Skip to main content

Taggar

PEFC pressbriefing - november 2018

PEFC pressbriefing - november 2018

Dokument   •   2018-11-05 12:07 CET

PEFC är en global, icke-vinstdrivande paraplyorganisation som arbetar för hållbart skogsbruk genom oberoende certifiering av skogsbruk och skogsbaserade produkter. Dokumentet beskriver kortfattat (2 sidor) hur detta går till och hur PEFC fungerar i Sverige.

PEFC-märkningen: ett kvitto på miljövänlig råvara från uthålligt skogsbruk

En A4 som beskriver vad PEFC produktmärkning är, vad märkningen står för och hur en oberoende kontroll garanteras.

PEFC Skogscertifiering - Vi tar ansvar i skogen

Broschyr på 8 sidor som kortfattat beskriver hur PEFC skogscertifiering verkar för ett hållbart skogsbruk och vad det innebär i praktiken för certifierade skogsägare och skogsentreprenörer.