Årets Guldljuspris till Anita Levin

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2016 13:07 CET

Svenska Epilepsiförbundets Guldljuspris 2016 har tilldelats Anita Levin från Hässleholm för

“ sin genuina omtanke och lojalitet i epilepsiverksamheten och som inspirationskälla och stöd för medlemmarna”.

Utdelningen, den fjortonde i ordningen, ägde rum i riksdagshuset den 12 december i samband med en högtidlig lunch i sällskap av ledamöter av Guldljusrådet och Svenska Epilepsiförbundets arbetsutskott. Birgitta Dahl som delat ut priset under tretton hedervärda år hade lämnat över uppdraget och Chatrine Pålsson Ahlgren, initiativtagare och ordförande i Guldljusrådet framhöll med stor tacksamhet Birgitta Dahls värdefulla insatser.

Därefter höll Chatrine Pålsson Ahlgren ett gripande tal där Anita Levins betydelse som stöd för medlemmarna och epilepsiföreningarna i Skåne, beskrevs som en eldsjäls gränslösa engagemang som präglats av outtröttlighet och empati.

- Det är en sak att vara en eldsjäl i en punktinsats, men en helt annan när man dag efter dag, år efter år, arbetar ideellt - det är synnerligen värt att uppskatta.Vi talar mycket om fjärrvärme nu för tiden, men Anita Levin symboliserar närvärme som kan förändra det allra kallaste till varmt, menade Chatrine Pålsson Ahlgren.

Förbundets ordförande Börje Vestlund var glad över att en aktiv och betydelsefull person från epilepsiföreningarna vunnit priset och betonade vikten av att synliggöra det viktiga arbete som många utför, inte sällan i tysthet.

Svenska Epilepsiförbundets årliga Guldljuspris tilldelades Anita Levin, en eldsjäl i den skånska epilepsiverksamheten.

Läs vidare »

50 miljoner skäl att tala om epilepsi - VÄRLDSEPILEPSIDAGEN

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2016 07:46 CET

Världsepilepsidagen handlar om 50 miljoner människor i världen som lever med epilepsi och dess mångfacetterade konsekvenser, varav 60 000 svenskar. Den internationella epilepsirörelsen samverkar för att öka förståelsen och kunskapen om epilepsi och behovet av mer forskning och nationella insatser för att uppmärksamma den största gruppen inom neurologin.

Ny undersökning visar på stora brister i epilepsivården

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 11:06 CET

Personer med epilepsi får inte den vård de behöver och bristande anfallskontroll och biverkningar av medicineringen är ett stort problem. Det medför stora begränsningar för de drabbade att klara av vardagliga sysslor, arbete och studier. Det visar en undersökning bland mer än 1 300 personer med epilepsi som Svenska Epilepsiförbundet genomfört.

Dags att tala om epilepsi - VÄRLDSEPILEPSIDAGEN 12 februari

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2018 09:30 CET

Med både epilepsiförbund och profession i nära samverkan, jämte samarbete med WHO, är Världsepilepsidagen den första måndagen i februari den mest prestigefulla epilepsiaktiviteten i världen. Epilepsi är en vanlig neurologisk sjukdom. På Världsepilepsidagen ökar vi kunskapen och förståelsen för de 60 000 svenskar som lever med epilepsi.

Guldljuspriset till neurolog Cecilia Adelöw

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 14:30 CET

Svenska Epilepsiförbundets Guldljuspris 2017 tilldelades neurolog Cecilia Adelöw vid en högtidlig lunch i riksdagshuset den 7 december omgiven av ledamöter i Guldljusrådet samt ledamöter ur Epilepsiförbundets styrelse samt kanslipersonal.

Det var femtonde gången i ordningen som Guldljuspriset delades ut, men den första för partiledare Ebba Busch Thor, som axlat uppdraget efter fd talman Birgitta Dahl, som efter lång och trogen tjänst lämnat uppdraget föregående år.

- Cecilia Adelöw tilldelas årets Guldljuspris för sina uppskattade patientmöten där bl a trygghet, tillgänglighet och delaktighet utgör grunden för ett helhetsperspektiv i epilepsibehandlingen. Cecilia är ett föredöme för hur effektiv och inkluderande epilepsivård kan bedrivas när den är som bäst, sa Ebba Busch Thor när hon överlämnade diplom, blommor och tretusen kronor.

På Cecilia Adelöws mottagning i Vällingby, en förort till Stockholm, styr patientens behov hur kontakten med läkaren ser ut. I konceptet erbjuds en trygg behandlingssituation i en trevlig vårdmiljö, riklig tid avsatt för varje besök, tydlig vårdplanering och en återbesökstid i handen innan patienten lämnar mottagningen. Till detta fogas allt som ingår i en neurologisk undersökning med bl a provtagningar med snabb återkoppling av resultat. Tillgänglighet, kontinuitet, trygghet och delaktighet är tydliga ledord i verksamheten.

Ebba Busch Thor framhöll också betydelsen av pristagarens helhetsperspektiv i epilepsibehandlingen och delade öppet sina egna erfarenheter av sin makes väg till diagnos och behandling, tankar kring vardagen och anfallssituationer, som påverkat hela familjen.

- Det är fantastiskt att ännu en gång fått ge en eldsjäl Guldljuspriset. Det är fint att se och få bevis på att mycket fint arbete utförs inom epilepsiområdet och i år blev det Cecilia Adelöw som verkligen är värd priset, säger Chatrine Pålsson Ahlgren, fd förbundsordförande och initiativtagare till Guldljuspriset.

Juryn, Guldljusrådet, består Ebba Busch Thor, partiledare, Peter Althin, advokat, Barbro Beck-Friis, professor, Lars Gårdfeldt, teologie doktor, samt Chatrine Pålsson Ahlgren, fd riksdagsledamot.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svenska Epilepsiförbundet är en ideell intresseorganisation med omkring 4000 medlemmar och ett 30-tal föreningar runt om i landet. Svenska Epilepsiförbundet verkar för att öka samhällets och allmänhetens kunskap om epilepsi och dess konsekvenser samt för att förbättra villkoren för personer med epilepsi och deras närstående. 60 000 svenskar har epilepsi. Epileptiska anfall orsakas av övergående störningar i hjärnans celler.

Frågor besvaras av förbundssekreterare Susanne Lund 070 – 718 10 16. Ytterligare information om epilepsi finns på www.epilepsi.se Svenska Epilepsiförbundet, Box 1386, 172 27 Sundbyberg

Svenska Epilepsiförbundet delar årligen ut Guldljuspriset till en eller flera personer som med ett personligt engagemang, ideellt eller yrkesmässigt, utfört något utöver det vanliga inom epilepsiområdet. Årets Guldljuspris tilldelades neurolog Cecilia Adelöw, Vällingby, som fick motta diplom, blomster och tretusen kronor ur partiledare Ebba Busch Thors hand vid en lunch i riksdagshuset.

Läs vidare »

Världsepilepsidagen - epilepsi har inga gränser!

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2017 10:00 CET

På den internationella epilepsidagen den 13 februari 2017 finns minst 50 miljoner skäl att tala om epilepsi. Den samlade epilepsirörelsen uppmärksammar bl a behovet av ökad kunskap och mer forskningsinsatser för bättre livskvalitet för både barn, unga och vuxna.

EPILEPSIBOKEN har kommit!

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2016 11:00 CEST

Allt du behöver veta om epilepsi finns i den nyutkomna EPILEPSIBOKEN. Den ger såväl bred som djup kunskap om olika aspekter kring epilepsi; anfallstyper, orsaker, behandlingsmetoder, livskvalitetsaspekter och konsekvenser av att leva med epileptiska anfall. Fakta och personliga berättelser belyser ett mångfacetterat område.

Birgitta Dahl utdelar Guldljuspriset till neurolog Sven Pålhagen

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2015 13:08 CET

Birgitta Dahl utdelar Guldljuspriset till neurolog Sven Pålhagen

Svenska Epilepsiförbundets Guldljuspris 2015 har tilldelats neurolog Sven Pålhagen för att "han envetet stått på patientens sida och genom idoga insatser verkat för mer resurser för en jämlik epilepsivård över hela landet".

Birgitta Dahl höll vid utdelningen i riksdagshuset ett engagerat tal där hon betonade Sven Pålhagens roll både som pionjär, veteran, läkare, opinionsbildare och organisatör. Hon framhöll pristagarens långa och betydelsefulla engagemang inom Svenska Epilepsiförbundet och också som en av grundarna av professionens vetenskapliga sammanslutning, Svenska Epilepsisällskapet, samt som dess första ordförande.

- Dina ledord har varit att du anser att läkaren alltid ska stå på patientens sida och att det är viktigt med en helhetssyn i mötet med patienten, sa Birgitta Dahl vid utdelningen som hölls i riksdagshuset.

Birgitta Dahl betonade också Sven Pålhagens intensiva och outtröttliga arbete med att försöka få till stånd nationella riktlinjer för att skapa kvalitet och jämlikhet i epilepsivården över hela landet.

- Jag känner en oerhörd glädje över att Sven Pålhagen får priset. Jag är också väldigt stolt över att få leda Guldljusrådet, säger Chatrine Pålsson Ahlgren, fd förbundsordförande och initiativtagare till Guldljuspriset.

Riksdagens fd talman Birgitta Dahl delade ut Svenska Epilepsiförbundets Guldljuspris 2015 till neurolog Sven Pålhagen.

Läs vidare »

Nationella riktlinjer för epilepsi

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2015 10:30 CET

Socialstyrelsen föreslår regeringen att utarbeta nationella riktlinjer för epilepsivården. Det framgår av en förstudie som presenterades den 14 december. Det finns minst 60 000 personer i Sverige som har epilepsi, varav 10 000 är barn.

WHO:s styrelse antar resolution om epilepsi

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2015 10:00 CET

Världshälsoorganisationens styrelse (WHO) antog enhälligt en resolution om epilepsi vid sitt 136:e styrelsemöte i Geneve den 26 januari - 3 februari. Resolutionen är historisk och uppmanar de 193 medlemsländerna i WHO att uppmärksamma epilepsi och vidta åtgärder inom en rad olika områden.

Det finns omkring 65 miljoner människor med epilepsi i världen. Ungefär 2,5 miljoner fall tillkommer årligen. Epilepsi är den vanligaste diagnosen inom neurologiområdet och omkring 70 % av personer med epilepsi i den rika världen behandlas framgångsrikt med läkemedel. Trots möjlighet till förhållandevis billig läkemedelsbehandling har upp till 90% av personer med epilepsi i låginkomstländer inte tillgång till diagnos och behandling. De lever med epileptiska anfall och dess ibland många konsekvenser som skador, fördomar, diskriminering, arbetslöshet och fattigdom. Det finns en stor klyfta mellan de som har tillgång till diagnos och behandling och de som står utanför den möjligheten. Det vill WHO påverka genom resolutionen.

- Det är en oerhörd framgång att diagnosen epilepsi har diskuterats på ett WHO-möte. Tidigare har epilepsi oftast buntats ihop med kroniska sjukdomar i allmänhet. Vi är mycket tacksamma och glada för detta besked, säger Börje Vestlund, förbundsordförande.

Resolutionen uppmanar medlemsländerna att prioritera epilepsi inom flera områden såväl medicinska som sociala och i det arbetet inkludera alla berörda, såväl myndigheter, personer med epilepsi.

I dokumentet fastställs också att WHO särskilt skall stödja utsatta medlemsländer med verktyg för att implementera resolutionens åtgärdspunkter. Resolutionen skall efter vissa tillägg föreläggas generalförsamlingen, som är WHO:s högsta beslutande organ, i maj.

Ett omfattande och långvarigt arbete för att epilepsi skall prioriteras i WHO:s verksamhet har bedrivits av förbundets international, International Bureau for Epilepsy (IBE) och professionens international, International League Against Epilepsy (ILAE). Som medlemsländer stod Maldiverna, Argentina, Iran, Japan, Panama, Ryssland och Kina bakom resolutionen. 28 länder stod upp för epilepsi och presenterade sitt formella stöd under styrelsemötet.

- Jag förväntar mig att den svenska regeringen också prioriterar epilepsi, genom att t ex utverka nationella riktlinjer, men också genom att uppmärksamma skolsituationen för elever med epilepsi, säger Börje Vestlund.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Global burden of epilepsy and the need for coordinated action at the country level to address its health, social and public knowledge implications" (Report by the WHO Secretariat) http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_13-en.pdf

WHO:s syfte är att alla människor ska uppnå en så god hälsa som möjligt. WHO:s verksamhet syftar också till att hjälpa människor på andra sätt än att bekämpa sjukdomar. Organisationen strävar även efter att främja hälsa i vid mening. WHO definierar hälsa som välbefinnande såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Styrelsen består av medicinskt kvalificerade representanter från 34 medlemsländer och som under en treårsperiod verkställer besluten från generalförsamlingen.

Svenska Epilepsiförbundet är en ideell intresseorganisation med omkring 4000 medlemmar och ett 30-tal föreningar runt om i landet. Svenska Epilepsiförbundet verkar för att öka samhällets och allmänhetens kunskap om epilepsi och dess konsekvenser samt för att förbättra villkoren för personer med epilepsi och deras närstående. Epilepsi kan uppstå när som helst i livet hos vem som helst. Epileptiska anfall orsakas av övergående störningar i hjärnans celler.

Frågor besvaras av förbundssekreterare Susanne Lund 070 – 718 10 16. Svenska Epilepsiförbundet, Box 1386, 172 27 Sundbyberg. 08 – 6694106 info@epilepsi.se, www.epilepsi.se www.ibe-epilepsy.org

Styrelsen i Världshälsoorganisationen har ställt sig bakom en resolution om epilepsi med ett antal åtgärder för att prioritera epilepsi i de medlemsländerna. Epilepsi har inga gränser och minst 65 miljoner människor har epilepsi i världen. I låginkomstländer har en betydande andel inte tillgång till diagnos och behandling utan lever med epileptiska anfall och dess konsekvenser i vardagen.

Läs vidare »

Om Svenska Epilepsiförbundet

Svenska Epilepsiförbundet

Ideell intresseorganisation som verkar för bättre livskvalitet för personer med epilepsi och deras anhöriga.
Information, råd och stöd samt intressepolitisk verksamhet. Epilepsiföreningar i hela landet som anordnar medlemsaktiviteter av varierande slag.
Tidningen Svenska Epilepsia utges fyra gånger årligen.

Adress

  • Svenska Epilepsiförbundet
  • Box 1386
  • 172 27 Sundbyberg
  • Vår hemsida

Länkar

Prenumerera via RSS