Skip to main content

Den som planerar att avveckla sitt aktiebolag har mycket att tänka på

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 13:56 CET

Dels skall inventarier och lager säljas och skulder betalas, och dels skall man hitta det lämpligaste sättet att avveckla bolaget på. Det snabbaste och enklaste sättet är att göra en snabbavveckling av bolaget. Även här bör man utvärdera hur lämplig köparen av bolaget som kan utföra själva avvecklingen är. Vi har sammanställt några viktiga faktorer som en säljare bör tänka på för att minimera riskerna för komplikationer i samband med försäljningen.

Köparen av bolaget

Köparen skall ha förmåga att ta ansvar för bolaget under hela avvecklingstiden och även därefter. Viktigt är att skatte- och bolagsdeklarationer inlämnas i tid och att ev. skatter betalas och så vidare. Är köparen välkänd och etablerad? Hur är köparens ekonomiska ställning?

Köparens likviditet

I aktiebolagslagen (21 kap. 5§) finns ett uttryckligt förbud att använda det köpta bolagets medel för förvärv av bolaget. Detta är särskilt viktigt vid högre köpeskillingar.

Skalbolagsdeklarationen

Om skalbolagsdeklarationen inte görs korrekt och vid rätt tid samt om begärd bankgaranti inte ställs riskerar säljaren att bli beskattad för vinsten som näringsverksamhet. Om säljaren är ett bolag kan hela ersättningen bli skattepliktig.
Om Skatteverket väljer att inte begära bankgaranti och bolaget inte betalar sin skatt kan Skatteverket kräva att säljaren betalar skatten. Vem tar ansvar för att skalbolagsdeklarationen blir lämnad och att bolaget betalar sina skatter?

Garantier

Vilka garantier skall säljaren utfärda? Finns några begränsningar i belopp och tid? Vad händer om det uppkommer brister i garantin?

Vi garanterar att vi uppfyller dom här kraven och vi är ledande inom området snabbavvecklingar av bolag.

Sedan 1992 har vi avvecklat mer än 10 000 aktiebolag i vår avvecklingstjänst Slutstenen.

Svenska Standardbolag garanterar:

  • att köpeskillingen blir betald omgående
  • att köparen har likviditet och att bolagets egna tillgångar inte används
  • att skalbolagsdeklarationen blir korrekt hanterad
  • att skatter blir betalda vid rätt tidpunkt
  • att deklarationer och andra redovisningar blir korrekt gjorda
  • att bolaget blir slutgiltigt upplöst

Kontakta oss för mer information och för att få en snabb offert, om priset på en
Snabbavveckling för ditt bolag, behöver vi en aktuell balans- och resultatrapport för bolaget.

Beställ offert för snabbavveckling direkt

Frågor

Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa till !

Falun                          Stockholm
023-79 23 00                 08-23 41 15

Göteborg                     Malmö
031-17 12 25                 040-720 20

Erik Berggren
Telefon: 023-79 23 30
E-post: erik.berggren@standardbolag.se


Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.


Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:      Magasinsgatan 7 B
Adress:               Box 292, 791 27 Falun
Telefon:             +46 (0)23 79 23 00
Fax:                   +46 (0)23 288 94
E-post:               info@standardbolag.se
Hemsida:            www.standardbolag.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy