Skip to main content

6 miljoner människor med epilepsi i Europa - Europeisk Epilepsidag

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 09:00 CET

Idag lanseras den första Europeiska Epilepsidagen vid ett möte med inbjudna EU-parlamentariker i Strasbourg. Initiativet kommer från Svenska Epilepsiförbundets international; International Bureau for Epilepsy (IBE), med stöd av professionens international, ILAE, för att uppmärksamma situationen för de 6 miljoner som lever med epilepsi i Europa.

-  Jag är medveten om att epilepsi är en allvarlig sjukdom som drabbar miljontals människor i Europa. Därför stödjer jag till fullo initiativet, säger EU:s ordförande Jerzy Buzek.

Epilepsi har inga gränser – det är den vanligaste neurologiska diagnosen och finns inom alla åldrar, raser, sociala grupper och i alla länder.

-   Epilepsi kan få många konsekvenser för den enskilde och för familjen. Forskning om epilepsi är ett eftersatt område, trots att stora mänskliga och samhälleliga vinster kan göras med dessa insatser, säger Börje Vestlund, ordförande i Svenska Epilepsiförbundet.

6 miljoner människor har epilepsi i Europa och 300 000 fall tillkommer varje år. I Sverige lever 60 000 personer med epilepsi och med omkring 5 000 nya fall per år. Med lämplig behandling kan närmare 70 % bli anfallsfria, men fortfarande får endast 40 % i Europa adekvat behandling.

-   Det är helt oacceptabelt att vi i dagens moderna och utvecklade samhälle har en diagnosgrupp som kommit på efterkälken och som inte alltid får tillgång till behandling av specialist i neurologi eller får tillgång till de moderna epilepsiläkemedlen, inte ens i Sverige, säger Börje Vestlund.

 

Svenska Epilepsiförbundet är en ideell intresseorganisation med omkring 4 000 medlemmar och ett 40-tal föreningar runt om i landet. Svenska Epilepsiförbundet verkar för att öka samhällets och allmänhetens kunskap om epilepsi och dess konsekvenser samt för att förbättra villkoren för personer med epilepsi och deras närstående. Epilepsi kan uppstå när som helst i livet hos vem som helst. Epileptiska anfall orsakas av övergående störningar i hjärnans celler.

Fakta och bakgrund om den europeiska epilepsidagen, www.ibe-epilepsy.org
Frågor besvaras av förbundssekreterare Susanne Lund 070 – 718 10 16    
Ytterligare information om epilepsi finns på www.epilepsi.se
Svenska Epilepsiförbundet, Box 1386, 172 27 Sundbyberg. 08 – 669 41 06 info@epilepsi.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy