Skip to main content

Vad är immateriella tillgångar?

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2016 13:48 CET

Ett företags värde finns normalt till cirka 80 % i immateriella tillgångar såsom varumärken, kundlistor, domännamn etc. För spelutvecklare och digitala teknikbolag som verkar på en global marknad är det ofta så att de immateriella tillgångarna utgör alla bolagets tillgångar med särskild vikt på upphovsrätt och varumärke.

Vi reder ut begreppen

Många förväxlar patent, varumärke, design och upphovsrätt. Så här ligger det till:

Företagsnamn

Namnet är ett kännetecken för verksamheten (rörelsen) och registreras hos Bolagsverket. Det är vanligt att kunderna uppfattar företagsnamnet som ett varumärke först när verksamheten fått fart och namnet därigenom blivit känt. Eftersom lagar och regler för företagsnamn och varumärken skiljer sig åt är det klokt att registrera namnet BÅDE som företagsnamn och varumärke. De båda registreringarna stärker varandra och medför därigenom ett betydligt bättre skydd än annars. Det går också att registrera ”undernamn” (bifirma eller parallellfirma) med lika starkt skydd som huvudnamnet.

Varumärke

Med varumärke menas ett registrerat namn på en produkt och/eller tjänst. Varumärket registreras hos Patent- och Registreringsverket (PRV). Ett bra varumärke som vårdas på rätt sätt och därigenom blir positivt laddat kan få stora, ibland enorma, värden. Exempel på det är Volvo, Apple och CocaCola.

Ett varumärke som får dåligt renommé i något avseende kan tappa i värde. Aktuellt exempel är Karolinska Institutet efter den s k ”Macchiarini-skandalen”. Det händer någon gång att ett varumärke tappar hela sitt värde.

Patent

Med patent menas hos PRV registrerad ensamrätt att utnyttja en uppfinning.

Design

Har du utformat ett speciellt utseende på en produkt kan du skydda utseendet genom designregistrering hos PRV. Mönsterskydd är den rättsliga termen för designskydd.

Upphovsrätt

Upphovsrätten ger skydd för konstnärligt skapande såsom litteratur, musik, målningar och dylikt. Upphovsrätten registreras inte utan gäller i och med att verket har skapats och under 70 år från att upphovsmannen har avlidit.

Domännamn

Ett domännamn är en adress på Internet och som kan användas för att skapa ett företags identitet på nätet, t ex www.standardbolag.se.

Rekommendation

Skydda dina immateriella värden i tidigt skede. Att vänta kan medföra betydande skada om någon annan hinner före. Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp med skydd eller har någon fråga kring skydd. Vi har under många decennier arbetat med problematik kring bl a företagsnamn och varumärke.

Läs mer om varumärkesregistrering >>

Kontakta oss!

Har du någon fråga om varumärkesregistrering? Kontakta gärna något av våra kontor.

Falun (HK) 023 – 79 23 00
Stockholm 08 – 23 41 15
Göteborg 031 – 17 12 25
Malmö 040 – 720 20
E-post: info@standardbolag.se

Prisförfrågan varumärke >>

Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:      Magasinsgatan 7 B
Adress:               Box 292, 791 27 Falun
Telefon:             +46 (0)23 79 23 00
Fax:                   +46 (0)23 288 94
E-post:               info@standardbolag.se
Hemsida:            www.standardbolag.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.