This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

andreas-stefansson029_2_1.jpg

Bild -

andreas-stefansson029_2_1.jpg

  • Licens: Användning i media
  • Filformat: .jpg
  • Storlek: 810 x 473, 57,6 KB
Ladda ner

Svenska Afghanistankommittén arbetar med förändring i ett av världens farligaste länder.

SAK är en medlemsbaserad bistånds- och solidaritetsorganisation som arbetar rättighetsbaserat, och som har verkat i nästan 40 år i Afghanistan.

SAK har omkring 6 000 anställda, varav över 99 procent är afghaner.

SAKs verksamhet riktar särskilt in sig på att nå ut och stärka de allra mest utsatta grupperna på landsbygden.

Presskontakt