Skip to main content

Pressmeddelanden 2 träffar

Svenska Standarbolag AB- Oktober 2009- Högre skatt på kapitalvinster 2010

Svenska Standarbolag AB- Oktober 2009- Högre skatt på kapitalvinster 2010

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2009 16:32 CET

Nuvarande skatteregler med klyvningregler av kapitalvinsten vid avyttring av aktier i fåmansföretag upphör 31 dec 2009. Om reglerna inte förlängs eller ersätts av nya klyvningsregler kommer skatten för vinster upp till ca 10 mkr att bli betydligt högre.

Svenska Standardbolag AB- December 2009 - Spara skatt! Köp Lagerbolag Aktiebolaget Grundstenen i december.

Svenska Standardbolag AB- December 2009 - Spara skatt! Köp Lagerbolag Aktiebolaget Grundstenen i december.

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2009 16:32 CET

Så här mycket kan du spara genom att köpa AB Grundstenen i december! Ett bolag där ägaren är verksam kan lämna viss utdelning där skatten för ägaren blir 20%. Detta lågbeskattade utrymme beräknas på aktiernas anskaffningsvärde och på lönerna i bolaget. Det finns dock ett schablonbelopp som alla får använda oavsett anskaffningsvärde och löner.