Pcdp45oo2pwwgxxghatx

Helkund, delkund, engångskund

Pressmeddelanden   •   2015-12-22 16:28 CET

​I likhet med många andra företag har vi olika kategorier av kunder. Helkunden anlitar oss så fort det handlar om något, vad det än må vara som ska registreras hos Bolagsverket. Delkunden ordnar själv enklare ärenden men ber om vår hjälp i mer komplexa ärenden och ett exempel på engångskunden är ett konsultföretag med samma verksamhet år efter år och som startar sitt företag med vår hjälp.

Kssphcu5zhf0wn4fj0ja

Svenska Standardbolag AB nominerade som Årets Företag vid Stjärngalan

Pressmeddelanden   •   2015-12-22 16:23 CET

​Svenska Standardbolag är nominerade som Årets Företag vid Stjärngalan, arrangerad av Dalarna Business. Kategorin Årets Företag kännetecknas av ”utveckling, nytänkande och god ekonomisk tillväxt. Företaget är ägarlett och ett föredöme såväl lokalt som regionalt, visar engagemang i samhällsfrågor och följer samhällets etiska normer och värderingar”.

Sx3nhhanz8lvxzqsrdon

Lägga ner bolaget före årsskiftet?

Pressmeddelanden   •   2015-12-22 16:21 CET

Har du ett bolag som är vilande och som har räkenskapsår per 31/12 och vill slippa att göra årsredovisning per 2015-12-31? Då passar troligen vår snabbavvecklingstjänst Slutstenen. Den innebär att vi köper bolaget och du får betalning genast istället för att invänta de 7 – 8 månader som är den normala tiden för en likvidationsprocess.

T1yathymcutkm0fvz8ck

Starta snabbt med lagerbolag

Pressmeddelanden   •   2015-12-21 17:03 CET

​Det finns många fördelar med ett lagerbolag. Bolaget existerar redan juridiskt och du som företagare kan därför omgående komma igång och söka registrering för F-skatt och moms m m. Våra lagerbolag AB Grundstenen fungerar mycket bra och underlättar vid kontakter med bl a myndigheter, kreditgivare etc eftersom deras erfarenhet är att sådant bolag kommit till på ett korrekt och seriöst sätt.

Jtknrjeixvarahzsmf8g

En föränderlig tid som på både kort och lång sikt ökar företagandet

Pressmeddelanden   •   2015-12-21 16:48 CET

Vår omvärld är orolig och påverkar oss i hög grad. Sverige tar emot många människor på flykt undan krig, tortyr etc. Många som flytt är har goda yrkeskunskaper och med god utbildning. Säkerligen kommer många att satsa på eget företagande och anställa personal och genom detta bidra till den välfärd som är önskvärd. Vi på Standardbolag ofta hjälper nya svenskar att starta företag.

Xbadncglhrxqmiacypzg

AB fortsätter att vinna terräng

Pressmeddelanden   •   2015-12-21 16:44 CET

​Bolagsverkets statistik fortsätter att visa att aktiebolagsform att driva företag blir allt populärare. Trots en minskning med 1,8 % av antalet nyregistrerade företag i oktober så ökade antalet nya aktiebolag med 7,5 %. Av övriga vanliga associationsformer var det bara kommanditbolag som ökade, med 13,3 %. Handelsbolag minskade med 18,4 %.

Dfldybu6r4hqtgivpjz1

Vinner jag på att starta bolag innan 31 december?

Pressmeddelanden   •   2015-12-21 16:39 CET

​Att starta aktiebolag före årsskiftet ger ägaren ett schablonbeskattat utdelningsutrymme på närmare 160 000 SEK vilket inte är möjligt att nyttja första året om starten sker efter årsskiftet. Vid nystart av aktiebolag går det snabbt och enkelt att komma igång genom att köpa ett färdigt lagerbolag (AB Grundstenen) från oss.

Qiholfadxaubxqwnvwkl

Årsredovisning, ska vara rätt direkt

Pressmeddelanden   •   2015-11-10 15:42 CET

Ett aktiebolag måste varje år upprätta komplett årsredovisning och sedan skicka in den till Bolagsverket i tid. Den skyldigheten finns oavsett om bolaget drivit verksamhet eller inte eller om bolaget har revisor eller inte har revisor. Observera att man inte kan få anstånd med att skicka in årsredovisning (och revisionsberättelse).

Ibezujdhpwbqcamyawbw

Vilka är fördelarna med att starta bolag med lagerbolaget AB Grundstenen?

Pressmeddelanden   •   2015-11-10 15:35 CET

Fördelen med att starta bolag med ett AB Grundstenen är bl a ...att bolaget har ett organisationsnummer och kan omedelbart komma igång med sin verksamhet. ...registrering som arbetsgivare och för F-skatt och moms hos Skatteverket kan sökas direkt. ...man vet att bildandet gjorts på ett juridiskt och ekonomiskt korrekt sätt. ...kostnaden för starten kan tas från aktiekapitalet.

Pdjdb2u9j6kaurd80dft

Att sluta är att skiljas

Pressmeddelanden   •   2015-10-26 13:12 CET

​För mången företagare som har varit verksam länge och som efter mycket funderande väljer att lägga ned ett bolag är processen att stänga ner bolaget känslosam. När man väl bestämt sig vill man helst lägga ner företaget genast och under ordnade former, dock tar en likvidation av ett aktiebolag lång tid (normalt minst 7 – 8 månader). Det går dock för företagaren att avsluta bolaget på någon vecka.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Verksamhetschef
 • Anita.Berggren@standardbolag.se
 • 023 - 79 23 00

 • Presskontakt
 • VD
 • erik.berggren@standardbolag.se
 • 023 - 79 23 00

Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 200 000 tillfällen.

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 svenska företag har startats med en AB Grundstenen. Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika snabbavvecklingstjänsten Slutstenen.

Adress

 • Svenska Standardbolag AB
 • Magasinsgatan 7B, Box 292
 • 791 27 Falun
 • Vår hemsida

Länkar