Skip to main content

Nationella riktlinjer för epilepsi klara på Världsepilepsidagen

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2019 09:30 CET

På världsepilepsidagen finns 50 miljoner skäl att tala om epilepsi. Epilepsi har inga gränser och finns i alla länder, alla åldrar, alla kulturer och samhällsskikt. Den internationella epilepsirörelsen uppmärksammar idag behovet av ökad kunskap, mer resurser till forskning och bättre livskvalitet för de 50 miljoner människor i världen som lever med epilepsi.

- Idag på Världsepilepsidagen presenterar Socialstyrelsen slutversionen av nationella riktlinjer för vård av epilepsi. Det är århundradets viktigaste dokument för oss som har epilepsi, säger Anna Eksell, ordförande i Svenska Epilepsiförbundet. Det befäster nödvändigheten av tidig diagnos och återkommande uppföljning för en fullgod vård.

Epilepsi är en relativt vanlig sjukdom och störst risk att få epilepsi har småbarn och äldre. Det finns 81 000 personer med epilepsidiagnos i Sverige. Omkring 69 000 är vuxna och 12 000 är barn i åldern 0-17 år. Omkring 5 500personer insjuknar årligen. Med adekvat vård och ett gott psykosocialt omhändertagande kan konsekvenserna av epilepsi lindras. Epilepsibehandling fordrar dock specialister i neurologi och dessa är för få i Sverige, som har hälften så många neurologer per miljon invånare som andra jämförbara länder i Europa. Tillgången till neurologer har också en ojämn geografisk fördelning, vilket försvårar för personer med epilepsi att få återbesök utan långa väntetider. De nationella riktlinjerna visar på nyttan och riskerna med olika åtgärder och utgör ett stöd för vården att prioritera rätt åtgärder till de med störst behov.

- Förbundets uppgift blir att bevaka så att alla de många bra delarna i riktlinjerna förverkligas i behandlingen av epilepsi, så att vi får en god, rättvis och jämlik vård i hela landet. Det tjänar både individen och samhället på. Vi behöver dock fortfarande understryka behovet av allomfattande rehabilitering som idag helt saknas i Sverige, men som andra länder har kommit längre med, säger Anna Eksell.

- Vi uppmärksammar med tillfredsställelse att med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för Vård vid epilepsi skapas förutsättningar för en hållbar vårdkedja med tidig diagnostik, korrekt behandling samt ordnad uppföljning i form av teamomhändertagande. Där förutom bästa möjliga insatser mot anfallstillståndet även samsjuklighet i form av psykosocial ohälsa och kognitiva svårigheter uppmärksammas och behandlas. Vid behandlingssvikt ges här tydliga rekommendationerna om avancerad utredning och behandling. Vi vill också lyfta fram i riktlinjerna åtgärden Sammanhållen Multiprofessionell Rehabilitering som ger goda förutsättningar för individuellt anpassade åtgärder och därmed förbättrad livskvalitet hos personer med svår epilepsi.Det blir "en vårdkedja med kvalitet, tillgänglighet och kontinuitet" för denna utsatta patientgrupp och deras anhöriga, säger Sven Pålhagen, docent i neurologi och mångårig styrelseledamot i Svenska Epilepsiförbundet.

Ett epileptiskt anfall uppkommer genom ett plötsligt utbrott av okontrollerad aktivitet i hjärnbarkens nervceller. Anfallets utseende kan variera, men de flesta förknippar epilepsi med det dramatiska anfallet då personen faller omkull i kramper. Det är viktigt att veta vad man ska göra och undvika att göra om man blir vittne till ett epileptiskt anfall. De flesta anfallen går dock över av sig själva.

VÄRLDSEPILEPSIDAGEN äger rum den andra måndagen i februari varje år och är ett gemensamt initiativ mellan IBE (International Bureau for Epilepsy) och ILAE (International League Against Epilepsy) och respektive representation i 138 länder. Med både epilepsiförbund och profession i nära samverkan, jämte samarbete med WHO är International Epilepsy Day den mest prestigefulla epilepsiaktiviteten i världen.

Svenska Epilepsiförbundet är en ideell intresseorganisation med omkring 4000 medlemmar och ett 20-tal föreningar runt om i landet. Svenska Epilepsiförbundet verkar för att öka samhällets och allmänhetens kunskap om epilepsi och dess konsekvenser samt för att förbättra villkoren för personer med epilepsi och deras närstående.

Frågor besvaras av förbundssekreterare Susanne Lund 070 – 718 10 16. Ytterligare information om epilepsi finns på www.epilepsi.se Svenska Epilepsiförbundet, Box 1386, 172 27 Sundbyberg

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.