Lwfwuldgn2egot9ytfuo

Vi på Svenska Standardbolag AB kan bolagstjänster

Pressmeddelanden   •   2015-07-24 15:54 CEST

Ni kanske känner oss främst som företaget som hjälper företagare att starta sitt aktiebolag snabbt med vårt lagerbolag AB Grundstenen. Men vi jobbar dagligen med mängder av andra olika typer av bolagsärenden i aktiebolag. Det kan vara ändring av styrelse, fusion, delning eller likvidation av aktiebolag, optionsprogram för nyckelpersoner etc.

Zdmgu1h4sokipinwlarj

Lagerbolag och bolagstjänster

Pressmeddelanden   •   2015-07-08 16:42 CEST

AB Grundstenen är Sveriges mest sålda lagerbolag och välkänt inom näringslivet. Fördelen med att köpa ett lagerbolag är att företaget kan komma igång snabbt. Vid köp av en AB Grundstenen ingår kontroller, granskningar, omskrivningar, bolagsrättslig konsultation, konsultation avseende ansökan om F-skatt, komplett bolagsdokumentation, ärendebevakning etc, vilket gör oss unika.

Mkaziqsm7a03whnfix46

Vanligast att starta aktiebolag direkt

Pressmeddelanden   •   2015-06-18 17:05 CEST

Är man ensam om att äga och driva ett företag väljer man ofta företagsformen aktiebolag eller enskild firma. Det är vanligt att man startar direkt med aktiebolag. Vill man prova en affärsidé i liten skala för att se om den är hållbar kan man börja som enskild firma för att sedan övergå till aktiebolag när verksamheten börjar ta fart.

Wtjnaogqfe6mhk8hxo8y

Styrelseändring

Pressmeddelanden   •   2015-06-12 16:34 CEST

Styrelsen väljs av bolagsstämma. Det är dock numera inte bolagsstämmans datum som är avgörande för när en ny styrelse blir giltig utan istället den dag anmälan om ändringen inkommit till Bolagsverket. När vi hjälper till med ändring av styrelsen ser vi som regel till så att anmälan till Bolagsverket blir gjord samma dag som bolagsstämmans datum.

Ovs9zipi2l4xd74g9svh

Vem ska bolaget utse som VD?

Pressmeddelanden   •   2015-06-05 16:17 CEST

VD är en förkortning av Verkställande Direktör. VD utses normalt av, och är, underordnad styrelsen. VD bör vara en person som upplevs som förtroendeingivande och kraftfull och följer styrelsens intentioner men samtidigt är självständig nog att med företagets bästa för ögonen ha egna synpunkter och åsikter och kunna argumentera för dessa inför styrelsen.

Kipfvw3kyno64rexqz88

Bolagsordningsändring utan namnändring

Pressmeddelanden   •   2015-05-29 13:23 CEST

​Bolagsordning kan sägas motsvara stadgarna i en förening och anger ramarna för bolagets verksamhet. De har ofta standardkaraktär men det är också vanligt med specialbestämmelser såsom aktier med olika rösträtt eller aktier med ekonomiska skillnader. Det är vanligt att ha med bestämmelser för att begränsa risken att få oönskade kompanjoner, främst genom förköps- resp hembudsklausul.

T8ccjwswucdq9oeam2v1

Aktiebolag eller enskild firma eller båda

Pressmeddelanden   •   2015-05-22 09:36 CEST

​Är man ensam om att äga och driva ett företag väljer man som regel företagsformen aktiebolag eller enskild firma. Vill man prova en affärsidé i liten skala för att se om den är hållbar kan man börja som enskild firma för att sedan övergå till aktiebolag när verksamheten börjar ta fart. Obs: det är viktigt ur bl a risksynpunkt att inte vänta för länge med ombildningen till aktiebolag.

Coiqybe0ze2jvdoqtfkn

Oenighet? Konflikt? Samarbetssvårigheter? Vi har lösningen!

Pressmeddelanden   •   2015-05-19 10:53 CEST

I ett bra företagsklimat strävar alla åt samma håll, d v s för företagets bästa. Vad som är det bästa är man ibland oense om och tyvärr händer det att en oenighet fördjupas och blir till skada för verksamheten. Om man då har ett aktieägaravtal finns ofta lösningen i avtalet. Ett aktieägaravtal är lika viktigt som en olycksfallsförsäkring eller en livförsäkring.

Wlauzzf5ahwxaradajek

Bolagsfrågor

Pressmeddelanden   •   2015-05-08 15:57 CEST

Om man är flera personer som tänker starta företag och bilda bolag tillsammans är det många saker man behöver avhandla. Som t ex om det bör skrivas ett aktieägaravtal eller namnalternativ ifall det finns risk för att bolagsnamnet inte kommer att bli godkänt. Boka ett telefonmöte med någon av Svenska Standardbolags företagsrådgivare så hjälper vi till! Alternativt besök något av våra kontor.

Evhhk2nqrbwrdcaicki6

Vi hjälper dig att föra bolagets aktiebok!

Pressmeddelanden   •   2015-04-30 13:05 CEST

Varje aktiebolag är skyldigt att ha en uppdaterad aktiebok att visa upp för den som vill titta i den. Har vi nyligen hjälpt till vid din bolagsstart har vi aktieboken sparad i våra system. Om bolaget har ett flertal aktieägare och ändringar i ägarkretsen är förekommande kan man säkra att aktieboken alltid är uppdaterad genom att använda sig av vår aktiebokstjänst.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Verksamhetschef
 • Anita.Berggren@standardbolag.se
 • 023 - 79 23 00

 • Presskontakt
 • VD
 • erik.berggren@standardbolag.se
 • 023 - 79 23 00

Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 200 000 tillfällen.

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 svenska företag har startats med en AB Grundstenen. Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika snabbavvecklingstjänsten Slutstenen.

Adress

 • Svenska Standardbolag AB
 • Magasinsgatan 7B, Box 292
 • 791 27 Falun
 • Vår hemsida

Länkar