Bkiqbv9k38lecoo4hgpz

Vi är specialföretaget för dina bolagsfrågor

Pressmeddelanden   •   2014-04-17 13:07 CEST

Under de 60 år vi hjälpt till med att registrera bl a cirka 300 000 aktiebolag har vi även arbetat med andra frågor än själva registreringen av bolag. Exempel är fondemission, nyemission, konvertibler, teckningsoptioner, fusion, omvänd fusion, delning, likvidation, ökning eller minskning av aktiekapital, andra ändringar, varumärken, intern aktieöverlåtelse etc.

Elfpbrp2etyucoremb92

Svenska Standardbolag starta sin verksamhet 1954 och är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige.

Pressmeddelanden   •   2014-04-04 16:47 CEST

Svenska Standardbolag starta sin verksamhet 1954 och är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige. Vi vågar påstå att vår långvariga och breda erfarenhet av allehanda bolagsfrågor och frågeställningar i samband därmed gör att våra kunder kan känna sig trygga i att deras bolagsärende hos oss handläggs juridiskt korrekt och professionellt i en omfattning som få andra kan leva upp till.

Dbjinkwnbgzj2x6kesbp

Likvidation av aktiebolag – vi har alternativet

Pressmeddelanden   •   2014-03-21 18:59 CET

Vår snabbavvecklingstjänst Slutstenen innebär att företagaren kan bli av med bolaget på 1–2 veckor genom att bolaget säljs till oss och vi omedelbart startar avveckling av bolaget i vår egen regi. Företagaren får ut sina pengar direkt och behöver inte under lång tid bevaka att avvecklingsprocessen framskrider...

Zsivn9eqfpv8gosorlvp

4 av 10 enskilda firmor funderar på att byta till AB

Pressmeddelanden   •   2014-03-14 16:38 CET

Ekonomiföretaget Visma har frågat 600 företagare med enskild firma om de funderar på att byta till aktiebolag. 37,2 procent svarade ja och 33,9 procent svarade nej. Nästan var tredje företagare drev både aktiebolag och enskild firma. Under 60 år har vi hjälpt till med att starta eget företag, att övergå från enskild firma till aktiebolag, registrera varumärke, upprätta kompanjonsavtal m.m..

Almy5m9mwwflvaf94mic

Vi kan hjälpa dig med emission i aktiebolag

Pressmeddelanden   •   2014-03-07 15:59 CET

Aktiebolaget såsom juridisk person är i hög grad ett levande ting eftersom det genom sina ägare, styrelse, anställda, kunder och leverantörer påverkar och påverkas och för sin överlevnad och utveckling måste anpassa sig till rådande omständigheter.

Xeybx19noggzgkeqhvkl

Ekonomisk förening eller aktiebolag som eget företag? En kort jämförelse.

Pressmeddelanden   •   2014-02-27 16:40 CET

Fördelar med att driva verksamhet som ekonomisk förening är att inget aktiekapital krävs och att jämställdhet kan råda mellan medlemmarna i högre grad än för aktiebolag. Årsredovisning och revisionsberättelse ska göras varje år men behöver för mindre föreningar inte skickas in till Bolagsverket.

Tethfnb0qa0rwlvwryj5

Snabbavvecklingstjänsten Slutstenen

Pressmeddelanden   •   2014-02-14 17:04 CET

Visste du att det vanligaste sättet att avveckla ett aktiebolag på är att anlita Svenska Standardbolag för en snabbavveckling. Svenska Standardbolag skapade avvecklingstjänsten Slutstenen 1992. Sedan dess har vi på ett säkert, snabbt och kostnadseffektivt sätt avvecklat mer än 18 000 aktiebolag

Shz1bljnggmxjv6cuk6k

Att starta eget företag snabbt och enkelt

Pressmeddelanden   •   2014-02-07 14:13 CET

Om tiden fram till ett fungerande företag inte har någon stor betydelse kan man välja att nybilda sitt företag. Den största fördelen med ett lagerbolag är att det redan är ett registrerat aktiebolag med ett organisationsnummer och därmed kan starta sin verksamhet omedelbart. Våra lagerbolag för kommanditbolag heter Stengrunden och våra lagerbolag för handelsbolag heter Jungfrustenen.

Cpnngfhjfy3loowkughd

Förslag på förenklingar i aktiebolagslagen från 2014-07-01

Pressmeddelanden   •   2014-01-31 15:35 CET

En lagrådsremiss föreslår förenklingar samt oförändrade bestämmelser i aktiebolagslagen från den 1 juli 2014. Sammanfattningsvis innebär det troligen bland anna att: Bosättningskravet (EES) för stiftare tas bor Möjligheten att utfärda aktiebrev, utdelningskuponger och interimsbevis tills vidare ska vara oförändrat och att något aktieägarregister inte ska införas.

X6uvegfftp77jpehggo1

Jubileumsåret 2014 – Visste du att…

Pressmeddelanden   •   2014-01-13 14:00 CET

I år är 60 år sedan Svenska Standardbolag AB bildades. Vi har hjälpt det svenska näringslivet med att bilda cirka 300 000 aktiebolag. Dessutom har vi hjälpt till med cirka 100 000 andra ärenden såsom varumärken, stiftelser, filialer, handelsbolag, kommanditbolag, bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar, aktieägaravtal, nyemissioner, likvidation, fusion, fission, m m.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Verksamhetschef
 • Anita.Berggren@standardbolag.se
 • 023 - 79 23 00

 • Presskontakt
 • VD
 • erik.berggren@standardbolag.se
 • 023 - 79 23 00

Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 200 000 tillfällen.

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 svenska företag har startats med en AB Grundstenen. Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika snabbavvecklingstjänsten Slutstenen.

Adress

 • Svenska Standardbolag AB
 • Magasinsgatan 7B, Box 292
 • 791 27 Falun
 • Vår hemsida

Länkar