Skip to main content

Varför upprätta aktieägaravtal/kompanjonsavtal?

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2013 13:33 CEST

Biltrafiken är riskfylld eftersom man är en aktör bland många andra och oförutsedda saker kan hända. I värsta fall inträffar en kollision som medför betydande skada på person och egendom. De allra flesta inser vikten av att ha en bilförsäkring.

Om man funderar över saken ser man likheten med att driva ett företag. Även här är man en aktör bland många andra och oförutsedda saker inträffar ibland med eller mellan de personer som driver företaget och som kan medföra betydande ekonomisk skada om man inte i förväg har avtalat vad som ska gälla. Trots detta avvaktar många med aktieägaravtalet ”tills det blir tid för det”. Under mellantiden kanske det oförutsedda inträffar och det är då försent med den försäkring som ett aktieägaravtal skulle ha inneburit. Handlingsförlamning och kapitalförstörelse blir konsekvensen.

Aktieägaravtal = Försäkring

Bolagsordningen är ett aktiebolagsrättsligt dokument som motsvarar stadgarna för en förening och bestämmer ramarna för verksamheten samt är gällande mot utomstående (”tredje man”). Kompanjonsavtal (aktieägaravtalet) är ett civilrättsligt dokument som reglerar förhållandet ägarna emellan och som gäller före bolagsordningen mellan dem som undertecknat dokumentet, men inte mot utomstående som är i god tro.

Eftersom vi några gånger per år får kännedom om svåra konsekvenser p g a avsaknaden av aktieägaravtal blir rekommendationen att inte vänta med avtalet. Vi arbetar dagligen med sådana avtal. Vill du ha hjälp kontakta oss snarast!

Om Svenska Standardbolag AB

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. Vårt lagerbolag AB Grundstenen är vår till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.

Svenska Standardbolag är också ledande inom området avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.

Utöver vårt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:      Magasinsgatan 7 B
Adress:               Box 292, 791 27 Falun
Telefon:             +46 (0)23 79 23 00
Fax:                   +46 (0)23 288 94
E-post:               info@standardbolag.se
Hemsida:            www.standardbolag.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera