Skip to main content

Pressmeddelanden

Ny färdplan för global barnhälsa lanseras i dag:  Det handlar om alla barns rätt att blomstra

Ny färdplan för global barnhälsa lanseras i dag: Det handlar om alla barns rätt att blomstra

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2019 09:30 CEST

För miljontals barn och unga i världen är mänskliga rättigheter fortfarande ett abstrakt koncept. För de yngsta definieras framsteg ofta i termer av överlevnad. Nu lanserar SIGHT & Svenska Läkaresällskapet en färdplan för global barnhälsa. Framsteg definieras utifrån nästa generations rätt att blomstra och placerar barnen i centrum av de globala målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030.

Hur påverkar arv och miljö obesitas och typ 2 diabetes  – världsledande experter samlas till internationell konferens

Hur påverkar arv och miljö obesitas och typ 2 diabetes – världsledande experter samlas till internationell konferens

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2019 14:24 CEST

​Den 11-12 september 2019 arrangerar Umeå universitet, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, Journal of Internal Medicine i samarbete med Svenska Läkaresällskapet Berzeliussymposiet ”Obesity and Type 2 Diabetes: Understanding the Role of Ethnicity”.

SLS bygger ny organisation för att stärka läkarkårens röst i samhället

SLS bygger ny organisation för att stärka läkarkårens röst i samhället

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2019 10:42 CEST

Ta del av alla nyheter från SLS fullmäktigemöte (FM) som ägde rum den 14 maj. FM tog under dagen bland annat ställning till två inkomna motioner, en om kraftsamling för ungas psykiska hälsa och en om klimatfrågan samt två propositioner från SLS nämnd. Mötets största och kanske viktigaste fråga var propositionen om en ny medlemskategori som bifölls .

Svenska Läkaresällskapet lanserar sju utvecklingsområden för en stärkt primärvård

Svenska Läkaresällskapet lanserar sju utvecklingsområden för en stärkt primärvård

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2019 06:50 CEST

Sjukvårdens stora utmaning är att klara vården av de mest sjuka äldre. En åldrande befolkning med stora behov av vård, kontinuitet och samordning, kräver nya organisationsformer. En välfungerande och utbyggd primärvård är en grundförutsättning för att nå målet om en kostnadseffektiv och jämlik vård. Idag lanserar Svenska Läkaresällskapet sju utvecklingsområden för en stärkt primärvård.

SLS kraftsamlar för att sätta läkares kompetensutveckling i fokus

SLS kraftsamlar för att sätta läkares kompetensutveckling i fokus

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2019 09:00 CEST

Svenska Läkaresällskapets (SLS) programtidning för 2019-2020 distribueras till hela Sveriges läkarkår med vårens utgåva av ”Framtidens Karriär – Läkare”. SLS presenterar en ny och uppdaterad programverksamhet med åtta programkoncept för att möta behovet av utbildning och fortbildning i läkarkåren.

Pressinbjudan: Fysisk aktivitet som barn och hållbar elitidrott – från vaggan till OS

Pressinbjudan: Fysisk aktivitet som barn och hållbar elitidrott – från vaggan till OS

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2019 08:00 CEST

Svenska Läkaresällskapet tillsammans med Centrum för idrottsforskning och Svenska Handbollförbundet hälsar välkommen till en inspirerande eftermiddag om fysisk aktivitet och barns hälsa den 24 april, Gothia Towers, Göteborg.

Läkarens etiska ansvar i samhällen som inte respekterar mänskliga rättigheter

Läkarens etiska ansvar i samhällen som inte respekterar mänskliga rättigheter

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2019 15:09 CET

Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik har tagit fram ett etiskt uttalande om det personliga ställningstagande som krävs av en läkare inför beslut om att arbeta under förhållanden där det är känt att grundläggande mänskliga rättigheter inte respekteras. Detta med anledning av reportaget ​”Nyförlöst och fängslad”, som sändes i mars 2019 i Sveriges Radios Kaliber i P1.

Vårdens digitalisering ställer ökade krav på etik och evidens – läkarprofessionen höjer sin röst!

Vårdens digitalisering ställer ökade krav på etik och evidens – läkarprofessionen höjer sin röst!

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2019 09:00 CET

Utvecklingen av digitala vårdtjänster ställer krav på kvalitetssäkring, regelverk, enhetlig begreppsanvändning, standardisering och uppföljning. En avgörande faktor för att nå vision eHälsa 2025 och säkerställa en jämlik, effektiv, tillgänglig och säker vård är professionens medverkan. Under Läkaresällskapets årliga eHälsodag den 20 mars 2019 samlas vi för att lyfta vikten av etik och evidens.

Ny rapport: Forskning, utbildning och samarbete över disciplingränserna  – framgångsfaktorer för Agenda 2030

Ny rapport: Forskning, utbildning och samarbete över disciplingränserna – framgångsfaktorer för Agenda 2030

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2019 08:00 CET

Svenska Läkaresällskapets ​konferens "Swedish Global Health Research Conference 2018" samlade världsledande experter, forskare och regeringsföreträdare med målet att lyfta forskningens roll och betydelse för att nå målen i Agenda 2030. Nu släpps konferensrapport som lyfter utmaningar och möjligheter i det fortsatta arbetet för en mer rättvis, jämlik hälsa och hållbar värld.

Personcentrerad vård – för ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet

Personcentrerad vård – för ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2019 08:00 CET

Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet och Dietisternas riksförbund har i ett samverkansprojekt definierat kärnkompetensen personcentrerad vård. Arbetet har resulterat i en skrift som nu lanseras. Skriften ska fungera som en gemensam kunskapsbas och inspirera till ett fortsatt utvecklingsarbete för ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet.