Skip to main content

Revisorsplikten försvinner i privata aktiebolag

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 14:50 CEST

Revisorsplikten försvinner i privata aktiebolag fr o m den 1 november 2010.

Vilka bolag?

De flesta privata aktiebolag kan ange i bolagsordningen att bolaget inte ska ha revisor. Nya bolag kan ha bestämmelsen från början medan befintliga bolag kan ändra bolagsordningen i början av sitt nästa räkenskapsår. Även om man har den nya bestämmelsen i bolagsordningen kan bolagsstämman ändå välja revisor.

 

Vissa privata bolag måste välja revisor oavsett var bolagsordningen säger. Det gäller bolag som under vart och ett av de två senast räkenskapsåren uppfyller minst två av dessa förutsättningar:

  • mer är 3 anställda
  • summa nettotillgångar över 1,5 Mkr
  • omsättning över 3 Mkr

Ikraftträdande

Beslut om att ändra bolagsordningen kan tas efter den första bokslutsdag som infaller efter 1 nov 2010. Om bolaget har revisor på en viss bokslutsdag ska bokslutet granskas av revisor. Det innebär bl a att alla räkenskapsår som påbörjats före 1 november 2010 måste granskas av revisor.

Revisor eller inte?

Huvudfrågan du som företagare ställer dig är: Hur skall jag göra? Skall jag ha revisor eller ej?

Ditt beslut skall fattas med utgångspunkt från vad som är bäst för din verksamhet och det är därmed omöjligt att ge ett generellt svar. Bankernas syn på frågan är mycket viktig. SEB har gått ut med information där det tydligt framgår att de anser att det i flera fall är att rekommendera att ha revisor t ex om kreditgivning är aktuell.

" – Ett reviderat beslut förenklar till exempel processen om bolaget ska låna pengar, säger Sven Öresjö, kreditchef inom kontorsrörelsen på SEB. Alla vet vad det innebär med en revisor, det gör det hela mer trovärdigt att man har den ekonomiska verklighet man visar upp. Ett reviderat bokslut förenklar till exempel processen om bolaget ska låna pengar och kan vara klokt att kunna visa sina leverantörer och kunder.".

Hela artikeln hos SEB >>

Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått Svenskt Näringsliv med bolagstjänster vid mer än 200 000 tillfällen.

Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 120.000 svenska företag har startats med en AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 10 000 aktiebolag avvecklats genom den unika snabbavvecklingstjänsten Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Hösten 2000 startades Sveriges idag ledande aktör inom arkivtjänster, Depona AB, av Svenska Standardbolag och Magnus Litens. Depona bedriver arkivverksamhet på tio orter i Sverige och har tusentals kunder som använder sig av Deponas webbaserade arkivlösning Visual archive.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.