Skip to main content

När det gör ont att leva – om ungas psykiska hälsa på Läkaresällskapet den 13 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2016 13:14 CEST

Psykisk ohälsa är en av de största och snabbast växande utmaningarna för folkhälsan i världen. Sverige har aldrig varit rikare, men våra barn verkar må allt sämre, vart femte barn uppges må dåligt och tre av fyra personer har egen erfarenhet eller erfarenhet av att någon i närheten lever med psykisk ohälsa. 

– Vi blandar lätt ihop livskriser och psykisk hälsa och har därmed svårt att hitta rätt vårdnivå med tanke på att psykisk ohälsa har så många olika nivåer, säger Ullakarin Nyberg, forskare och överläkare vid Stockholms norra psykiatri och huvudtalare vid Läkaresällskapets seminarium om ungas psykiska hälsa. Just nu har vården en hel del problem att hitta de unga som mår riktigt dåligt. Och männen. Att däremot hamna i vården vid det som i huvudsak är en livskris kan vara direkt skadligt, menar Ullakarin Nyberg. Det betyder att man då inte får verktyg att se och använda sina egna resurser för att klara livskriser.

Torsdagen den 13 oktober arrangerar Läkaresällskapet ett förmiddagsseminarium om ungas psykiska hälsa. Läkare, forskare, lärare, skol- och fritidspersonal, patientföreningar, media, industri och politiker bjuds in för kunskapsutbyte om ungas psykiska hälsa.

Vi vill på det sättet bidra till diskussionen och föra den en bit framåt. Tillsammans skapar vi ett samtal som kan leda till förändring och förbättring. Seminariet är kostnadsfritt och avslutas med gemensam diskussion och lunchsmörgås. 


Deltagare
Ullakarin Nyberg, psykiater, överläkare, Stockholms norra psykiatri, St Görans sjukhus
Carl von Essen, generalsekreterare, Föreningen Mind
Ida Staberg, patient, Föreningen Mind
Danuta Wasserman, professor, chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, Karolinska institutet
Ing-Marie Wieselgren, psykiater, överläkare, nationell samordnare för psykiatri, Sveriges Kommuner och Landsting

Moderator är Doreen Månsson

Program
kl 09.30 Välkommen. Per Johansson, Svenska Läkaresällskapet
kl 09.40 När det gör ont att leva. Ullakarin Nyberg, Norra Stockholms psykiatri
kl 10.00 PaneldiskussionDanuta Wasserman, Karolinska Institutet, Ing-Marie Wieselgren,
Sveriges Kommuner och Landsting samt Carl von Essen och Ida Staberg, Föreningen Mind
kl 10.30 Frågor från publiken
kl 10.50 Hat och kärlek i sociala medierNiklas Sundler, Telia Healthcare
kl 11.00 Mingel och lunchsmörgås

Läkaresällskapets projekt Vård&Hälsa
För att öka kunskapen och belysa olika områden i hälso- och sjukvården har Svenska Läkaresällskapet startat projektet Vård&Hälsa, ett magasin som distribueras med Dagens Nyheter fem gånger per år, sajten www.vårdochhälsa.se och seminarier inför varje nytt magasin. Nästa nummer handlar om psykisk hälsa och distribueras den 14 oktober.

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.