Mvjkehmgmf2w3ub2ymoh

Har en styrelsesuppleant något ansvar?

Pressmeddelanden   •   Jan 13, 2017 16:07 CET

Det är vanligt att ett aktiebolag ägs av en person, som även är bolagets styrelse. ABL kräver då att bolaget väljer en styrelsesuppleant. Orsaken är att suppleanten ska kunna träda i tjänst om den ordinarie styrelseledamoten inte kan nås när bolaget måste göra något som inte kan vänta.

Wtlv6secrpwnuyjjbcrw

Bolagsordning + aktieägaravtal (kompanjonsavtal) = sant

Pressmeddelanden   •   Jan 05, 2017 13:37 CET

Bolagsordningens innehåll bestäms av aktieägarna och styrelsen måste i sitt arbete rätta sig efter det som står i bolagsordningen. I ett aktieägaravtal kan man i stort sett fritt avtala om vad som helst som rör ägandet och verksamheten. Mellan dem som har undertecknat avtalet gäller det före vad som sägs i bolagsordningen.

Ab8e2ioxezgrssfiwaxi

Att tänka på om du ska avveckla ett bolag!

Pressmeddelanden   •   Jan 05, 2017 13:31 CET

Vi, liksom våra kunder och deras rådgivare, tycker det är viktigt att leverantören av en snabbavveckling har tillfredsställande ekonomi för att kunna fullfölja de garantier som utfästs. En likvidation av ett AB pågår 7 – 8 månader vilket kan vara ansträngande när man i praktiken har slutat att vara verksam. Snabbavveckling innebär att vi köper det vilande bolaget och avvecklar det i egen regi.

Xqcyto8rw8t5zrka5mci

Nya 3:12-reglerna gör att fler startar aktiebolag före årsskiftet

Pressmeddelanden   •   Jan 05, 2017 13:26 CET

Regeringen har föreslagit att de nya reglerna ska gälla från 1 januari 2018. Bland annat innebär förslaget en skattehöjning inom gränsbeloppet från 20 % till 25 %. Förslaget ska dock först ut på remiss.

Se9j8rtu2whvr9evcj6w

Fördel med lagerbolag innan året är slut?

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2016 13:36 CET

Vi hjälper till med att starta bolag eller föreningar vare sig det handlar om nybildning eller lagerbolag. Om man omgående behöver få ett orgnr är lagerbolag att rekommendera. Har man tid att vänta kan man lika gärna nybilda företaget. AB Grundstenen har på marknaden kommit att uppfattas som ett kvalitetstecken, man vet att bolaget har tillkommit på ett ekonomiskt och juridiskt korrekt sätt.

Mrnsqdzevn8kkps1zedn

Öppet alla vardagar 08.00 – 16.30

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2016 13:28 CET

Vi har som vanligt öppet alla vardagar 08.00 – 16.30, även kring jul- och nyårshelgerna. Välkomna att kontakta oss för mer information om våra bolagstjänster! Gör enkelt en bolagsbeställning online eller besök gärna något av våra kontor.

Dlpze2l8okkagv8gmmtk

Att tillsammans starta bolag eller förening

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2016 13:26 CET

Valet av bolagsform vid start av företag kan vara svårt. Att starta aktiebolag har blivit det vanligaste sättet att komma igång med ett företag. Har man inte 50 000 kronor men en bra affärsidé kan handelsbolag eller kommanditbolag vara ett alternativ. Ekonomisk förening kommer ibland i skymundan av övriga företagsformer. För ombildning av enskild firma till AB har vi vår tjänst Rullstenen.

Mlzlt6gbcebuf2mbmalo

Starta bolag innan årsskiftet – spara skatt!

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2016 14:04 CET

Ett bolag där ägaren är verksam kan lämna viss utdelning där skatten för ägaren blir 20 %. Det finns ett schablonbelopp som alla får använda oavsett anskaffningsvärde och löner. Den som äger aktierna 1 januari och hela kalenderåret får tillgodoräkna sig den lågbeskattade utdelningen. Det kan därför vara en skattemässig fördel att starta bolag genom vårt lagerbolag AB Grundstenen före årsskiftet.

A1ieypddnwydymargn9f

Vikten av varumärkesvård

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2016 14:45 CET

Har man skapat en uppskattad produkt eller tjänst hör det också till god varumärkesvård att registrera namnet som varumärke. Har man ett företagsnamn som blivit känt skyddar får man ett förstärkt skydd om man registrerar företagsnamnet även som varumärke. Att inte vårda sitt varumärke kan medföra att varumärket inte längre kan användas eller i vart fall skadas allvarligt.

Idqoteai25apdjnhblay

Sälja AB

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2016 14:41 CET

Genom att sälja sitt aktiebolag till oss och avveckla bolaget med en snabbavveckling kan man omgående bli av med all administration och snabbt få ut sina pengar från bolaget. Från offert till avslutat köp tar hanteringen normalt några arbetsdagar. Som säljare kan du känna dig trygg i att det hela går korrekt till och att eventuella obetalda skatter i bolaget hanteras på ett tillbörligt sätt.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Verksamhetschef
 • Anita.Berggren@standardbolag.se
 • 023 - 79 23 00

 • Presskontakt
 • VD
 • erik.berggren@standardbolag.se
 • 023 - 79 23 00

Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 200 000 tillfällen.

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 svenska företag har startats med en AB Grundstenen. Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika snabbavvecklingstjänsten Slutstenen.

Adress

 • Svenska Standardbolag AB
 • Magasinsgatan 7B, Box 292
 • 791 27 Falun
 • Vår hemsida

Länkar