Qiholfadxaubxqwnvwkl

Årsredovisning, ska vara rätt direkt

Pressmeddelanden   •   2015-11-10 15:42 CET

Ett aktiebolag måste varje år upprätta komplett årsredovisning och sedan skicka in den till Bolagsverket i tid. Den skyldigheten finns oavsett om bolaget drivit verksamhet eller inte eller om bolaget har revisor eller inte har revisor. Observera att man inte kan få anstånd med att skicka in årsredovisning (och revisionsberättelse).

Ibezujdhpwbqcamyawbw

Vilka är fördelarna med att starta bolag med lagerbolaget AB Grundstenen?

Pressmeddelanden   •   2015-11-10 15:35 CET

Fördelen med att starta bolag med ett AB Grundstenen är bl a ...att bolaget har ett organisationsnummer och kan omedelbart komma igång med sin verksamhet. ...registrering som arbetsgivare och för F-skatt och moms hos Skatteverket kan sökas direkt. ...man vet att bildandet gjorts på ett juridiskt och ekonomiskt korrekt sätt. ...kostnaden för starten kan tas från aktiekapitalet.

Pdjdb2u9j6kaurd80dft

Att sluta är att skiljas

Pressmeddelanden   •   2015-10-26 13:12 CET

​För mången företagare som har varit verksam länge och som efter mycket funderande väljer att lägga ned ett bolag är processen att stänga ner bolaget känslosam. När man väl bestämt sig vill man helst lägga ner företaget genast och under ordnade former, dock tar en likvidation av ett aktiebolag lång tid (normalt minst 7 – 8 månader). Det går dock för företagaren att avsluta bolaget på någon vecka.

Qnhqkbf5t1qb5eumv173

Trogna kunder

Pressmeddelanden   •   2015-10-23 15:45 CEST

För oss på Svenska Standardbolag AB är det trevligt när kunder visar sitt förtroende genom att återkomma när någonting behöver ändras i företagets kostym, ofta får vi hjälpa till under hela företagets existens, från start till avveckling. En populär form för avveckling har blivit vår snabbavvecklingstjänst Slutstenen. Nyligen beställdes Slutstenen för ett företag som vi var med och startade 1979.

Tkrbja7sswguyzjqies3

Ännu viktigare att registrera varumärke

Pressmeddelanden   •   2015-10-23 15:00 CEST

Vi har granskat ett kommittédirektiv från Justitiedepartementet gällande varumärkesregistrering och tycker oss se en risk för att mindre stränga krav kan urholka skyddet för ett varumärke. Det för också med sig att varumärken och bolagsnamn som registreras före lagändringen kommer att ha ett starkare skydd än efter. Sedan 30 år hjälper vi till med såväl registreringar som bevakning av varumärken.

M0lvydxalf2ew2qumwan

Trenden för aktiebolagsformen fortsätter

Pressmeddelanden   •   2015-10-13 14:42 CEST

I ett handelsbolag är bolagsmännen solidariskt ansvariga en för alla, alla för en, för bolagets förpliktelser och alla riskerar därmed allt vad man äger och har. I ett kommanditbolag, som är en särskild form av handelsbolag, kan en eller fler av bolagsmännen ta den stora risken medan övriga endast riskerar en liten insats. Ofta är därför kommanditbolag lämpligare än handelsbolag.

Tjhnzg495bo5jgyzselg

Aktiebolagsformen fortsatt mest populär

Pressmeddelanden   •   2015-10-13 14:36 CEST

Under juli ökade antalet hos Bolagsverket registrerade nya företag kraftigt (+ 15,5 %) jämfört med förra året. Dock är det endast aktiebolag som visar ökning, 31 %! Oavsett vilken företagsform du väljer kan vi hjälpa till, alltså även med bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar (inklusive s k fiberföreningar) samt stiftelser och filialer.

Cisbu9sv5knbwfq3ilbn

Snabbavveckling av ett Aktiebolag

Pressmeddelanden   •   2015-10-13 14:30 CEST

Vår Snabbavveckling Slutstenen är en snabb och säker tjänst när du ska avveckla ett aktiebolag. Vi har mångårig erfarenhet och är ledande inom området. Sedan 1992 har hjälpt mer än 19 000 företagare med att avveckla sitt aktiebolag. Vi köper bolaget av dig, du får betalt omgående och vi påbörjar avvecklingen. Från offert till avslutat köp tar hanteringen normalt några arbetsdagar.

Lwfwuldgn2egot9ytfuo

Vi på Svenska Standardbolag AB kan bolagstjänster

Pressmeddelanden   •   2015-07-24 15:54 CEST

Ni kanske känner oss främst som företaget som hjälper företagare att starta sitt aktiebolag snabbt med vårt lagerbolag AB Grundstenen. Men vi jobbar dagligen med mängder av andra olika typer av bolagsärenden i aktiebolag. Det kan vara ändring av styrelse, fusion, delning eller likvidation av aktiebolag, optionsprogram för nyckelpersoner etc.

Zdmgu1h4sokipinwlarj

Lagerbolag och bolagstjänster

Pressmeddelanden   •   2015-07-08 16:42 CEST

AB Grundstenen är Sveriges mest sålda lagerbolag och välkänt inom näringslivet. Fördelen med att köpa ett lagerbolag är att företaget kan komma igång snabbt. Vid köp av en AB Grundstenen ingår kontroller, granskningar, omskrivningar, bolagsrättslig konsultation, konsultation avseende ansökan om F-skatt, komplett bolagsdokumentation, ärendebevakning etc, vilket gör oss unika.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Verksamhetschef
 • Anita.Berggren@standardbolag.se
 • 023 - 79 23 00

 • Presskontakt
 • VD
 • erik.berggren@standardbolag.se
 • 023 - 79 23 00

Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 200 000 tillfällen.

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 svenska företag har startats med en AB Grundstenen. Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika snabbavvecklingstjänsten Slutstenen.

Adress

 • Svenska Standardbolag AB
 • Magasinsgatan 7B, Box 292
 • 791 27 Falun
 • Vår hemsida

Länkar