Skip to main content

Aktieägaravtal = Familjeägda aktiebolags trygghet!

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2012 16:43 CEST

Aktieägaravtal =Familjeägda aktiebolags trygghet!

En anledning till att vi på Svenska Standardbolag i återkommande artiklar påpekar vikten av att i tid upprätta ett avtal mellan aktieägarna är att vi ofta blir kontaktade av rådgivare eller ägare som desperat försöker finna en lösning när man redan hamnat i en oväntad konfliktsituation utan att ha något avtal att luta sig mot.

Det finns en vanlig inställning hos företag där ägarna är familjemedlemmar eller goda vänner som gör att resonemanget brukar vara att ”vi tycker så mycket om varandra och känner varandra så väl att vi alltid kommer att kunna komma överens utan att ha något särskilt avtal, i vart fall kan vi vänta med sådant”. Det kan dock mycket väl förhålla sig tvärtom eftersom närheten till varandra gör att risken kan öka för att svåra beslut blir känslomässiga och görs i affekt istället för så rationellt och logiskt som lämpligt är när det handlar om näringsverksamhet.

Rekommendation: Gör ett aktieägaravtal innan verksamheten kommer igång!

Relaterad information:

Aktieägaravtal ger nödvändig stabilitet
Rekommendationer för aktieägaravtal
Aktieägaravtal för aktiebolag

Frågor?

Välkommen att kontakta oss.

FALUN
023-79 23 00

STOCKHOLM
08-23 41 15 

GÖTEBORG                     
031-17 12 25

MALMÖ
040-720 20

Wiliam Björklund
Telefon: 023-79 23 34
E-post: wiliam.bjorklund@standardbolag.se

Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:      Magasinsgatan 7 B
Adress:                   Box 292, 791 27 Falun
Telefon:                 +46 (0)23 79 23 00
Fax:                        +46 (0)23 288 94
E-post:                   info@standardbolag.se
Hemsida:              www.standardbolag.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.