Skip to main content

Svenska Läkaresällskapet i Almedalen 2018

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2018 13:05 CEST

Svenska Läkaresällskapet är på plats i Almedalen för att lyfta några av hälso- och sjukvårdens viktigaste frågor.

Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet, trots det är vårdkrisen ett faktum. Media rapporterar om bemanningsproblem, stängda vårdplatser och orimliga vårdköer. Hälso- och sjukvården har seglat upp som en av valets viktigaste frågor och kommer få stort fokus under årets Almedalsvecka. Svenska Läkaresällskapet är på plats för att lyfta några av hälso- och sjukvårdens viktigaste frågor - från den nära vården och resursöverföringen, vikten av patient-läkarmötet, patientsäkerhet och kvalitetsutveckling till den jämlika hälsan lokalt och globalt. Kom och delta i debatten för en förbättrad hälsa och sjukvård.

SLS program i Almedalen 2018


Hur står det till med patient-läkarmötet i dagens hälso- och sjukvård?

Tisdagen den 3 juli kl. 13.00-14.00, D-huset, Sal D 24, Uppsala Universitet, Kaserngatan 1 (Betty Petterssons hus), Visby.

God vård bygger på vård efter behov, att patienter med störst medicinskt behov prioriteras. Patienten, kontinuitet och delaktighet ska stå i centrum och patientbemötande vara ett tydligt inslag i kompetensutvecklingen. Så är det inte idag, vilka förändringar krävs för att detta ska bli verklighet?
Medverkande: Mikael Sandlund, ordförande SLS etikdelegation, Svenska Läkaresällskapet, Ammi Hommel, ordförande, Svensk sjuksköterskeförening, Ingemar Engström, professor barn- och ungdomspsykiatri, Region Örebro län.
Moderator: Britt Skogseid, moderator, professor, överläkare, internmedicin/endokrinologi, Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset samt ordförande Svenska Läkaresällskapet.

Läs mer

Kan Hippokratesrevision säkerställa vård efter behov?


Tisdagen den 3 juli kl. 14.30-15.30, D-huset, Sal D 24, Uppsala Universitet, Kaserngatan 1 (Betty Petterssons hus), Visby.

Hur kan vi säkerställa att hälso- & sjukvårdens resurser går till en bra och säker vård för dem som behöver den mest? Professionsbaserad klinisk revision kan vara svaret. Ett system där professionella grupper regelbundet granskar verksamheter på plats runt om i landet och som involverar stort mått av patient-, anhörig- och medborgarinflytande. Granskningarna ska inte enbart vara inriktade på medicinska resultat utan även omfatta efterlevnad av etiska principer och professionella värden. Även forskning och fortbildning ska inkluderas. Man kan här prata om en slags ”Hippokratesrevision”.

I seminariet vill vi borra djupare i frågan. Kan Hippokratesrevision bidra till patientsäker vård efter behov och stimulera kvalitetsutveckling? Hur kommer det sig att den här typen av revision i stort sett saknas i dag? Vem ska egentligen efterfråga och finansiera revisionen? Skiljer sig professionernas och vårdgivarens syn på mål och kvalitet i sjukvården.

Medverkande: Niklas Ekerstad, ordförande SLS arbetsgrupp, Stella Cizinsky, verksamhetschef, Hjärtlungkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro, Göran Stiernstedt, statlig utredare.

Moderator: Britt Skogseid, moderator, professor, överläkare, internmedicin/endokrinologi, Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset samt ordförande Svenska Läkaresällskapet.

Läs mer

Den hälsosamma staden – möjligheter och hot för god och jämlik hälsa lokalt och globalt

Onsdagen den 4 juli kl. 12.00-14.00, D-huset, Sal D 22, Uppsala Universitet, Kaserngatan 1 (Betty Petterssons hus), Visby. Vi bjuder på lunch kl. 12 och seminariet börjar kl. 12.30.

Hur kan vetenskapligt grundat arbete för jämlik folkhälsa och för en hälsosam fysisk miljö i staden bidra? Vi problematiserar brett kring levnadsvanor, stadsplanering och urbanisering.

Medverkande: Anna Kiessling, docent i kardiologi, universitetslektor, Karolinska Institutet samt projektledare för Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt, Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten, Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting, Anna Gutniak, specialist i allmänmedicin, Svensk förening för ungdomsmedicin, Emma Henriksson, digital- och hållbarhetschef, Atrium Ljungberg, Alexander Ståhle, teknisk doktor i stadsbyggnad , KTH samt VD Spacescape, Alf Karlsson, statssekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, Näringsdepartementet, Regeringskansliet, Ole Petter Ottersen, rektor, Karolinska Institutet.
Moderator:
Tobias Alfvén, moderator, vice ordförande Svenska Läkaresällskapet.

Läs mer


Nära vård – resursöverföringen en knäckfråga!

Onsdagen den 4 juli kl. 14.15-15.15, D-huset, Sal D 22, Uppsala Universitet, Kaserngatan 1 (Betty Petterssons hus), Visby.

Hur ska den friska befolkningens tillfälliga behov av vård och behovet för patienter med långvariga och komplexa sjukdomstillstånd tillgodoses på ett resurseffektivt sätt? Statsmakterna säger nära vård. Men vad är nära vård? Hur ska en önskvärd förflyttning av resurser och kompetenser lyckas?

Medverkande: Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting, Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare, Ingmarie Skoglund, specialist allmänmedicin, ledamot Svenska Läkaresällskapets nämnd, Håkan Wittgren, förvaltningsdirektör, Västmanlands sjukhus.

Moderator: Stefan Lindgren, tidigare ordförande Svenska Läkaresällskapet.

Läs mer

Varmt välkomna!
Våra seminarier är öppna för alla. Kom gärna i tid, det är ett begränsat antal platser. Följ vår liverapportering på Facebook och Twitter #slsalmedalen

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.