8khtxo1xwb58u6t6zjmfmq

Värdefullt varumärke? Vänta inte med varumärkesansökan!

Pressmeddelanden   •   2014-08-29 15:30 CEST

Om du har en god affärsidé med ett bra namn på företaget och/eller produkten/tjänsten och är övertygad om att verksamheten blir en succé och att namnet kommer att bli mycket välkänt, då kan det vara en god idé att prioritera varumärkesfrågan så att du hinner skydda dig innan någon möjlig konkurrent ser värdet och registrerar namnet eller ett liknande namn innan du hinner göra det.

Pjclmgnikw9wtneuop4s

Frihet är det bästa ting…

Pressmeddelanden   •   2014-08-22 14:26 CEST

För 150 år sedan… Uppkom näringsfriheten i Sverige. Det som hände var att skråväsendet avskaffades, vilket medförde att vem som helst fick starta företag. Det har starkt bidragit till att Sverige blev och är ett land med många och framgångsrika företagare. Idag.... är vi fortfarande det ledande företaget inom bolagsservice. Det handlar bl a om nybildande eller lagerbolag/lagerföreningar,

Hm0m5sv1lwz6ifxjr2tv

60 år i tjänst inom bolagsfrågor

Pressmeddelanden   •   2014-07-24 12:14 CEST

Inget är så bra som kontinuitet. Vi är det första specialföretaget för bolagsfrågor. Under alla våra 60 år har vi nu hjälpt cirka 300 000 aktiebolag till världen, plus ett stort antal handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar.

Axagos9vsyyi1gnq3k0j

Bolagskapning – agera genast, men inte i panik….

Pressmeddelanden   •   2014-07-18 16:33 CEST

Bolagskapning (företagskapning) låter dramatiskt, vilket det ju onekligen är när det inträffar. Ämnet har en tid varit aktuellt och för en företagare är tanken på risk för bolagskapning självklart skrämmande ju mer man blir medveten om vilka konsekvenser en kapning kan få.

Tdxk7fditkoozqbddvcl

Att fusionera - Slå ihop bolagen genom fusion

Pressmeddelanden   •   2014-07-11 12:57 CEST

Vanligaste fusionen är när ett helägt dotterbolag går upp i moderbolaget. Om verksamheten huvudsakligen bedrivs i dotterbolaget är det ofta till fördel om moderbolaget istället går upp i dotterbolaget, vilket brukar kallas omvänd fusion. Om man vill fusionera bolag som är fristående från varandra gör man en s k sidledes fusion.

Xhkefvkizw746cexfknn

Registrering av varumärke

Pressmeddelanden   •   2014-07-01 16:34 CEST

Vi har 30 års erfarenhet av att hantera varumärken och 60 års erfarenhet att hantera frågor som rör bolagsnamn. Vi handlägger varumärkesskydd efter samma principer som våra andra tjänster, fast pris och snabb handläggning. Vi handlägger också förnyelse och överlåtelse av varumärken. Registrerat märke får förses med ®-symbolen. Pågående ansökan får förses med ™. Svenska Standardbolag hjälper dig.

D3cuoqa6tsxu6dueevkv

Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun

Pressmeddelanden   •   2014-07-01 15:59 CEST

Vår samlade och unika erfarenhet inom bolagsområdet finns i dessa städer, huvudkontoret ligger i Falun. Dagligen besvarar vi per telefon, e-post och vid personligt besök på kontoret frågor kring nystart av företag och om varumärken och registrering av domännamn, med mera.

G21xho8cinyevsnwm1fn

Att sänka kravet på aktiekapital ytterligare är att göra företagare en björntjänst?

Pressmeddelanden   •   2014-07-01 15:51 CEST

Regeringen har beslutat att tillsätta en kommitté med uppdrag att lämna förslag på åtgärder för att förbättra entreprenörskapsklimatet i Sverige. I nämnda vällovliga uppdrag ingår att bedöma om det finns behov av ytterligare sänkningar av lägsta tillåtna aktiekapital för privata aktiebolag, kanske ända ner till 1 krona.

Omwbf8t0zexfjuwb0ntg

Lagerbolaget AB Grundstenen

Pressmeddelanden   •   2014-06-19 16:03 CEST

Tic7r6ot6suioghh7yoe

Låt oss bilda ditt bolag

Pressmeddelanden   •   2014-05-28 08:56 CEST

Vi har hjälpt till med att starta cirka 300 000 aktiebolag och även många handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar. Det är möjligt att du hört talas om våra lagerbolag och lagerföreningar eftersom det är det vi är mest kända för. Dock arbetar vi dagligen även med nybildningar.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Verksamhetschef
 • Anita.Berggren@standardbolag.se
 • 023 - 79 23 00

 • Presskontakt
 • VD
 • erik.bhgerfrggqqren@standardonzyzabolabdzuong.yehese
 • 023 - 79 23 00

Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 200 000 tillfällen.

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 svenska företag har startats med en AB Grundstenen. Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika snabbavvecklingstjänsten Slutstenen.

Adress

 • Svenska Standardbolag AB
 • Magasinsgatan 7B, Box 292
 • 791 27 Falun
 • Vår hemsida

Länkar