Fizrkikck5hkbd0l4nso

Bolag utan verksamhet?

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 16:15 CET

Om man inte längre har någon praktisk nytta av sitt aktiebolag är det ofta ett bra alternativet att avsluta och avveckla aktiebolaget. Där kan vi på Svenska Standardbolag hjälpa till. Att låta oss avveckla bolaget är idag det vanligaste sättet att avveckla ett aktiebolag på. Sedan vi startade tjänsten 1992 har vi avvecklat mer än 18 000 aktiebolag.

Ry8xjeeajbo3baonyos4

Det är ekonomiskt fördelaktigt att starta bolag före årsskiftet

Pressmeddelanden   •   2014-12-12 12:29 CET

​Att starta aktiebolag före årsskiftet ger ägaren ett schablonbeskattat utdelningsutrymme på 150 000 SEK vilket inte är möjligt att nyttja första året om starten sker efter årsskiftet. Utöver den fördelen finns också ett investeraravdrag (skatteavdrag för dig som köper en AB Grundstenen) på 7 500 vid köp av en Grundsten för 50 000 SEK. Starta snabbt med lagerbolaget AB Grundstenen!

L84ocknqetzvjxninqdj

Inte så konstigt att vi är bra på det här med att starta bolag.

Pressmeddelanden   •   2014-12-09 15:57 CET

Idag fick vi registreringsbeviset från Bolagsverket på AB Grundstenen 150 000. Vi känner oss så stolta över att ha passerat 150 000 sålda lagerbolag med namnet AB Grundstenen och det kommer vi så klart att fira. Vill du komma igång direkt med ditt företag, känna dig trygg med att allt kommer att gå rätt till så passar vårt lagerbolag AB Grundstenen bra.

Zri3keizdnuhotvr7jys

AB alltmer populärt

Pressmeddelanden   •   2014-12-05 08:48 CET

​Bolagsverkets statistik visar tydligt att trenden fortsätter. Det blir allt vanligare att direkt starta sitt företag som aktiebolag. Det är ofta en fördel att starta sitt aktiebolag före årsskiftet. Det innebär samtidigt att det som regel är många som är ute i sista stund och därmed vanligt att handläggningstiderna ökar hos registreringsmyndigheterna.

Kcgxcj19f9kcximndwnd

Vad är ett lagerbolag?

Pressmeddelanden   •   2014-12-04 12:20 CET

Ett lagerbolag är ett vilande bolag av standardtyp med eget organisationsnummer som aktiveras med den verksamhet som köparen avser bedriva. De flesta uppgifter ändras i lagerbolaget efter köparens önskemål. Som exempelvis namnet på bolaget, firmateckningen, bolagets verksamhet, adress, hur bolagsordningen ska utformas osv.

Pd6ld83jddcpasuuqnml

Digital aktiebok

Pressmeddelanden   •   2014-11-28 14:57 CET

Svenska Standardbolag AB har bildat aktiebolag i 60 år och det har blivit cirka 300 000 under dessa år. Sedan ett antal år finns aktieboken sparad elektroniskt för våra bolagskunder och de kan enkelt få aktieboken mailad till sig. Vi har också sedan 2009 en Aktiebokstjänst som främst nyttjas av företag där ägarbyte förekommer lite oftare. Tjänsten innebär att aktieboken alltid är uppdaterad.

Sqqtwu3rlbjyg6udnoj8

Kraftig ökning av varumärkesskydd

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 13:40 CET

En sak som är klar är att om man har ett kännetecken som är eller kommer att bli värdefullt så ska man registrera det som ett varumärke eftersom man då skapar ett försvar mot konkurrenter som annars kanske hinner före.

Kjs4le5o2nasfvjyq1em

Kvinnor i styrelsen

Pressmeddelanden   •   2014-11-08 20:22 CET

Det har under senare år ofta förekommit diskussioner om kvotering etc för att få in fler kvinnor i storföretagens styrelser. Det finns undersökningar som visar på att företag med någorlunda jämn fördelning kvinnor/män i såväl styrelse som bland de anställda fungerar bättre och ger bättre resultat än kvinnodominerade respektive mansdominerade företag.

R9tdfpzjsgmnsynf9vu1

Att ombilda enskild firma till aktiebolag

Pressmeddelanden   •   2014-10-24 16:51 CEST

Ämnet är ständigt aktuellt. Även om de flesta numera väljer att starta aktiebolag direkt är det också många som startar enskild firma för att längre fram ombilda till aktiebolag. Under januari – september i år nyregistrerades i genomsnitt per månad cirka 3 330 aktiebolag och 1 350 enskilda firmor.

Ey9ydjjsswdcte9wph3x

Aktieägartillskott alternativ till ökning av aktiekapitalet

Pressmeddelanden   •   2014-10-21 08:38 CEST

Det är relativt vanligt att ett aktiebolag under sin verksamma tid får behov av mer kapital. Det kan t ex handla om nystartad verksamhet som expanderar snabbt eller att en oförutsedd engångskostnad medfört likviditetsproblem. Exempel på lösningar kan vara banklån eller ökning av aktiekapitalet.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Verksamhetschef
 • Anita.Berggren@standardbolag.se
 • 023 - 79 23 00

 • Presskontakt
 • VD
 • erik.bidvierggggderen@oxvrlqffnrstanifnowudabeylfjrdbojtlaedg.se
 • 023 - 79 23 00

Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 200 000 tillfällen.

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 svenska företag har startats med en AB Grundstenen. Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika snabbavvecklingstjänsten Slutstenen.

Adress

 • Svenska Standardbolag AB
 • Magasinsgatan 7B, Box 292
 • 791 27 Falun
 • Vår hemsida

Länkar