Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 29 träffar

Brott mot den humanitära rätten – riksdagen bör dra lärdomar i Afghanistan

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 14:18 CET

På fredag beslutar riksdagen om Sveriges fortsatta militära engagemang i Afghanistan. Attacker på sjukvård i Afghanistan är ett växande problem och genomförs av alla parter i konflikten. Sveriges militära bidrag måste ha ett tydligt uppdrag att värna den internationella humanitära rätten så att den afghanska civilbefolkningen får tillgång till den hälsa och sjukvård de har rätt till.

SAK 35 år i Afghanistan: ”Vi stannar så länge det behövs”

SAK 35 år i Afghanistan: ”Vi stannar så länge det behövs”

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2017 11:53 CET

​Idag firar Svenska Afghanistankommittén (SAK) 35 år av utvecklingsarbete i Afghanistan. Firandet sker i den historiska parken Baburs Trädgårdar i Kabul, där även representanter från ministerier, civilsamhället och SAKs styrelse deltar. Jubileet kommer också att uppmärksammas vid organisationens regionkontor de kommande veckorna.

Årsmötesuttalande: Omvärlden måste betänka konsekvenserna för det afghanska folket!

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 07:05 CEST

Afghaner beräknas idag vara världens tredje största externa flyktinggrupp och Afghanistan hyser samtidigt 1,5 miljoner internflyktingar. SAK anser att det är orimligt att återsända familjer, ensamkommande unga vuxna eller barn med svagt socialt nätverk i dagens Afghanistan, samt uppmanar det internationella samfundet att beakta konsekvenserna av sin migrationspolitik.

Konferens 8-9 december Afghanistans väg mot självständighet – vad har gjorts och vad kan göras bättre?

Konferens 8-9 december Afghanistans väg mot självständighet – vad har gjorts och vad kan göras bättre?

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2016 07:30 CET

​Den 8-9 december håller Svenska Afghanistankommittén konferensen Afghanistan's Road to Self-Reliance. På konferensen deltar bland andra Habiba Sarabi, vice ordförande i det nationella fredsrådet i Afghanistan, Ahmad Fahim Hakim, människorättsförsvarare och Mark Bowden, vice Special Representative från FNs mission i Afghanistan.

Nyheter 1 träff

Miljarder i stöd till Kabul

Miljarder i stöd till Kabul

Nyheter   •   Jul 11, 2012 08:00 CEST

Sverige stack ut ur mängden på den internationella konferensen den 8 juli i Tokyo, om stödet till Afghanistan efter trupptillbakadragandet 2014, genom att öka det svenska biståndet med 50 procent under 2015 - 2024. Därmed blir Afghanistan det största mottagarlandet av svenskt bistånd.

Dokument 1 träff

"Afghanistans Road to Self-Reliance" - några av världens ledande experter om lärdomar från omvärldens engagemang i Afghanistan

Konferensrapporten "Afghanistans Road to Self-Reliance" samlar några av världens ledande experter på Afghanistan. Där konstateras bland annat att omvärldens engagemang i Afghanistan har präglats av kortsiktighet och okunskap, där militära säkerhetsintressen prioriterats högre än utvecklingsarbetet, fattigdomsbekämpning och uppbyggnaden av en fungerande afghansk stat.