Skip to main content

Gabelic frågade Reinfeldt om FN-trupp

Nyhet   •   Jan 20, 2010 10:53 CET

I samband med Fredrik Reinfeldts föreläsning om europeisk säkerhetspolitik vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen ställde FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic en fråga till statsministern om Sveriges deltagande i FN-ledda militära insatser.

Gabelic ville veta hur Reinfeldt ser på dels det minskade västliga ansvarstagandet för FN-ledda fredsfrämjande insatser, dels det faktum att den svenska utlandsstyrkan trots tal om ökad internationalisering inte är högre än under tidigare decennier.

Statsministern pekade på att efterfrågan måste styra och sade att ”det blir för mycket att räkna huvuden när det ibland är något helt annat som efterfrågas” och pekade på insatsen i Adenviken utanför Somalia. Reinfeldt ville heller inte nödvändigtvis göra skillnad mellan FN-ledda och FN-mandaterade insatser. Han menade också att Sverige inte ska engagera sig i många små insatser ”där vår påverkan är mer diffus”.

Efter föredraget konstaterade Aleksander Gabelic att FN-förbundets opinionsarbete för ökad internationalisering av det svenska försvaret är mer nödvändigt än på länge mot bakgrund av både den senaste försvarspropositionen och oppositionens hållning till svenska fredsfrämjande insatser i utlandet.

Se Gabelic ställa sin fråga till Reinfeldt: