Skip to main content

Välkommen till Årsmöte i Svenska Downföreningen Avdelning Västerbotten!

Blogginlägg   •   Jan 05, 2018 14:12 CET

Styrelsen i Svenska Downföreningen Västerbotten hälsar dig välkommen till Avdelning Västerbottens årsmöte. Lördag 3/2 kl 10:00 i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, Kungsgatan 42, Umeå. 
Vi bjuder på fika!

Förutom många ordinarie årsmötespunkter så kommer vi att fokusera på vilka aktiviteter som är planerade och vad ni önskar för aktiviteter under nästa år.
Ni är välkomna att skicka in motioner senast 26//1, dessa mailas till svdownforeningenvasterbotten@gmail.com.
Förslag till valberedning skickas till herman.stal@umu.se

Agenda årsmöte

1 Öppnande

2 Val av ordförande för mötet

3 Val av sekreterare, justerare samt rösträknare för mötet

4 Fastställande av röstlängd

5 Godkännande av kallelsen

6 Fastställande av dagordningen

7 Verksamhetsberättelse och ekonomiskberättelse

8 Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse

9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10 Fastställande av antal styrelseledamöter, minst 3 personer

11 Val av styrelse, minst tre personer, varav en sammankallande

12 Val av lekmannarevisor samt eventuell suppleant

13 Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande

14 Val av ombud och suppleant till Svenska Downföreningens riksårsmöte

15 Verksamhetsplan för det kommande året

16 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

17 Beslut om motioner till Svenska Downföreningens riksårsmöte

18 Övriga frågor

19 Avslut

Välkommen!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy