Skip to main content

FN-förbundet startar insamling till Haiti

Nyhet   •   Jan 13, 2010 14:32 CET

Jordbävningen som drabbade Haiti och huvudstaden Port-au-Prince den 13 januari befaras ha krävt över 100 000 dödsoffer. Ännu fler människor saknar vatten och husrum och miljoner människor i det utfattiga landet går hungriga. Ännu är katastrofens fullständiga omfattning oklar.

Hjälpbehoven är enorma i Haiti. Svenska FN-förbundet öppnar nu sitt insamlingskonto pg 90 00 79-5 för att kanalisera resurser till FN:s arbete. Skriv ”Haiti” i meddelanderutan när du ger ditt bidrag.

Du kan även skänka pengar direkt via vår betaltjänst eller SMS:a "FN" till nummer 72 909 så bidrar du med 50 kronor. Var med och hjälp de som drabbats av jordbävningen du också. Alla bidrag behövs!

Finns på plats

Svenska FN-förbundet samarbetar primärt med WFP, World Food Programme, som finns på plats i Haiti. WFP:s hjälparbete är nu i full gång och insatser genomförs på en rad fronter. WFP är inte bara ansvarigt för att bistå med mat utan leder även FN:s arbete med logistik och nödkommunikation i Haiti.

  • WFP har sedan jordbävningen drabbade Haiti tillsammans med den amerikanska militären distribuerat 250 000 mål mat som är färdiga att äta i Port-au-Prince och andra områden. Mat som är färdig att äta utan tillgagning är att föredra eftersom möjligheterna att laga mat är mycket små för de allra flesta.
  • Ett flygplan med 86 000 högenergikex landade på måndagen. Förutom att kexen är mycket kaloririka och ger mycket energi innehåller de också mineraler och vitaminer. 16 miljoner mål mat från USA, Danmark och Italien är också på väg.
  • WFP är också på väg att inskaffa 4,2 miljoner mål mat som är speciellt framtagna för att tillgodose barns näringsbehov.
  • WFP kommer att skapa fyra humanitära center i Port-au-Prince för att distribuera mat och åtminstone 30 andra center över hela Haiti.
  • WFP planerar att inom de närmaste veckorna kunna nå 2 miljoner människor med ransoner av mat som ska räcka en vecka i taget.

Här kan du läsa senaste nytt om WFP:s hjälpinsats.

Här kan du läsa den senaste rapporten om samordningen av FN:s krishjälp.

Här kan du läsa mer om hur FN arbetar i Haiti.

Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet, uttrycker sitt djupa deltagande med drabbade och anhöriga.

– Jordbävningen är ett fruktansvärt slag mot ett redan utfattigt land och dess befolkning. Våra tankar går i dag till alla drabbade. Omvärlden – regeringar, organisationer och enskilda – måste kraftsamla för att bistå Haitis folk, säger Aleksander Gabelic.

"Måste få stöd"

Jordbävningen på Haiti har även drabbat FN som organisation mycket hårt. Många FN-anställda rapporteras döda och omkring 200 saknas.

– FN har stor betydelse för utvecklingen i Haiti. Att många FN-anställda saknas påverkar både långsiktigt utvecklingsarbete och akut katastrofarbete. FN måste få omvärldens stöd för sina hjälpinsatser, understryker Gabelic.

Har du frågor om FN-förbundets kampanj eller om FN:s insats i Haiti? Kontakta vår pressekreterare Pekka Johansson.