Skip to main content

Läkaresällskapet säger nej till samvetsklausul i vården

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2014 11:21 CET

Frågan om behovet av en samvetsklausul i vården som möjliggör för personal att vägra utföra sedvanliga arbetsuppgifter i yrket kommer med jämna mellanrum upp i den offentliga debatten.

Med anledning av den senaste diskussionen som handlar om rätten för en barnmorska att vägra delta i utförandet av abort, vård efter abort och preventivmedelsrådgivning har Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik antagit ett uttalande som bygger på följande fyra punkter:

  1. Hälso- och sjukvården är till för att möta patientens behov och inte personalens.
  2. En enskild legitimerad yrkesutövare kan inte själv definiera sina arbetsuppgifter.
  3. Alla patienter ska bemötas på ett likvärdigt sätt i hälso- och sjukvården
  4. Vid intressekonflikter i vården ska patientens intressen ha företräde.

– En principiellt viktig utgångspunkt är att hälso- och sjukvården finns till för patientens skull och inte för personalens. Det är således ingen rättighet att få arbeta inom hälso- och sjukvården, vare sig generellt eller i ett specifikt yrke, säger Ingemar Engström, ordförande i Svenska Läkaresällskapets etikdelegation.

– I det fall man har valt ett legitimationsgrundande yrke, som exempelvis barnmorska, så har man också åtagit sig att utföra de arbetsuppgifter som är normalt förekommande i yrket, fortsätter han. Den enskilde yrkesutövaren har således ingen rätt att själv definiera sina arbetsuppgifter. En sådan ”à la carte”-princip skulle vara förödande i hälso- och sjukvården.

Etikdelegationen avvisar därför de propåer som nu framförts om att barnmorskor ska kunna vägra att delta i abortverksamhet eller preventivmedelsrådgivning. Det finns ett stort behov av personal på många håll i vården men det är viktigt att den personal som anställs är beredd att utföra de uppgifter som arbetet normalt innehåller. Om inte finns möjligheten att söka sig till någon annan del av hälso- och sjukvården.

Uttalandet finns i sin helhet på www.sls.se.

Mer information:Ingemar Engström, ordförande SLS Etikdelegation, 070-553 91 35, ingemar.engstrom@orebroll.se

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 12 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. För möten över specialitetsgränderna arrangerar vi sedan 1943 den Medicinska riksstämman; 2014 hålls den den 4-5 december i Stockholm. Mer information hittar du på www.sls.se eller www.riksstamman.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.