Tcoy2ooefoud9oauam4g

Så kan Sverige får en oberoende institution för mänskliga rättigheter

Nyheter   •   Dec 10, 2017 09:47 CET

Sverige bör följa Tysklands och Danmarks exempel för hur man kan inrätta en oberoende institution för mänskliga rättigheter, skriver Svenska FN-förbundet och sex andra organisationer i Svenska Dagbladet.

Media no image

Årets FN-vän är Yasmine Sherif

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 14:22 CEST

Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-vän 2017 går till författaren och FN-medarbetaren Yasmine Sherif. Sherif, som har ägnat 25 år åt humanitärt arbete i olika FN-organisationer, är i dag chef för den globala fonden Education Cannot Wait, ECW, i FN i New York. Yasmine Sherif får priset dels för sitt mångåriga engagemang i humanitära frågor, dels för sina ansträngningar att verka för reformering av FN-organisationen.

– Yasmine Sherif påminner oss om att FN måste ha ett mänskligt ansikte och att organisationen måste förändras för att sätta människors behov i centrum, säger Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic.

Motiveringen lyder: ”Årets FN-vän har arbetat för FN i 25 år. Hon har tjänstgjort i New York och Genève och haft uppdrag för världsorganisationen i en rad länder. Ofta har det handlat om att ge kvinnor och barn i krig en möjlighet att tro på framtiden. Hon tror på FN, men ser också behov av förändring och försöker uppmärksamma olika möjligheter. Som ett led i detta har hon bland annat skrivit en bok om sina år i humanitetens tjänst. Årets FN-vän har ägnat en stor del av sitt liv till att arbeta för en bättre värld och ett bättre och starkare FN. Tack vare sitt stora engagemang har hon åstadkommit mycket.”

Utmärkelsen Årets FN-vän instiftades av Svenska FN-förbundet 2005 och går till en person eller organisation i Sverige som har verkat till stöd för FN och FN-tanken. Utmärkelsen delas ut vid FN-förbundets årliga seminarium inför FN-dagen som hålls i Grünewaldsalen i Stockholms konserthus (ingång Kungsgatan 43). Seminariet startar kl 10.00.

Yasmine Sherif nås på mobiltelefon +1 917 436 58 46.

Fullständigt program för fredagens seminarium finns på https://fn.se/wp-content/uploads/2017/10/FN-och-Jemen.pdf.

Författaren och FN-medarbetaren Yasmine Sherif tilldelas i dag fredag utmärkelsen Årets FN-vän 2017 vid Svenska FN-förbundets seminarium inför FN-dagen. Seminariet startar kl 10.00 i Stockholms konserthus.

Läs vidare »
Media no image

Inför FN-dagen: Jemen-seminarium och premiär för FN-bion

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 11:28 CEST

Utrikesminister Margot Wallström inledningstalar vid Svenska FN-förbundets seminarium ”FN och Jemen” fredagen den 20 oktober. Det blir också paneldiskussion under ledning av Bitte Hammargren, ledare för Mellanöstern- och Nordafrikaprogrammet vid Utrikespolitiska institutet, samt prisutdelning. Arrangemanget startar kl 10.00 i Stockholms konserthus. Fullständigt program finns här.

Dagen innan seminariet, torsdagen den 19 oktober, arrangerar FN:s informationskontor i Bryssel, UNRIC, och Svenska FN-förbundet premiären för FN-bion (UN Cinema) på biografen Zita. Filmen ”To end a war” av Marc Silver ger en bild av fredsprocessen i Colombia och följs av panelsamtal med bland andra Colombias ambassadör i Sverige, Sonia Durán Smela. Programmet, som startar kl 18.00, finns här.

Anmälan

Media är välkommen med anmälan till FN-förbundets pressekreterare Pekka Johansson på e-postadress pekka.johansson@fn.se alternativt telefon 073-374 62 84.

Information till media om Svenska FN-förbundets aktiviteter inför FN-dagen 2017.

Läs vidare »
Tcoy2ooefoud9oauam4g

FN-förbundet inför nazistmarschen: Gör som Göteborg!

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2017 10:39 CEST

Svenska FN-förbundet välkomnar Göteborgs stads beslut att hissa FN-flaggan på lördagen och uppmanar alla landets kommuner att göra detsamma.

O0de49ldfbyoo1wtzkye

Apoteksgruppen i Trosa samlade mest till Flicka

Nyheter   •   Aug 22, 2017 09:17 CEST

Apoteksgruppens butik i Trosa samlade in mest pengar under sommarens kampanj till förmån för FN-förbundets projekt Flicka.

Ueccxjriq6jp5f311dgl

Stärk arbetet mot barnäktenskap

Nyheter   •   Aug 13, 2017 11:19 CEST

Förhoppningsvis får Sverige till slut en lag som gör att inga barnäktenskap kan ingås eller erkännas, skriver Aleksander Gabelic i Sydsvenskan.

