Skip to main content

Medicinetisk diskussion och medicinteknisk innovation – läkare belönas av Läkaresällskapet

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2016 09:53 CEST

För sin förmåga att ständigt lyfta vardagsetiska frågeställningar och uppmuntra till diskussioner med medicinetisk bäring, kollegor emellan liksom i patientmöten tilldelas överläkare Viveka Frykman Kull, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus, Svenska Läkaresällskapets etikpris, Hippokratespriset 2016.

– Viveka har ett långvarigt engagemang i etiska ronder och är mycket uppskattad bland yngre kollegor för sina utbildningsinsatser i medicinsk etik på hemkliniken, framförallt vad det gäller etiska aspekter på livsuppehållande behandling, säger Mårten Rosenqvist, professor och överläkare vid Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus.

Hippokratespriset instiftades 2003 för att uppmärksamma och uppmuntra ett etiskt förhållningssätt i läkarens kliniska vardag. Priset, 10 000 kronor och Clarence Blomqvist medalj, delas ut vid Läkaresällskapets Årshögtid den 15 november.

Läkaresällskapet belönar även medicintekniska innovationer, Erna Ebelings pris, 45 000 kronor.

Årets Ebelingspris går till professor Stig Steen, Thoraxkirurgiska kliniken, Lunds universitet, som får priset för sina framstående insatser vad gäller forskning och innovation inom cirkulationsassisterande system och system för att hålla lungvävnad vital i samband med transplantation.

Erna Ebelings fond instiftades 1960 för att främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik. Priset delas ut vid årets Medicinteknikdagar i Örebro.

KORT OM ...
Erna Ebeling, född Fritsch, föddes 1909 i Tyskland och kom omkring 1920 till Sverige som krigsbarn. Hon placerades hos, och adopterades så småningom av, Tyra och Teodor Ebeling i Stockholm. Erna var mycket intresserad av teknik och hade helst velat bli ingenjör. Det ansågs inte som ett lämpligt yrke för en flicka vid den tiden men Erna bevarade sitt teknikintresse hela livet. Efter en strumaoperation kom Erna Ebeling i kontakt med olika slags medicinsk apparatur. Hon beslöt sig för att bidra till utvecklingen inom området genom att donera 55 000 kronor till Svenska Läkaresällskapet 1960 och därigenom skapa ett pris i medicinsk teknik och fysik. Det första priset delades ut 1966.

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy