Skip to main content

Uppmärksamma biverkningar vid epilepsibehandling

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 13:15 CEST

SVT:s "Uppdrag Granskning" visade i gårdagens program Gulli Johansson, 75 år, som medicinerats mot epilepsi och förlorat elva år av sitt liv p g a svåra biverkningar som bl a medfört demensliknande symtom som gjort att Gulli Johansson överlämnats till geriatrisk klinik. När läkemedelsbehandlingen avslutats återfick Gulli Johansson sina funktioner och försöker nu att återhämta de förlorade åren.

- Det är ett oerhört upprörande fall. Man ska inte bli allvarligt sjuk av att använda läkemedel för att förhindra symtom som t ex epileptiska anfall. Ett läkemedels nytta och bieffekter måste givetvis alltid balanseras mot individens livskvalitet, men här verkar andra faktorer ha brustit, säger Svenska Epilepsiförbundets ordförande Chatrine Pålsson Ahlgren.

Chatrine Pålsson Ahlgren menar att möjlig interaktion mellan olika läkemedel alltid måste uppmärksammas vid behandling av epilepsi. Dessutom måste olika specialiteter samverka för att få en helhetsbild och för att kunna ge ett adekvat omhändertagande och uppföljning. Chatrine Pålsson Ahlgren uppmanar personer med epilepsi att diskutera behandlingen med sin läkare och rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket.

För mer information:

Chatrine Pålsson Ahlgren, 070-6710401

För frågor till Svenska Epilepsiförbundet: 08-6694106

Förbundssekreterare Susanne Lund, 08-6694306, mobil 070-7181016

Ytterligare information om epilepsi finns på www.epilepsi.se

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy