Skip to main content

Taggar

"Afghanistans Road to Self-Reliance" - några av världens ledande experter om lärdomar från omvärldens engagemang i Afghanistan

Konferensrapporten "Afghanistans Road to Self-Reliance" samlar några av världens ledande experter på Afghanistan. Där konstateras bland annat att omvärldens engagemang i Afghanistan har präglats av kortsiktighet och okunskap, där militära säkerhetsintressen prioriterats högre än utvecklingsarbetet, fattigdomsbekämpning och uppbyggnaden av en fungerande afghansk stat.

Svenska Afghanistankommitténs strategiska plan 2014 - 2017

Flera miljoner människor lever i fattigdom på den afghanska landsbygden, utan möjlighet att få sina basala rättigheter tillgodosedda. Särskilt utsatta är grupperna kvinnor, barn och personer med funktionsnedsättningar. Svenska Afghanistankommitténs strategiska plan för 2014 - 2017 beskriver hur organisationen arbetar för att förändra situationen för de mest utsatta grupperna i Afghanistan.

Sammanfattning och rekommendationer

Dokument   •   2012-11-09 07:00 CET

Sammanfattning och rekommendationer på rapporten Missing the Target

Rapporten Missing the Target

Rapporten Missing the Target

Dokument   •   2012-11-09 07:00 CET

Lägesorientering inför Natomötet 20–21 maj 2012. Detta dokument har publicerats på uppdrag av nationella och internationella folkrättsliga organisationer och organ för utveckling och mänskliga rättigheter som är verksamma i Afghanistan.

Framsteg i Afghanistan - Läs SAKs verksamhetsberättelse!

Nu publicerar Svenska Afghanistankommittén sin verksamhetsberättelse för 2011. Siffrorna visar att fler barn än tidigare överlever sin femårsdag i Afghanistan, att organisationen förra året tog emot 2,5 miljoner patientbesök och att de flesta av dessa var kvinnor. Trots mörka rubriker och pågående konflikt i landet sker framsteg. År 2001 gick 600 000 barn i skolan - idag är siffran 7 miljoner!