

”För oss är det högprioriterat, oavsett lagstiftning, att patienter ges rätt till en namngiven patientansvarig läkare (PAL) som fast vårdkontakt för att skapa bättre läkarkontinuitet.” (Sveriges Läkarförbund)

”En fast läkarkontakt i primärvården är det främsta sättet att göra hälso- och sjukvården mer patientcentrerad…” (Effektiv vård SOU 2016:2)

I Sverige är andelen kliniskt verksamma specialister i allmänmedicin rekordlåg, 16 procent, jämfört med de flesta andra OECD-länder (Danmark 21%, Finland 33% Holland 43%, Norge 20%, UK 30%).

– Försök att vända denna utveckling har pågått i trettio år utan resultat, fortsätter Karl Sallin. Hur kan Sverige stärka sin primärvård och möjliggöra kontinuitet och vilka hinder finns?

Detta ämne, den kanske viktigaste frågan i Svensk Hälso- och sjukvård idag, diskuteras på Svenska Läkaresällskapet vid en tisdagssammankomst den 17 maj. Välkommen!

 I debatten 17/5 medverkar:

Jonas Sjögreen, Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp En Värdefull Vård

Ove Andersson, ordförande i distriktsläkarföreningen och 2e vice ordförande i Sveriges Läkarförbund

Göran Stiernstedt, Regeringens utredare och ansvarig utredningen för "Effektiv vård"

Karl Sallin, (moderator), Svenska Läkaresällskapets nämnd och ordförande i arbetsgruppen En Värdefull Vård

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. För möten över specialitetsgränserna arrangerar vi sedan 1943 den Medicinska riksstämman; den hålls nästa gång 2017. Mer information hittar du på www.sls.se eller www.riksstamman.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.