Skip to main content

Ett säkert och snabbat sätt att avveckla ett aktiebolag

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2014 16:57 CEST

Vår snabbavveckling ”Slutstenen”

Den som planerar att sälja sitt bolag för att göra en snabbavveckling har flera viktiga saker att tänka på innan man säljer bolaget för avveckling. Bolagets inventarier och lager ska säljas och alla skulder i bolaget ska betalas, och man ska också hitta en lämplig köpare/avvecklare för sitt bolag.
 

Vi har sammanställt några viktiga faktorer som vi tycker att är viktiga att säljare av bolaget bör tänka på och värdera för att minimera riskerna för komplikationer i samband med själva snabbavvecklingen av bolaget.

Säljarens checklista

  • Vem köper bolaget? Köparen skall ha förmåga att ta ansvar för bolaget under hela avvecklingstiden och även därefter. Skatte- och bolagsdeklarationer skall lämnas, skatt betalas och så vidare. Är köparen välkänd? Hur är köparens ekonomiska ställning?
  • Har köparen likviditet? I aktiebolagslagen (21 kap. 5§) finns ett uttryckligt förbud att använda det köpta bolagets medel för förvärv av bolaget. Detta är särskilt viktigt vid högre köpeskillingar.
  • Vem tar ansvar för att skalbolagsdeklaration görs? Om skalbolagsdeklarationen inte görs korrekt och vid rätt tid samt om begärd bankgaranti inte ställs riskerar säljaren att bli beskattad för vinsten som näringsverksamhet. Om säljaren är ett bolag kan hela ersättningen bli skattepliktig.
  • Skatteverket: om bolaget inte betalar sin skatt under avvecklingstiden kan Skatteverket kräva att säljaren betalar skatten.
  • Vem tar ansvar för att skatter betalas? Köparen skall ha förmåga att ta ansvar för bolaget under hela avvecklingstiden och även därefter. Skatte- och bolagsdeklarationer skall lämnas, skatt betalas och så vidare. Är köparen välkänd? Hur är köparens ekonomiska ställning?
  • Vilka garantier behöver säljaren utfärda?

Vad händer med pengar som inkommer till bolaget långt senare?

De senaste åren har vi betalat tillbaka närmare 10 miljoner kronor till hundratals snabbavvecklingskunder som en tilläggsköpeskilling. Det gäller huvudsakligen medel som kommit tillbaka till dom avvecklade bolagen från FORA och SPP. I de fallen betalar vi tillbaka den tidigare ägaren /ägarna av bolaget. I många fall har den här tilläggsköpeskillingen utbetalats flera år efter det att vi har köpt bolaget för avveckling.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om ett säkert och snabbat sätt att avveckla aktiebolag? Kontakta i så fall vårt Falukontor och be om att få tala med Niklas Nygårds (bilden ovan), telefon 023 – 79 23 11
 

Alternativt per mail till oss via vår hemsida: HÄR >>
eller fyll i vår offertförfrågan online: HÄR >>
 

Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:      Magasinsgatan 7 B
Adress:               Box 292, 791 27 Falun
Telefon:             +46 (0)23 79 23 00
Fax:                   +46 (0)23 288 94
E-post:               info@standardbolag.se
Hemsida:            www.standardbolag.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy