Mödradödligheten minskar i Afghanistan

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 06:15 CEST

Sedan år 2002 har mödradödligheten i Afghanistan minskat med över 50%. Framgångarna har varit möjliga genom omvärldens långsiktiga stöd till hälsa och utbildning och den afghanska befolkningens engagemang.

Över en miljon till Afghanistan från Helenaskolans dagsverken

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2018 19:46 CEST

​Svenska Afghanistankommittén ger i år Helenaskolan i Skövde solidaritetspriset ”Årets Afghanistanvän”. Elever och lärare på skolan i Skövde har under 20 års tid tillsammans samlat in mer än en miljon kronor till Afghanistan via dagsverken och Afghanistanveckor på skolan. Priset togs emot på Afghanistankommitténs årsmöte i Södertälje i dag.

Från Libanon till Afghanistan - Malena Rembe ny landchef för Afghanistankommittén

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2018 08:30 CET

Malena Rembe är Afghanistankommitténs nya landchef i Afghanistan. Hon kommer närmast från ett fyraårigt uppdrag som regionchef för Svenska Röda Korset i Mellanöstern och Nordafrika. Uppdraget som landchef sträcker sig över två år och Malena Rembe kommer att leda, utveckla och representera Afghanistankommitténs arbete i landet.

Niclas Ericsson ny kommunikationsrådgivare i Afghanistan

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2018 10:30 CET

Niclas Ericsson är Svenska Afghanistankommitténs nya kommunikationsrådgivare. Huvudplacering är i Kabul, där fältbesök i andra delar av landet också ingår i uppdraget. Han kommer närmast från biståndsorganisationen We Effect och har tidigare arbetat på PR-byrån Westander, som journalist på Dagens Nyheter och Sydsvenskan, samt undervisat i journalistik vid Rwandas nationella universitet i Kigali.

Brott mot den humanitära rätten – riksdagen bör dra lärdomar i Afghanistan

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 14:18 CET

I morgon fredag debatterar riksdagen Sveriges fortsatta militära engagemang i Afghanistan. Regeringens förslag saknar uppföljning på flera av de lärdomar som drogs i den statliga utredningen "Sverige i Afghanistan 2002-2014" som presenterades tidigare i år. Dessutom saknas viktiga krav om respekten för internationell humanitär rätt, trots att regeringen är medveten om att parterna i konflikten bryter mot den. Svenska Afghanistankommittén har med anledning av detta tagit fram ett antal krav på den militära närvaron.

Enligt FN:s organ för samordning av humanitär hjälp i Afghanistan, OCHA, utgör 40% av alla incidenter i år som riktats mot humanitära organisationer händelser som rör attacker mot hälso- och sjukvård. Det är inte enbart väpnade motståndsgrupper som är ansvariga för brott mot den humanitära rätten, utan även afghanska regeringsstyrkor och internationell militär. Räder mot patienter på sjukhus eller hot mot hälsopersonal är bara några exempel.

– Det är fullständigt oacceptabelt att parterna i den väpnade konflikten i Afghanistan år efter år genomför attacker mot kliniker och sjukvårdspersonal i strid med den internationella humanitära rätten. Sveriges militära bidrag måste ha ett tydligt uppdrag att värna den internationella humanitära rätten så att den afghanska civilbefolkningen får tillgång till den hälsa och sjukvård de har rätt till, säger Andreas Stefansson, generalsekreterare för Afghanistankommittén.

Några av de slutsatser som drogs i den statliga utredningen SOU 2017:16, ”Sverige i Afghanistan 2002-2014” var att det militära målet om att skapa säkerhet och stabilitet inte uppnåtts och att militära och civila insatser inte bör sammanblandas. Utredningen pekade också på vikten av att satsa på en inkluderande politisk dialog.

– Det är förvånande att så få lärdomar från den statliga utredningen återspeglas i regeringens proposition om fortsatt militär närvaro i Afghanistan. Vi förväntar oss att riksdagen tar tillfället i akt att förvalta lärdomarna för att skapa en bättre framtid för Afghanistan. Särskilt viktigt är att stödja en politisk dialog och fredsprocess och att ställa krav på att kvinnors röster och rättigheter inte förhandlas bort, säger Andreas Stefansson.

Läs Afghanistankommitténs 8 krav på de militära insatserna i Afghanistan

SOU 2017:16 Sverige i Afghanistan 2002-2014

Proposition 2017/18:32 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

Svenska Afghanistankommittén finns på den afghanska landsbygden och jobbar mot fattigdom och konflikt. Av 5100 anställda är över 99 procent afghaner. Oavsett regim, krig eller bristande säkerhet har vår verksamhet pågått i 35 år. I de skolor vi driver är över hälften av eleverna flickor. Vi utbildar barnmorskor och sjuksköterskor i ett samhälle där mödra- och barnadödligheten är mycket hög. Vi stöttar de svagaste grupperna så att de kan göra sina röster hörda och delta i beslut som rör dem själva.

På fredag beslutar riksdagen om Sveriges fortsatta militära engagemang i Afghanistan. Attacker på sjukvård i Afghanistan är ett växande problem och genomförs av alla parter i konflikten. Sveriges militära bidrag måste ha ett tydligt uppdrag att värna den internationella humanitära rätten så att den afghanska civilbefolkningen får tillgång till den hälsa och sjukvård de har rätt till.

Läs vidare »

SAK 35 år i Afghanistan: ”Vi stannar så länge det behövs”

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2017 11:53 CET

​Idag firar Svenska Afghanistankommittén (SAK) 35 år av utvecklingsarbete i Afghanistan. Firandet sker i den historiska parken Baburs Trädgårdar i Kabul, där även representanter från ministerier, civilsamhället och SAKs styrelse deltar. Jubileet kommer också att uppmärksammas vid organisationens regionkontor de kommande veckorna.

Årsmötesuttalande: Omvärlden måste betänka konsekvenserna för det afghanska folket!

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 07:05 CEST

Omvärlden måste betänka konsekvenserna för det afghanska folket!

Konflikten mellan regimen i Afghanistan och olika väpnade oppositionsgrupper har intensifierats och under 2016 rapporterades det största antalet civila offer på många år. Alltfler distrikt kontrolleras av väpnade motståndsgrupper. Arbetslösheten är hög, fattigdom och korruption utbredda. Rättssäkerheten är mycket svag, i synnerhet för kvinnor. Statsmaktens legitimitet är fortsatt ifrågasatt. Den ekonomiska tillväxten är svag samtidigt som biståndet minskar. Befolkningen har ökat kraftigt under det senaste decenniet. Många afghaner flyr, både inom och utom landet.

Under 2015 sökte runt 42 000 afghanska flyktingar asyl i Sverige. Efter det att Sverige, liksom Europa, tillslutit sina gränser har betydligt färre anlänt. För närvarande riktas uppmärksamheten främst mot det stora antal afghaner som nekas asyl och skall utvisas och återsändas.

SAK arbetar för utveckling i Afghanistan och är inte en asylpolitisk organisation. SAK:s biståndsverksamhet syftar till drägligare villkor för folket i Afghanistan och på lång sikt till undanröjande av orsakerna till människors flykt från landet. Enligt stadgans portalparagraf ska SAK ”sprida kunskap om förhållandena i Afghanistan och om SAKs biståndsverksamhet, samt bilda opinion för att därigenom främja solidariteten med dess folk”. Att sprida kunskap och information om landet är alltså en hörnsten i SAK:s arbete.

SAK:s utgångspunkt när det gäller migration handlar om dess effekter i Afghanistan. Afghaner beräknas idag vara världens tredje största externa flyktinggrupp och Afghanistan hyser samtidigt 1,5 miljoner internflyktingar. Bara under 2016 tvingades över en halv miljon afghaner i Pakistan att återvända till Afghanistan, ett land med eskalerande interna och regionala konflikter. Återsändande av flyktingar har bidragit till sjunkande löner, stora påfrestningar inom redan belastade sektorer såsom undervisning och sjukvård och bidragit till lokala konflikter om land och naturtillgångar. Etniska konflikter har skärpts. Återsändande under tvång bidrar därmed till destabilisering och motverkar de mål biståndet arbetar för.

SAK anser att det är orimligt att återsända familjer, ensamkommande unga vuxna eller barn med svagt socialt nätverk i dagens Afghanistan.

SAKs informationsarbete ska bidra till att myndigheter, enskilda organisationer och en bred allmänhet får ökad kunskap om säkerhetssituationen och övriga relevant förhållanden i Afghanistan som har en påverkan på beslut om flykting- och migrationsstatus.

Sverige bör vidare vid prövning av migrationsstatus och vid återsändande till Afghanistan vägledas av FN:s flyktingorgan UNHCR:s rekommendationer. SAK uppmanar Migrationsverket att noga följa säkerhetsläget och inte göra generaliserande bedömningar då säkerhetsläget ständigt förändras i Afghanistan.

SAK uppmanar det internationella samfundet att beakta konsekvenserna av sin migrationspolitik för det afghanska folket. 

Uttalande antaget av Svenska Afghanistankommitténs årsmöte 20 maj 2017.

Svenska Afghanistankommittén finns på den afghanska landsbygden och jobbar mot fattigdom och konflikt. Av 5100 anställda är över 99 procent afghaner. Oavsett regim, krig eller bristande säkerhet har vår verksamhet pågått i 35 år. I de skolor vi driver är över hälften av eleverna flickor. Vi utbildar barnmorskor och sjuksköterskor i ett samhälle där mödra- och barnadödligheten är mycket hög. Vi stöttar de svagaste grupperna så att de kan göra sina röster hörda och delta i beslut som rör dem själva.

Afghaner beräknas idag vara världens tredje största externa flyktinggrupp och Afghanistan hyser samtidigt 1,5 miljoner internflyktingar. SAK anser att det är orimligt att återsända familjer, ensamkommande unga vuxna eller barn med svagt socialt nätverk i dagens Afghanistan, samt uppmanar det internationella samfundet att beakta konsekvenserna av sin migrationspolitik.

Läs vidare »

Utvecklingsarbete i Afghanistan fortsätter trots försämrad säkerhet

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 07:41 CEST

2016 var det år då civila drabbats hårdast av den väpnade konflikten i Afghanistan sedan FNs särskilda organ för Afghanistan, UNAMA, började föra statistik 2009. Samtidigt fortsatte viktiga resultat uppnås inom arbetet med utveckling, hälsa och utbildning. Det konstaterar Svenska Afghanistankommittén (SAK) i årets verksamhetsberättelse.

Andreas Stefansson tillförordnad generalsekreterare på Svenska Afghanistankommittén

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2017 07:35 CEST

Andreas Stefansson efterträder Anna-Karin Johansson som varit SAK:s generalsekreterare sedan 2013. Han har en lång erfarenhet av utvecklingsarbete i konfliktdrabbade länder, bland annat som tidigare landchef för SAK i Afghanistan och därefter organisationens biståndschef. Han kommer närmast från en tjänst som konsult på SKL International med uppdrag i Kenya, Irak och Libanon.

Afghanistankunskap till de som möter flyktingar i vardagen

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2017 06:59 CET

Den 13 mars lanserar Svenska Afghanistankommittén Lär känna Afghanistan. Genom ambassadörer och textmaterial vill organisationen sprida kunskap om Afghanistan, landet som nu, kanske mer än någonsin, är aktuellt i Sverige.

Bilder & Videor 4 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Svenska Afghanistankommittén

Svenska Afghanistankommittén

Tillsammans med våra 6 300 afghanska medarbetare verkar SAK för människors rättigheter i Afghanistan. Detta gör vi genom att driva skolor, sjuk- och hälsovård, rehabilitering av personer med funktionsnedsättning samt arbeta med utveckling på landsbygden. SAKs arbete har lett till konkreta framgångar när det gäller flickors möjlighet till utbildning, minskad mödradödlighet och bättre levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning.

Adress

  • Svenska Afghanistankommittén
  • Malmgårdsvägen 63
  • 116 38 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar