Tf8vvj8uqrb4ej13odsf

SAK 35 år i Afghanistan: ”Vi stannar så länge det behövs”

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2017 11:53 CET

​Idag firar Svenska Afghanistankommittén (SAK) 35 år av utvecklingsarbete i Afghanistan. Firandet sker i den historiska parken Baburs Trädgårdar i Kabul, där även representanter från ministerier, civilsamhället och SAKs styrelse deltar. Jubileet kommer också att uppmärksammas vid organisationens regionkontor de kommande veckorna.

Media no image

Årsmötesuttalande: Omvärlden måste betänka konsekvenserna för det afghanska folket!

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 07:05 CEST

Omvärlden måste betänka konsekvenserna för det afghanska folket!

Konflikten mellan regimen i Afghanistan och olika väpnade oppositionsgrupper har intensifierats och under 2016 rapporterades det största antalet civila offer på många år. Alltfler distrikt kontrolleras av väpnade motståndsgrupper. Arbetslösheten är hög, fattigdom och korruption utbredda. Rättssäkerheten är mycket svag, i synnerhet för kvinnor. Statsmaktens legitimitet är fortsatt ifrågasatt. Den ekonomiska tillväxten är svag samtidigt som biståndet minskar. Befolkningen har ökat kraftigt under det senaste decenniet. Många afghaner flyr, både inom och utom landet.

Under 2015 sökte runt 42 000 afghanska flyktingar asyl i Sverige. Efter det att Sverige, liksom Europa, tillslutit sina gränser har betydligt färre anlänt. För närvarande riktas uppmärksamheten främst mot det stora antal afghaner som nekas asyl och skall utvisas och återsändas.

SAK arbetar för utveckling i Afghanistan och är inte en asylpolitisk organisation. SAK:s biståndsverksamhet syftar till drägligare villkor för folket i Afghanistan och på lång sikt till undanröjande av orsakerna till människors flykt från landet. Enligt stadgans portalparagraf ska SAK ”sprida kunskap om förhållandena i Afghanistan och om SAKs biståndsverksamhet, samt bilda opinion för att därigenom främja solidariteten med dess folk”. Att sprida kunskap och information om landet är alltså en hörnsten i SAK:s arbete.

SAK:s utgångspunkt när det gäller migration handlar om dess effekter i Afghanistan. Afghaner beräknas idag vara världens tredje största externa flyktinggrupp och Afghanistan hyser samtidigt 1,5 miljoner internflyktingar. Bara under 2016 tvingades över en halv miljon afghaner i Pakistan att återvända till Afghanistan, ett land med eskalerande interna och regionala konflikter. Återsändande av flyktingar har bidragit till sjunkande löner, stora påfrestningar inom redan belastade sektorer såsom undervisning och sjukvård och bidragit till lokala konflikter om land och naturtillgångar. Etniska konflikter har skärpts. Återsändande under tvång bidrar därmed till destabilisering och motverkar de mål biståndet arbetar för.

SAK anser att det är orimligt att återsända familjer, ensamkommande unga vuxna eller barn med svagt socialt nätverk i dagens Afghanistan.

SAKs informationsarbete ska bidra till att myndigheter, enskilda organisationer och en bred allmänhet får ökad kunskap om säkerhetssituationen och övriga relevant förhållanden i Afghanistan som har en påverkan på beslut om flykting- och migrationsstatus.

Sverige bör vidare vid prövning av migrationsstatus och vid återsändande till Afghanistan vägledas av FN:s flyktingorgan UNHCR:s rekommendationer. SAK uppmanar Migrationsverket att noga följa säkerhetsläget och inte göra generaliserande bedömningar då säkerhetsläget ständigt förändras i Afghanistan.

SAK uppmanar det internationella samfundet att beakta konsekvenserna av sin migrationspolitik för det afghanska folket. 

Uttalande antaget av Svenska Afghanistankommitténs årsmöte 20 maj 2017.

Svenska Afghanistankommittén finns på den afghanska landsbygden och jobbar mot fattigdom och konflikt. Av 5100 anställda är över 99 procent afghaner. Oavsett regim, krig eller bristande säkerhet har vår verksamhet pågått i 35 år. I de skolor vi driver är över hälften av eleverna flickor. Vi utbildar barnmorskor och sjuksköterskor i ett samhälle där mödra- och barnadödligheten är mycket hög. Vi stöttar de svagaste grupperna så att de kan göra sina röster hörda och delta i beslut som rör dem själva.

Afghaner beräknas idag vara världens tredje största externa flyktinggrupp och Afghanistan hyser samtidigt 1,5 miljoner internflyktingar. SAK anser att det är orimligt att återsända familjer, ensamkommande unga vuxna eller barn med svagt socialt nätverk i dagens Afghanistan, samt uppmanar det internationella samfundet att beakta konsekvenserna av sin migrationspolitik.

Läs vidare »
Pc5ssq1wce8wm7p3u6rh

Utvecklingsarbete i Afghanistan fortsätter trots försämrad säkerhet

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 07:41 CEST

2016 var det år då civila drabbats hårdast av den väpnade konflikten i Afghanistan sedan FNs särskilda organ för Afghanistan, UNAMA, började föra statistik 2009. Samtidigt fortsatte viktiga resultat uppnås inom arbetet med utveckling, hälsa och utbildning. Det konstaterar Svenska Afghanistankommittén (SAK) i årets verksamhetsberättelse.

Ev7h4igg9cocrtyonjkv

Andreas Stefansson tillförordnad generalsekreterare på Svenska Afghanistankommittén

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2017 07:35 CEST

Andreas Stefansson efterträder Anna-Karin Johansson som varit SAK:s generalsekreterare sedan 2013. Han har en lång erfarenhet av utvecklingsarbete i konfliktdrabbade länder, bland annat som tidigare landchef för SAK i Afghanistan och därefter organisationens biståndschef. Han kommer närmast från en tjänst som konsult på SKL International med uppdrag i Kenya, Irak och Libanon.

Tcxppdih3o8ntw15dgg9

Afghanistankunskap till de som möter flyktingar i vardagen

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2017 06:59 CET

Den 13 mars lanserar Svenska Afghanistankommittén Lär känna Afghanistan. Genom ambassadörer och textmaterial vill organisationen sprida kunskap om Afghanistan, landet som nu, kanske mer än någonsin, är aktuellt i Sverige.

Tqk8ldwq8yfy9ny4gsc3

Konferens 8-9 december Afghanistans väg mot självständighet – vad har gjorts och vad kan göras bättre?

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2016 07:30 CET

​Den 8-9 december håller Svenska Afghanistankommittén konferensen Afghanistan's Road to Self-Reliance. På konferensen deltar bland andra Habiba Sarabi, vice ordförande i det nationella fredsrådet i Afghanistan, Ahmad Fahim Hakim, människorättsförsvarare och Mark Bowden, vice Special Representative från FNs mission i Afghanistan.

J2dtdsj3d7undboz8htc

Femårig pojke dödad av raket på Svenska Afghanistankommitténs sjukhus i Wardak

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2016 14:17 CEST

​Igår dödades en femårig pojke när en raket träffade Svenska Afghanistankommitténs (SAK) sjukhus i Maidan Shar, Wardak. Sjukhuset träffades under en attack troligen genomförd av talibanerna mot staden Maidan Shar. – Vi fördömer attacken å det starkaste. Återigen har ett oskyldigt liv tagits. SAK blivit ett offer för brott mot de humanitära principerna säger Madeleine Jufors, SAKs landschef.

Qzudvfhldj60taw5judk

Strider i Kunduz håller stad i skräck. SAK stänger regionskontor

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2016 13:21 CEST

​Talibanerna rycker fram i norra Afghanistan. Sedan i måndags pågår strider staden i den stora provinsstaden Kunduz i norra Afghanistan. SAK har stängt sitt kontor och många civila har drabbats.

Xjzsyq630yyxodzsryip

Ny rapport läggs fram i Bryssel: Afghanska skolbarn betalar ett högt pris - utbildningsframsteg i farozonen

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2016 08:42 CEST

​Under 2015 förlorade 100 000 barn i Afghanistan sin möjlighet att få en utbildning, på grund av hot och våld som ledde till att deras skolor stängdes. I samband med toppmötet i Bryssel om Afghanistan lägger Svenska Afghanistankommittén fram rapporten ”Development Gains in Education: the Stakes are High for Afghan Children” tillsammans med 10 andra organisationer i Bryssel den 5 oktober.

Qtbhj6kfwhhjkqvvpqky

Hur känns det att åka till jobbet efter ett dygn med tre bombattentat och skottlossning hela natten?

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2016 10:50 CEST

Kabul har drabbats av tre attacker under ett dygn. Många helt oskyldiga människor har mist livet och oron är stor bland SAKs anställda. Två bomber exploderade vid ingången till försvarsdepartementet. Omkring 35 människor omkom nära 100 skadades. Under natten till tisdag skedde även en attack mot, eller i närheten av, den internationella biståndsorganisationen CAREs kontor.

Bilder & Videor 8 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Svenska Afghanistankommittén

Svenska Afghanistankommittén

Tillsammans med våra 5 300 afghanska medarbetare verkar SAK för människors rättigheter i Afghanistan. Detta gör vi genom att driva skolor, sjuk- och hälsovård, rehabilitering av personer med funktionsnedsättning samt arbeta med utveckling på landsbygden. SAKs arbete har lett till konkreta framgångar när det gäller flickors möjlighet till utbildning, minskad mödradödlighet och bättre levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning.

Adress

  • Svenska Afghanistankommittén
  • Malmgårdsvägen 63
  • 116 38 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar