Skip to main content

Försvarsrapport i fel riktning

Nyhet   •   Maj 15, 2014 15:31 CEST

Försvarsberedningens nya rapport sänder signalen att Försvarsmakten ska fokusera på det nationella försvaret på bekostnad av internationella insatser. Den tolkningen gör Svenska FN-förbundet som är starkt kritiskt.

- Behovet av svenskt militärt stöd till fredsinsatser i världen är påfallande. Sverige bör erbjuda trupp till FN:s insatser i Sydsudan och Centralafrikanska republiken samt utöka den planerade insatsen i Mali som i nuläget huvudsakligen ska samla in information, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

På Försvarsmaktens hemsida sägs att "(---) det ingår i Försvarsmaktens uppdrag att hjälpa andra länder som har det svårt. Sverige vill bidra till fredsbevarande insatser – inte stå bredvid och se på." Denna altruistiska skrivning kommer att behöva raderas efter det kommande försvarsbeslutet, befarar Svenska FN-förbundet.

- FN-chefen Ban Ki-moon efterlyste större svenskt truppbidrag till FN:s fredsarbete vid sitt besök i Stockholm i går. Den senaste tidens minskning av antalet svenska soldater i internationella insatser till en rekordlåg nivå riskerar tvärtom att permanentas som en följd av försvarsberedningens signaler om att det nationella försvaret ska stå i fokus, säger Aleksander Gabelic.