Skip to main content

Har det skett förändringar i ditt bolag på senare tid?

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2016 13:22 CET

Livskraftiga bolag förändras över sin livstid för att anpassa sig till en alltmer föränderlig omvärld. Nya ägare kan komma in i bolaget, verksamhet kan förändras eller så flyttar helt enkelt verksamheten till en ny adress. Alla förändringar, små som stora, är viktiga för bolaget och att ordna med formaliteterna kring de här frågorna kan ta både tid och kraft. Genom att be oss ordna med registreringar och annan formalia kan du spara både tid och energi som istället kan ägnas åt att jobba med företagets egentliga verksamhet.

Ändring i Bolag

Frågor som vi dagligen servar är exempelvis:

 • Ändring av räkenskapsår
  Ändring av brutet räkenskapsår till kalenderår kan ske utan tillstånd. För ändring av kalenderår eller brutet räkenskapsår till annat brutet räkenskapsår erfordras dispens, denna dispensansökan kan vi hjälpa till med.
 • Ändring av bolagets adress
  Om företaget byter adress är det viktig att göra en adressändring hos Bolagsverket.
 • Ändring av firma
  Bolagets namn (firma) ska tydligt kunna särskiljas från andra företag eller varumärken. Vill du ha ett säkrare skydd kan registrering av ett varumärke vara lösningen.
 • Aktiebrev, aktiebok m.m.
  Vid förändringar av ägande och aktieinnehavet kan vi hjälpa till att uppdatera aktiebrev och aktieboken. Om man själva vill göra uppdateringar kan ni köpa aktiebrev, aktiebok etc. från oss. Kom ihåg att bolagets styrelse enligt aktiebolagslagen är skyldig att föra register över alla aktieägare och deras aktieinnehav. Vi har en aktiebokstjänst som innebär att vi alltid håller bolagets aktiebok uppdaterad så snart en förändring sker. Begär offert >>
 • Kompanjonsavtal & konsultation
  Prioritera kompanjonsavtalet! I det finns ett skydd/försäkring mot oförutsedda svårigheter som kan uppstå. Vi kan tillhandahålla kompanjonsavtal för alla bolagsformer anpassade efter bolagsmännens önskemål.
 • Kapitaländring i bolaget
  Det finns flera lösningar på förändring av bolagets kapital (ökning, minskning, konvertibler, teckningsoptioner, vinstutdelning på extra bolagsstämma m.m.).

Läs mer och beställ bolagsändring >>

Kontakta oss

Har du funderingar kring bolagsavtal, hör av dig till oss!

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Kontakta oss >>

Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:      Magasinsgatan 7 B
Adress:               Box 292, 791 27 Falun
Telefon:             +46 (0)23 79 23 00
Fax:                   +46 (0)23 288 94
E-post:               info@standardbolag.se
Hemsida:            www.standardbolag.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy