Skip to main content

Sjukvård i skottlinjen

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 14:22 CET

Ordet ”humanitär” har olika innebörd för olika människor. Ofta innefattar det att göra ”gott” - därför är det förståeligt att alla vill vara ”humanitära”. I praktiken är principerna om opartiskhet, neutralitet och oberoende centrala för att humanitära organisationer ska kunna utföra sitt jobb. Sammanblandningen av humanitära, politiska och militära agendor kan få allvarliga konsekvenser för personalen från de ideella organisationer som verkar vid olika oroshärdar världen över. Den ökade misstänksamheten med aggression som följd har lett till att våld mot vårdpersonal vid olika oroshärdar världen över blivit vanligare.

– "En ideell organisation tar inte ställning för någon part i en pågående konflikt utan inriktar sitt arbete mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna oavsett vem som är förövaren", säger Kristina Söderlind Rutberg, ordförande för seminariet "Våld mot hälso- och sjukvård i väpnade konflikter" som Läkaresällskapet arrangerar den 4 december i samarbete med Amnesty International Sveriges hälso och sjukvårdsgrupp, Röda korset och Läkare utan gränser. Seminariet arrangeras för att visa på vikten av en helt opartisk humanitär hjälp, effekterna av våld mot hjälparbetare och för att starta diskussionen om vad vi kan göra åt situationen. 

– "Det blir allt svårare att förklara att Läkare Utan Gränser i alla lägen står fast vid de humanitära principerna om neutralitet, opartiskhet och oberoende, att vi inte tar ställning för någon sida i konflikter och inte tar emot statligt stöd från inblandade regeringar", säger Johan Mast, Läkare Utan Gränsers generalsekreterare. – "Insatser som inte är neutrala och opartiska riskerar de att omintetgöra humanitära organisationers möjligheter att rädda liv och lindra nöd." 

Anmäl dig idag för att säkra din plats på detta högaktuella seminarium!

PROGRAM

Onsdagen den 4 december 2013 kl. 13-18 på Svenska Läkaresällskapet,
Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm

Moderator: Kristina Söderlind Rutberg, Svenska Läkaresällskapets Etikdelegation

13.00 Välkommen! Filippa Nyberg, VD, Svenska Läkaresällskapet 
  Inledning. Kristina Söderlind Rutberg

13.10 Film från svenska Röda Korset
13.30 Våld mot hälso- och sjukvård – trender i dagens väpnade konflikter.
  Röda Korsets studie. Dick Clomén, folkrättsrådgivare, Röda Korset

14.00 Läkare Utan Gränser:Exempel från fält och möjliga vägar framåt
   Monika Oswaldsson, ordförande

14.30 Kaffe och diskussionsfrågor

15.00 Fly eller fängslas? Om mänskliga rättigheter i väpnade konflikter Katarina Bergehed, Syriensamordnare Svenska Amnesty och Cilina Nasser, researcher, Amnesty International, London

15.30 Läkaretiska grundregler. Hur arbetar World Medical Association, WMA? Thomas Flodin, Läkarförbundet

16.00 Paneldebatt 
 Debattledare: Kristina Söderlind Rutberg och 
 Morgan Olofsson, kommunikationschef, Röda Korset

17.00 Slutord. Peter Friberg, ordförande, Svenska Läkaresällskapet

Efterföljande mingel kl. 17.10-18.00

Mer information annie.melin@sls.se, 08-440 88 78.

Arrangörer: Amnesty International Sveriges hälso och sjukvårdsgrupp, Röda korset, Svenska Läkaresällskapet och Läkare utan gränser


Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 12 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. För möten över specialitetsgränderna arrangerar vi sedan 1943 den Medicinska riksstämman; 2013 hålls den den 5-6 december på Waterfront Congress Centre i centrala Stockholm. Mer information hittar du på www.sls.se eller www.riksstamman.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy