Skip to main content

Ekonomisk förening eller aktiebolag som eget företag? En kort jämförelse.

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2014 16:40 CET

Fördelar och Nackdelar

Fördelar med att driva verksamhet som ekonomisk förening är att inget aktiekapital krävs och att jämställdhet kan råda mellan medlemmarna i högre grad än för aktiebolag. Årsredovisning och revisionsberättelse ska göras varje år men behöver för mindre föreningar inte skickas in till Bolagsverket.

En nackdel är att ekonomisk förening kan ha lägre anseende än vad aktiebolag har hos många kunder, leverantörer, långivare och myndigheter. Bland annat därför att något kapital inte behöver vara registrerat och att bokslut som regel inte behöver lämnas in till Bolagsverket.

En annan nackdel är att en Ekonomisk förening måste ha minst tre medlemmar och minst tre styrelseledamöter. Ett aktiebolag kan ha en ägare som samtidigt är styrelseledamot. Att ha revisor eller inte är i normalfallet valfritt.

Vi hjälper dig!

Om du vill ha hjälp med att enkelt starta eget så hjälper vi till med såväl nybildning som färdigt aktiebolag AB Grundstenen eller färdig ekonomisk förening Gruvmannen. Anlitar du oss har du trygghet i att det i år är 60 år sedan vi började hjälpa till med bolag och bolagsrelaterade frågor. Vår erfarenhet och kunskap är stor.

Pröva oss gärna genom att ställa frågor per telefon 023-79 23 00 eller via e-postinfo@standardbolag.se.

William Björklund
Telefon: 023-79 23 34
E-post: wiliam.bjorklund@standardbolag.se

Läs mer

Om du tar del av vår hemsida www.standardbolag.se kan du se att vi hjälper till med många frågor som handlar starta eget företag och kringfrågor såsom hjälp medvarumärkesansökan och att registrera domännamn etc.

Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med så gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandahålla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland våra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.


Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:      Magasinsgatan 7 B
Adress:               Box 292, 791 27 Falun
Telefon:             +46 (0)23 79 23 00
Fax:                   +46 (0)23 288 94
E-post:               info@standardbolag.se
Hemsida:            www.standardbolag.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera