Skip to main content

Nyhetsbrev december

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2011 13:36 CET

Nyanställningar på kansliet
Hasse Ericson har anställts tilsl vidare på IT-avdelningen där han ska arbeta tillsammans med Kalle Eurén (som är pappaledig två dagar i veckan). Vidare har Elisabeth Synstad anställts som vikarie på licensavdelningen till och med februari månad.

Publicerat material från skribenter/fotografer
Samtliga med Svenska Bilsportförbundets medielegitimation uppmanas att inkomma med publicerat material från tidning. De som har legitimation som filmare omfattas inte, utan där ska filmer/filmmaterial skickas in.
Att skicka in publicerat material är ett krav för att få legitimationen förnyad för 2012. Material ska ha inkommit till kansliet senast 15 januari. Först därefter skickas faktura ut för den administrativa kostnaden.

Material till verksamhetsberättelsen
Utskott/kommittéer/grupper samt distrikt ombeds skicka in material till verksamhetsberättelsen för 2011. För att spegla vårt 75-års jubileum är det i första hand händelser/tävlingar/event i jubileumsanda som ska lyftas fram. Både i ord och bild!
Sista dag för att skicka in material till annemo.friberg@sbf.se är 20 januari.

Idrottslyftet – mer och fler
Välkommen till en möjlighet att utveckla klubben och skapa projekt – sök medel från Idrottslyftet. Huvudinriktningen för Idrottslyftet är att få barn och ungdomar att börja idrotta och utveckla verksamheten så de väljer att idrotta längre upp i åldrarna.

Allt arbete ska utgå från ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i Idrotten Vill. Vid godkännande av projekt kommer vi att lägga stor vikt vid hur ni tillämpar Folkhälsomål nr 1 – delaktighet och inflytande och Folkhälsomål nr 9 – ökad fysisk aktivitet. Även Barnrättsperspektivet är en viktig parameter vid godkännande.

 SBF prioriterar projektansökningar inom följande områden:
•   Nyrekrytering/prova på
Ex: Nya verksamhetsformer, unga med utomnordisk bakgrund, prova på dagar för ungdomar som inte brukar idrotta och ungdomar vars idrottsintresse vaknar sent, samt olika socialprojekt.
•    Funktionärsutbildning för unga
De klubbar som vill satsa på att utbilda unga funktionärer ska via SISU Idrottsutbildarna ge ungdomarna IFL – grund utbildningen.
•  Satsning på de unga medlemmar som redan finns i klubben
För att skapa en starkare klubbkänsla och för att få de unga förarna att vilja fortsätta idrotta är det här ett viktigt område.
•   Samverkan med skolan
Ex: Besök på skolor, utbildningar samt bjuda in till prova på dagar.

Ungdomsgruppen satsar på att synas
Ungdomsgruppen tackar för ett spännande bilsportår och har under december månad planerat nästa års verksamhet. Bland annat vill gruppens synas mer och få kontakt med fler engagerade ungdomar ute i rörelsen. Har du några tankar på vad du tycker att ungdomsgruppen ska göra? Skulle du vilja vara engagerad inom rörelsen?
Maila oss! ungdom@sbf.se

Nu ser vi fram emot 2012 och ber att få önska alla:

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Svenska Bilsportförbundet har som ändamål att främja och administrera landets bilsport, både som bredd- och elitverksamhet. Totalt har drygt 20 000 förare giltig tävlingslicens, och antalet licensierade funktionärer är ungefär lika stort.
Antalet medlemmar som tillhör klubbar anslutna till Bilsportförbundet är cirka 107 000, fördelade på 470 klubbar. Sedan 1962 är Svenska Bilsportförbundet medlem i Riksidrottsförbundet.
Varje år arrangeras i Sverige bilsporttävlingar som ingår i VM eller EM.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.