Skip to main content

Beslut om ny organisationsmodell inom Svenska Cykelförbundet

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2012 16:18 CET

Med våra fyra fokusområden, förening, ungdom, arrangemang och elit/landslag som måttstock
kompletterade med distrikt och motion, har vi konstaterat att om vi ska lyckas med de långsiktiga målen måste det till en omfördelning av våra resurser och ett tillrättaläggande av funktioner och arbetssätt. Årsklasserna under elit är alltför tunna, det blir allt färre tävlingar och föreningsverksamheten i allmänhet går tyngre och tyngre. Där är färre ungdomar och allt för få ledare och tränare. Vi har inför 2013 endast tre internationella tävlingar, Skandisloppet, Vårgårda World Cup och EM i BMX i Ängelholm.
- Det är viktigt att vi ständigt utvecklar oss och anpassar vår verksamhet så att vi är konkurrenskraftiga gentemot andra idrotter och länder. Om vi ser att vi tappar ungdomar och ledare bör vi försöka fånga upp det och stärka de områden vi är svaga på. Vi skall också tro på de planer vi lägger och jobba långsiktigt, säger ordförande Eva-Lena Albihn. 
Arbetet med att ta fram den nya rganisationsmodellen är kopplat till projekt Svensk Cykel som har engagerat stora delar av cykelsverige samt vid Förbundsmötet beslutat uppdrag. För att den nya strukturen med införandet av bl a grengrupper ska falla väl ut förstärker vi nu de områden och länkar som har upplevts som svaga. Under vår och sommar har djupintervjuer med bl a personal, grengrupper och styrelse genomförts för att få en bild över hur arbetet fungerar på förbundsnivå, distrikt och klubbar. Vi har ett gott beslutsunderlag att vila på. 

Elit/Landslag – omfördelning av resurserna
Vår plan är att fördela om resurser och renodla uppgifter/uppdrag. Detta berör främst elit/landslag.
Förutsättningarna för ungdom, juniorer och U23 kommer att förstärkas under den kommande fyraårsperioden där de två första åren kommer att få en större viktning. Vi ser en renodlad idrottslig arbetsuppgift för sportchefen, som till sin hjälp får en assisterande förbundskapten per gren. Assisterande förbundskaptener kommer i första hand att vara arvoderade, ej anställda. Allt material och logistik tas om hand av en nyinrättad funktion. Här måste till ett klokt och utvecklande samarbete och dialog med tränare och team för att stimulera Svensk Cykel. Vår framtid ligger inte i att lägga stora resurser på de nu existerande stjärnorna, men givetvis finns stöttning för dessa inför och runt VM och OS. Sportchefen Madeleine Lindberg Wall deltog vid gårdagens styrelsemöte och mottog informationen om den nya modellen men har i dagsläget inte tagit ställning till förslaget.  

Riksföreningsutvecklare – stimulerar föreningar och distrikt
Vi ser vidare en projektanställd Riksföreningsutvecklare på heltid, som ska stimulera föreningar och distrikt till mer aktiviteter för ungdomar, ledare och tävlingar. Riksföreningsutvecklaren ska även arbeta med att stimulera föreningar och arrangörer till att sikta mot och försöka få internationell status på sina arrangemang. Riksföreningsutvecklaren blir även ansvarig för den önskade Rikscupen för 15/16-åringar.

Ett samlat kansli 
Grundläggande är att kansliet måste ha sin chef på plats och hela kansliarbetet måste präglas av närvaro. För vissa tjänster kommer det fortsatt att finnas möjlighet till distansarbete.

Grengruppernas verksamhet 
För att kvalitetssäkra våra fokusområden och våra grengruppers verksamhet kommer varje grengrupp och varje fokusområde att få sin egen mentor i en styrelseledamot. Grengruppsledarna kommer även att ingå i Ledningsgruppen tillsammans med Sportchef, Generalsekreterare och Riksföreningsutvecklare. Med den ”under bildande” motionsgruppen räknar vi med att ta tag i alla de viktiga frågor som berör motion och motionsarrangemang. 

Bilaga 1 – Ny organisationsstruktur 
Bilaga 2 – Nyorganisation elit- och landslag
Bilaga 3 – Funktionsbeskrivning ny organisationsstruktur

Vid frågor kontakta:
Eva-Lena Albihn, ordförande
Tel: +46 707 61 24 24
Epost: evalenaalbihn@scf.se