Media no image

Risk för vag MR-institution

Nyheter   •   Jun 13, 2017 08:38 CEST

Hot och våldsdåd mot media, tvångsisolering av barn och långa häktningstider är exempel på problem med mänskliga rättigheter i Sverige. Trots det har självbilden att Sverige skulle vara särskilt förskonat från sådana problem dröjt sig kvar. Därför har det krävts mer än 20 år av uppmaningar från FN innan en svensk regering till slut har accepterat rekommendationen att inrätta ett organ som på ett oberoende sätt granskar hur vårt land lever upp till internationella MR-konventioner. Sådana institutioner finns i en tredjedel av världens länder inklusive våra grannländer Danmark, Finland och Norge.

En rad frågor rörande Sveriges MR-åtaganden behöver sakkunnig expertkunskap och vägledning. Myndighetsutövning ställer stora krav och anställda i kommuner och landsting får bättre förutsättningar att göra ett gott arbete om de känner till hur beslut påverkar individers rättigheter. Därtill finns ett behov hos myndigheter och domstolar att få stöd i tolkningen av svensk lagstiftning utifrån internationella konventioner för mänskliga rättigheter. Ett exempel är gränsdragningen mellan yttrandefrihet och värnandet av demokratiska värden vid privata och offentliga arrangemang.

Trots dessa utmaningar och trots återkommande problem med hatbrott, våld mot kvinnor och diskriminering mot minoriteter och personer med funktionsnedsättning har motståndet mot en MR-institution i Sverige länge varit stort. Ytterligare en myndighet har ansetts överflödig och krånglig att inrätta. Att riksdagen nu har påbörjat inrättandet av en nationell institution för mänskliga rättigheter är ett steg i rätt riktning för det samlade MR-arbetet i Sverige.

Vi företräder ett nätverk av frivilligorganisationer som länge har arbetat med dessa frågor. Vi har också påtalat behovet av en nationell institution, inte minst i vår rapportering till FN:s kontor för mänskliga rättigheter. En rad frågetecken behöver rätas ut i den fortsatta processen:

Mandat och ansvarsområde Riksdagen måste säkerställa att en institution för mänskliga rättigheter får tydliga direktiv, ett uttalat ansvarsområde och en oberoende roll gentemot sina uppdragsgivare. För att vara meningsfull måste en svensk MR-myndighet utformas så att den konkret bidrar till att skydda och försvara människors rättigheter och ges möjlighet att granska kränkningar.

Bristande resurser Det ställer i sin tur krav på tillräckliga personella och ekonomiska resurser. Trots det har minimala ekonomiska resurser avsatts för att inrätta en svensk MR-institution. Medan en rad andra länder har tagit frågan på allvar signalerar Sverige att man inte gör det. Den nya jämställdhetsmyndigheten borde tjäna som förebild för en ny MR-myndighet.

Verkligt oberoende Konstitutionsutskottet låter nu utreda om en ny MR-myndighet kan placeras under Justitieombudsmannen som i sin tur lyder under riksdagen. Vi menar att verkligt oberoende kräver att myndigheten görs självständig och fristående. JO:s mandat är att titta på hur svensk lag efterlevs medan MR-myndighetens mandat är att granska hur Sverige efterlever internationella MR-åtaganden. Uppgiften att granska såväl regering som myndigheter ska inte underskattas.

Kontakten med civilsamhället Svenska frivilligorganisationer besitter unik kompetens i frågor som rör mänskliga rättigheter. Denna kompetens är bland annat avgörande för FN:s återkommande granskning av MR-situationen i Sverige på en rad områden. Enligt de vägledande FN-principerna från 1993 ska civilsamhället involveras också i processen inför inrättandet av en nationell MR-institution. Så skedde inte förrän i slutat av april då vi tog ett initiativ till ett möte med utredaren. På motsvarande sätt har vi nu efterlyst ett möte med konstitutionsutskottet.

Efter två decennier av dröjsmål från svenska regeringar ska nu utredaren lämna sitt förslag redan den 13 juni 2017. Den nya myndigheten får inte bli ett hastverk. Sverige är inte betjänt av en halvmesyr som med minsta möjliga marginal uppfyller FN-kraven på en oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter.

Sverige är en aktiv FN-medlem som håller hög internationell profil i frågor som rör mänskliga rättigheter. Det är nu våra folkvaldas ansvar att se till att vi också på hemmaplan får tillräckliga resurser, större kompetens och samlad övervakning av efterlevnaden av Sveriges internationella åtaganden på MR-området.

Aleksander Gabelic, ordförande Svenska FN-förbundet
Maria Andersson, generalsekreterare RFSU
Maria Johansson, ordförande Lika Unika
Morten Kjaerum, direktör Raoul Wallenberginstitutet
Lars Ohly, ordförande Funktionsrätt Sverige
Ulrika Strand, tf generalsekreterare Fonden för mänskliga rättigheter

Den planerade nationella institutionen för mänskliga rättigheter riskerar att bli ett hastverk, skriver Svenska FN-förbundet och fem andra människorättsorganisationer i Upsala Nya Tidning.

Läs vidare »
Fxj4ymlo5xcena1xfsad

Linnéa Claeson får FN-förbundets pris för mänskliga rättigheter

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2017 07:12 CEST

Opinionsbildaren och handbollsspelaren Linnéa Claeson får Svenska FN-förbundets pris för mänskliga rättigheter. I dag torsdag diskuterar hon mäns hat mot kvinnor på nätet vid prisutdelningen på Kulturhuset i Stockholm.

Media no image

FN-forum: Debattantologi och film om de globala målen

Nyheter   •   Maj 11, 2017 17:56 CEST

Politiker, organisationsföreträdare och FN-medarbetare skriver om de globala målen i en ny antologi och FN-förbundets goodwillambassadör Carolina Klüft talar om sitt nya fokus i en ny film om Agenda 2030. I helgen arrangeras FN-forum 2017.

FN-forum, Svenska FN-förbundets återkommande mötesplats för diskussion om FN-frågor, arrangeras i helgen i Stockholm med Agenda 2030 och de globala målen som övergripande tema.

Under helgen lanseras en ny debattantologi, ”Agenda 2030 – globala målen för hållbar utveckling”. Henrik Hammargren, Dag Hammarskjöld Foundation, Caroline Åberg, FN:s utvecklingsprogram UNDP, och Tiina Nummi-Södergren, MyRight, hör till de som ger sin syn på hur målen ska genomföras. I samband med lördagens lansering hålls en debatt mellan riksdagsledamöterna Birgitta Ohlsson (L) och Maria Andersson Willner (S) om hur Sverige ska bidra till att målen nås.

– Vi hoppas att den nya antologin ska bidra till debatten om genomförandet av de 17 globala målen i Sverige och världen, säger Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic som har skrivit förordet.

Antologin finns för nedladdning på Svenska FN-förbundets webbplats via sidan www.fn.se/agenda2030.

Under FN-forum premiärvisas också en kampanjfilm om de globala målen med Svenska FN-förbundets goodwillambassadör Carolina Klüft som värd. Håll utkik på FN-förbundets Youtube-kanal på lördag från kl 16.00!

FN-forum den 13-14 maj samlar medlemmar, riksorganisationer och företagspartner i FN-rörelsen i Finlandshuset i Stockholm. Delar av programmet livesänds på FN-förbundets Facebook-sida.

Politiker, organisationsföreträdare och FN-medarbetare skriver om de globala målen i en ny antologi och FN-förbundets goodwillambassadör Carolina Klüft talar om sitt nya fokus i en ny film om Agenda 2030. I helgen arrangeras FN-forum 2017.

Läs vidare »
Media no image

Petra Hallebrant ny generalsekreterare på Svenska FN-förbundet

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2017 12:11 CEST

Svenska FN-förbundet samlar individer, organisationer och företag i arbetet för ett bättre och starkare Förenta Nationerna. Ny generalsekreterare och chef för förbundskansliet med ett 20-tal anställda är Petra Hallebrant.

– Jag ser fram emot att få leda kansliets dagliga arbete för en bättre värld. Jag vill fortsätta att profilera Svenska FN-förbundet som en medlems- och insamlingsorganisation som stärker engagemanget för FN-frågorna i Sverige, säger Petra Hallebrant som på tisdagen mötte personalen på kansliet på Södermalm i Stockholm.

Petra Hallebrant kommer närmast från Telge Energi där hon har arbetat som hållbarhets- och kommunikationschef sedan 2014. Innan dess var hon kommunikationschef på Unicef och avdelningschef på Rädda Barnen. Hon har också jobbat som PR-konsult på Prime och som PR- och pressansvarig på Systembolaget.

– Jag vill hälsa Petra Hallebrant välkommen till oss. Med sin kunskap om FN-frågorna och sin breda erfarenhet inom ledarskap och kommunikation är hon rätt person att fortsätta arbetet med att utveckla Svenska FN-förbundet, säger förbundsordförande Aleksander Gabelic.

Petra Hallebrant tillträder sin nya tjänst den 14 augusti. Samtidigt återgår förbundets tillförordnade generalsekreterare Jens Petersson till sin ordinarie tjänst som biträdande generalsekreterare.

Fakta om Petra Hallebrant

Ålder: 43 år

Familj: Gift, två barn

Intressen: Familj och vänner, idrott, resor

Bakgrund: Fil kand i medie- och kommunikationsvetenskap. Bakgrund i PR branschen och en rad ledande befattningar i organisationer och näringsliv.

För mer information och intervju med Petra Hallebrant, kontakta Pekka Johansson, pressekreterare Svenska FN-förbundet, telefon 073-374 62 84 eller e-postadress pekka.johansson@fn.se.

Svenska FN-förbundet är rörelsen för ett bättre och starkare FN. I augusti blir Petra Hallebrant förbundets nya generalsekreterare.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Svenska FN-förbundet

Ett lokalt engagemang för globala framsteg

Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter.Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och i framtiden.

Adress

  • Svenska FN-förbundet
  • Skolgränd 2
  • 104 65 Stockholm
  • Sverige