Skip to main content

Birgitta Dahl utdelar Guldljuspriset till neurolog Torbjörn Tomson

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 14:08 CET

Svenska Epilepsiförbundets Guldljuspris 2011 har tilldelats Torbjörn Tomson, professor i neurologi med inriktning på epilepsi, vid Karolinska sjukhuset i Solna. Priset delades ut av Birgitta Dahl i riksdagshuset den 7 november.

Juryn, Guldljusrådet, som består av Birgitta Dahl, f d riksdagens talman, Peter Althin, advokat, Barbro Beck-Friis, professor, Lars Gårdfeldt, teologie doktor, samt Chatrine Pålsson Ahlgren, fd riksdagsledamot gav följande motivation till sitt beslut:

”Torbjörn Tomson har med sitt livslånga hängivna kliniska och vetenskapliga engagemang, såväl nationellt som internationellt, betytt utomordentligt mycket för utvecklingen inom epilepsiområdet”

-          När jag var barn såg man på epilepsi med rädsla och skam. Jag är ytterst glad att under min livstid ha fått se en bättre utveckling. Torbjörn Tomson har utfört ett utomordentligt fint arbete inom forskning, vård och omsorg och erfarenhetskonklusioner med bredd och djup i arbetet. Han har spelat en stor roll i att personer med epilepsi fått ett bättre liv än de kanske skulle ha fått, sa Birgitta Dahl i samband med utdelningen av priset.

Torbjörn Tomson disputerade 1983 på en avhandling om epilepsimedicinen karbamazepin och har sedan dess verkat inom epilepsiområdet på Södersjukhuset och vid Karolinska sjukhuset. Han har forskat kring olika aspekter t ex plötslig oväntad död vid epilepsi samt om vissa läkemedel ger ökad risk för fosterskador och påverkar barnets utveckling efter förlossningen. Torbjörn Tomson har också varit en drivande kraft i arbetet med att bygga upp ett register över personer med nydebuterad epilepsi i Stockholm, för att samköra registerdata och därigenom få en bild av riskfaktorer i olika åldrar. Torbjörn Tomson har också haft ett stort internationellt engagemang inom vetenskapliga organisationer som arbetar med frågor om epilepsi och förra året belönades han med CURE-priset för sin forskning.

-      Att klinisk verksamhet går hand i hand med forskning understryks i Torbjörn Tomsons livsgärning, eftersom utgångspunkten för all epilepsibehandling är människan. Vi behöver starka och motiverade forskare för epilepsi och jag är glad över att Guldljuspriset i år tilldelas en sådan eldsjäl,säger Chatrine Pålsson Ahlgren, ordförande i Guldljusrådet.

 

 

--

Svenska Epilepsiförbundet är en ideell intresseorganisation med omkring 4000 medlemmar och ett 40-tal föreningar runt om i landet. Svenska Epilepsiförbundet verkar för att öka samhällets och allmänhetens kunskap om epilepsi och dess konsekvenser samt för att förbättra villkoren för personer med epilepsi och deras närstående. Epilepsi kan uppstå när som helst i livet hos vem som helst. Epileptiska anfall orsakas av övergående störningar i hjärnans celler.

 

Frågor besvaras av förbundssekreterare Susanne Lund 070 – 718 10 16. Ytterligare information om epilepsi finns på www.epilepsi.se

Svenska Epilepsiförbundet, Box 1386, 172 27 Sundbyberg. Foto: Magnus Sandberg

 

 

 

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy