Skip to main content

Nu utvecklar vi Stockholmshyra – för en konsekvent hyressättning

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2017 09:00 CET

Hyresgästföreningen region Stockholm och Stockholms stads tre kommunägda bostadsbolag vill skapa en hyressättning som bättre speglar det som dagens hyresgäster värdesätter i sitt boende. Nu undertecknar vi därför en överenskommelse för att utveckla hyressättningen i Stockholm.

Stockholmshyra är ett verktyg för att enklare kunna beräkna en lägenhets hyra utifrån område, hus, lägenhet och service inom ramen för nuvarande lagstiftning. Stockholmshyra blir grunden för en tydlig och konsekvent hyressättning inom Stockholms stad.

Idag får fastighetens ålder stor inverkan på hyran i Stockholm. Hyressättningen ska utgå från hyresgästers generella värderingar. Ett viktigt underlag i arbetet med Stockholmshyra är kunskap om vad stockholmarna värdesätter i sitt boende. Parterna har därför låtit TNS Sifo genomföra en undersökning som visar att närheten till kommunikationer värderas allra högst av stockholmarna*. Även läget i staden, fastighetens skötsel och den service hyresvärden erbjuder har betydelse för hur man värdesätter boendet.

Parterna är överens om att arbetet med att utveckla Stockholmshyra ska utgå från den svenska lagstiftningen kring hyressättning (exempelvis besittningsskydd och kollektiva förhandlingar).

– Med Stockholmshyra ska alla hyror sättas utifrån tydliga och överenskomna kriterier som tillämpas och gäller för alla lägenheter – ”lika lägenhet, lika hyra”, säger Simon Safari, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm.

En viktig utgångspunkt i arbetet är att konsekvenserna inte ska bli stora varken för hyresgäst eller hyresvärd. Eventuella hyresjusteringar kommer därför att införas över tid, i enlighet med lagstiftning och rådande praxis.

Vilka kriterier som påverkar hyran, t ex område, hus, lägenhet och service och en plan för implementering ska finnas på plats till årsskiftet 2017/2018.

– Detta är ett mycket viktigt steg för att säkra hyresrättens framtid och utveckling i Stockholm. Det är viktigt att förutsättningarna är tydliga, både för hyresgäst och hyresvärd, säger Pelle Björklund, VD Svenska Bostäder.

* Undersökningen omfattar 1600 respondenter i Stockholms stad.

Många stockholmare har sitt hem hos oss. Några av de hus vi förvaltar tillhör stans allra finaste kulturarv. Vi ägs av stockholmarna och har fått i uppdrag av dem att bidra till att huvudstaden växer och utvecklas genom att förse stan med bra bostäder och lokaler.
www.svenskabostader.se

Kommentarer (2)

  Detta är katastrof för många av oss som bor i staden!
  Vad händer med alla oss som lever med funktionsnedsättningar som bor i handikappvänliga fastigheter som succesivt genom åren anpassats för våra resp funktionsnedsättningar, för rullstolar och annat? Som måste bo i närhet av Stockholms olika sjukhus dör vi får specialistvård, behandlingar och måste gå på täta sjukhusbesök? Som är för sjuka och kraftlösa för att orka med längre resor? Jag är själv sjukpensionär med en sjukpension under EU:s fattigdomsgräns. I dag betalar jag en hyra som är drygt 80% av min pension. Om hyran här skall "Stockholmsanpassas" = marknadshyror, tvingas jag bort från mitt hem och att hitta en bostad i fastighet som lämpar sig för handikapp och rullstol är ju näst intill omöjligt. Detta är katastrof! Ett skott i ryggen inte minst av hyresgästföreningen om de gått med på detta.

  - Lotta - 2017-02-21 21:29 CET

  Hej Lotta

  Tack för att du hörde av dig. Arbetet med att ta fram ett system för hyressättningen i Stockholm, ”Stockholmshyra”, handlar om att tydliggöra dagens bruksvärdessystem. Med det menas att det ska vara tydligt vad som påverkar hyran i just din lägenhet. Likvärdiga lägenheter ska ha likvärdiga hyror. Det handlar alltså inte om ett närmande till marknadshyror med efterföljande allmänt höjda hyresnivåer. Erfarenheter från de många andra svenska kommuner, t ex Göteborg, Malmö och Botkyrka, som redan har infört liknande system är att det stora flertalet hyror påverkas marginellt, eller inte alls. Ett annat väldigt viktigt perspektiv i sammanhanget är att det handlar om en lång tidsperiod där anpassningen till det nya systemet sker under en period av 10-15 år. För oss är det här ett arbete för att bevara och stärka hyresrättens ställning i Stockholm.

  Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till mig på 08-508 370 37.

  /Jonas

  - Jonas - 2017-02-22 11:15 CET

Lägg till kommentar

Kommentera