Media no image

Svenska Freds i Almedalen 2011: Fredsfik och Säkerhetspolitiskt sommartorg

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2011 15:02 CEST

Svenska Freds är på plats i Almedalen även det här året. Här följer en sammanställning av de arrangemang vi är med på. Det blir seminarier och debatter under Säkerhetspolitiskt sommartorg, samt Svenska Freds mobila fredsfik som bjuder på kaffe och fredsprat. Vi tror också att det eventuellt kan komma en och annan överraskning också...
Håll utkik på vår blogg, på vår sida på Facebook och följ oss på Twitter så missar ni inget!
http://twitter.com/svenskafreds http://www.svenskafreds.se/blogghttp://www.facebook.com/svenskafreds

SÄKERHETSPOLITISKT SOMMARTORG
Plats: Antons, Restaurang Hamnplan 5, hörnet Hamnplan/Cramérgatan i Visby
http://twitter.com/sommartorg http://www.facebook.com/sakerhetspolitisktsommartorg http://sakerhetspolitisktsommartorg.blogspot.com/ 
Delta i debatten på Twitter genom att använda #sommartorg

Nytt för i år är att Säkerhetspolitiskt sommartorg, där Svenska Freds deltar, arrangerar Säkerhetspolitiskt försnack. Varje dag före partiledartalen snackar partierna säkerhetspolitik och diskuterar aktuella händelser på Säkerhetspolitiskt sommartorg. Vad är säkerhet? Hur ser vårt försvars- och säkerhetspolitiska läge ut? Vilka är utmaningarna? Hur kan Sverige bidra till fred och säkerhet i vår omvärld? 
Söndag 3 juli 18.15-18.45 frågar Christoffer Burnett-Cargill, Svenska Freds tillsammans med Petra Tötterman-Andorff, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet ut Bodil Ceballos från Miljöpartiet.
Torsdag 7 juli 18.15-18.45 frågar Christoffer Burnett-Cargill, Svenska Freds tillsammans med Lena Ag, Kvinna till Kvinna ut Abir Al-Sahlani från Centerpartiet.
Fredag 8 juli 18.15-18.45 frågar Christoffer Burnett-Cargill, Svenska Freds tillsammans med Lena Ag, Kvinna till Kvinna ut Anna-Lena Sörenson från Socialdemokraterna.
***
Seminarier som Svenska Freds medverkar i
Måndag 4 juli kl 12:30-13:30 
Sveriges relation till diktaturer - handel, bistånd och vapenexport!  Vilken relation ska Sverige ha med icke-demokratier? Kan handel främja vägen mot en demokratisk utveckling? På vilka sätt kan utvecklingssamarbetet bidra till att demokratin stärks? Är det rimligt att Sverige fortsätter sälja vapen till diktaturer?
Medverkande: Maria Leissner, UD. Helena Bjuremalm, Sida. Anna Ek, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Haider Ibrahim, Svensk-irakiska handelskammaren.Moderator: Bitte Hammargren, SvD
Arrangeras tillsammans med Sida.

Tisdag 5 juli kl 14-15
Yrke: soldatVärnplikten har varit vilande i ett år och det nya yrket soldat har skapats. 4000 unga ska årligen lockas till en karriär inom Försvarsmakten. Vilka är drivkrafterna och vilka egenskaper krävs hos den som väljer detta unika yrke? Vilka är utmaningarna?
Medverkande: Överste Lars Hammarlund, Försvarsmakten. Unga soldater som gått GMU. Anna Ek, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Johanne Hildebrandt, författare, krigsreporter och kolumnist. Moderator: Annika Nordgren-Christensen, Newsmill
Arrangeras tillsammans med Försvarsmakten

Fredag 8 juli kl 9-10
Säkra länder – effektivt bistånd? Säkerhet och utveckling – det ena förutsätter det andra. Men vilka säkerhetsinsatser krävs och hur samspelar de med biståndet? Och hur ser utmaningarna ut i länder präglade av väpnade konflikter och utbrett våld? Finns det ett mervärde för Sverige att agera mer samlat inom säkerhet och utveckling? 
Medverkande: Linda Nordin Thorslund, FN-förbundet , Lena Ag, generalsekreterare Kvinna till Kvinna, Pernilla Trägårdh, Sida, Michael Moore, departementsråd och chef för enheten militär förmåga och insatser, Försvarsdepartementet. Moderator: Christoffer Burnett-Cargill
Arrangörer: Svenska FN-förbundet, Kvinna till Kvinna och Sida
***
Seminarier som Svenska Freds är med och arrangerar
Onsdag 6 juli kl 9.00-10.00
Gör FN världen säkrare?Vårens revolutioner i Mellanöstern har aktualiserat FN:s roll som säkerhetspolitisk aktör. Samtidigt finns många situationer där FN:s medlemsländer inte lyckas samla sig till handling. Vilken är FN:s betydelse för fred och säkerhet idag och om 10 år och vilken roll bör Sverige spela?
Medverkande: Inga-Britt Ahlenius, f.d. undergeneralsekreterare i FN, Maria Abrahamsson, (M), Rolf Ekéus, FN-diplomat. 
Arrangeras tillsammans med Svenska FN-förbundet

Torsdag 7 juli kl 10.30-11.30
Where are North Africa and the Middle East heading after the revolutions?How can sustainable peace and democracy be achieved? How will the role of women develop? How can Sweden and the international community contribute? Panel with Azza Kamel, women’s rights activist from Egypt, Ann Linde (S), Karin Enström (M) and others. Moderator: Cecilia Uddén, Sveriges Radio.
Arrangeras tillsammans med Kvinna till Kvinna och Sida

***
Säkerhetspolitiskt sommartorg är ett samarbete mellan ett antal olika aktörer som har säkerhetspolitik i en bred innebörd som gemensam nämnare. Syftet är att lyfta aktuella och viktiga säkerhetspolitiska frågor under Almedalsveckan. 2011 är arrangörerna Försvarshögskolan, Försvarsmakten, FOI, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Röda korset, Svenska freds, Kristna fredsrörelsen, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, Sida, Folke Bernadotteakademin, Kvinna till kvinna, Svenska FN-förbundet, Amnesty och Folk och försvar.
För mer information om samarbetet eller om Svenska Freds medverkan i Almedalen, kontakta generalsekreterare Christoffer Burnett-Cargill, 0702-843432


SVENSKA FREDS I ALMEDALEN

Fika för fredSvenska Freds mobila fredsfik ”Fika för fred” tar självklart båten över till Gotland och Visby under Almedalsveckan. Under måndag-onsdag kommer fiket finnas på plats i Visby och bjuda på gratis kaffe,  kakor och fredsprat till besökarna. 
Läs mer om fredsfiket här http://svenskafreds.se/fredsfikOch följ bloggen här http://fredsfik.blogspot.com/

Seminarier som Svenska Freds medverkar i utöver Säkerhetspolitiskt sommartorg
Onsdag 6 juli kl. 10:00 - 11:15 Plats: Visby domkyrka, Västra kyrkogatan.
Vad är värt att främja? Ett seminarium om svensk vapenexport, mänskliga rättigheter och utvecklingÄrkebiskop Anders Wejryd samtalar med Carina Hägg (S), Allan Widman (FP) och Anna Ek, Svenska Freds. Moderator: Ulrika KnutssonTeckentolkas
Arrangeras av Svenska kyrkan i samverkan med Sensus

Torsdag 7 juli kl 12:15 – 13:45 Plats: Metodistkyrkan, Adelsgatan 41, Visby
Fredsinsatser, bistånd och vapenexport – främjar eller hämmar de Politik för Global Utveckling?Sveriges Politik för Global Utveckling och EU:s samstämmighetspolitik slår fast att den förda politiken inte ska motverka utveckling i fattiga länder, ändå sker det hela tiden. De flesta erkänner förekomsten av målkonflikter, till exempel när EU:s egna vinstintressen går före tillgången till mat i fattiga länder. Vad vill partierna göra åt de här målkonflikterna? Vilka mekanismer behövs för att förverkliga PGU? Hör riksdagspolitiker diskutera hur de vill utforma framtidens PGU med utgångspunkt i några exempel på målkonflikter, såsom vapenexport och gränsdragning mellan militära insatser och bistånd.
Medverkande: Caroline Szyber (KD), Karin Enström (M), Ann Linde (S), Bodil Ceballos (MP),  Peter Brune Svenska Afghanistankommittén, Anna Ek Svenska Freds, Erik Lysén Svenska kyrkan. Moderator: Lena Ag, Kvinna till Kvinna. 
Arrangör: CONCORD Sverige i samarbete med följande medlemsorganisationer: Afrikagrupperna, Diakonia, Forum Syd, IKFF, Kristna fredsrörelsen, Kvinna till Kvinna, LO TCO Biståndsnämnd, Rädda Barnen, Sensus, Svenska Afghanistankommittén, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Svenska Kyrkan, Svenska missionsrådet.

****Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen bildades 1883, är världens äldsta och Sveriges största fredsförening och en av grundarna, KP Arnoldson, fick Nobels fredspris 1908. www.svenskafreds.se
KAMPANJ: Stoppa vapenexporten till diktaturer! Sverige säljer krigsmateriel för miljardbelopp till diktaturer runtom i världen. Detta legitimerar regimerna i dessa länder och motverkar möjligheterna till en demokratisk utveckling. Skriv under uppropet för att stoppa vapenexport till diktaturer på www.demokratikriterium.nu

Läs vidare »
Media no image

Svenska Freds på turné för att stoppa vapenexport till diktaturer

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2011 13:49 CEST

Den 6 juni går startskottet på Farsta torg i Stockholm för Svenska Freds sommarturné Fika för fred. Under två månader ska sedan en husbil turnera runt i Sverige och stanna på småstadstorg, festivaler, gågator, badstränder och andra ställen där sommarlediga finns. Vid bussen bjuds på kaffe och möjlighet att prata om fredsfrågor.

– Vi vet att det finns ett stort intresse för våra frågor även bland människor som kanske ännu inte är engagerade i fredrörelsen säger Anna Ek, ordförande i Svenska Freds.  Fredsfiket är ett sätt att nå människor i deras vardag. 

Almedalsveckan i Visby, Urkultfestivalen i Näsåker, marknadsplatser i Örebro, Nässjö och Borås är ytterligare några ställen som bussen kommer att stanna på. På plats finns lokala fredsarbetare som delar med sig av sina kunskaper och gärna diskuterar fred och nedrustning.

Sommarturnén är en del i Svenska Freds kampanj för att stoppa vapenexporten till diktaturer. Idag säljer Sverige krigsmateriel för miljardbelopp till diktaturer runtom i världen. Det legitimerar regimerna i dessa länder och motverkar möjligheterna till en demokratisk utveckling. 

– Vårt mål är att det ska införas ett så kallat demokratikriterium i reglerna för vapenexporten, som förhindrar vapenexport till diktaturer, säger Anna Ek. Vi vill att Sverige ska vara ett föregångsland i den här frågan.

En central del i kampanjen är ett upprop med insamling av namnunderskrifter. Den är öppen fram till 1 september 2011. Namninsamlingen kommer sedan att överlämnas vid riksdagens öppnande.

På http://www.svenskafreds.se/fredsfik kan du se den preliminära turnéplanen.
Fredsfiket finns på Farsta torg den 6 juni mellan kl 12-15 ca.

För mer information kontakta:
Anna Ek, ordförande, 0709-540513
Sanna Wallin, projektledare 0707-976853

Läs vidare »
Media no image

Viktigt riksdagsbeslut idag

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2011 10:03 CEST

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen skickar med anledning av dagens debatt och beslut om att skärpa reglerna för vapenexport till diktaturer nedanstående brev till samtliga ledamöter.

"Vi räknar med ditt stöd!

Idag kommer riksdagen fatta ett viktigt beslut: vapenexporten till diktaturer ska skärpas.

Vi är från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen glada över denna markering från Sveriges riksdag. Vi förväntar oss att detta beslut snarast omsätts i konkreta lagförslag så att ett demokratikriterium införs i reglerna som i praktiken förhindrar krigsmaterielexport till diktaturer.

För att understryka detta hoppas vi därför att du vill göra som 3000 andra redan ha gjort – ställa dig bakom kravet för ett demokratikriterium.

Svara bara på detta mail eller skriv under det vykort vi skickade till dig tidigare.

Tack!

Hälsningar
Anna Ek, ordförande, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen"


För mer information:
Anna Ek, ordförande, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Telefon: 0709-540 513

Läs vidare »
Media no image

Viktigt men litet steg närmare demokratikriterium

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2011 12:46 CEST

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen välkomnar att riksdagens utrikesutskott nått en blocköverskridande överenskommelse som syftar till att skärpa reglerna för vapenexport till diktaturer. Samtidigt betonar Svenska Freds och man inte bör dra för stora och förhastade slutsatser av beslutet.

– Vi välkomnar att vi idag har kommit ett viktigt men litet steg närmare ett stopp för vapenexport till diktaturer. Det krävs dock fortsatt stort engagemang och politisk vilja för att inte beskedet bara ska bli en papperstiger, säger Anna Ek, ordförande i Svenska Freds.

Utrikesutskottet justerade idag ett betänkande där man bland annat slår fast att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag till ny krigsmateriel-lagstiftning, i syfte att skärpa exportkontrollen gentemot ickedemokratiska stater.

– Riksdagen har gett regeringen ett konkret uppdrag att skärpa vapenexportpolitiken. Detta kan inte misstolkas. Beskedet är också en tydlig markering mot den ansvariga myndigheten ISP att nuvarande praxis måste ändras så att diktaturer inte får köpa vapen av Sverige, säger Anna Ek.
Svenska Freds har under en lång tid krävt ett demokratikriterium i det svenska regelverket för vapenexport. Under april lanserade föreningen en kampanj med ett upprop som också har skickats till riksdagsledamöterna.

– Beskedet från Utrikesutskottet är ett kvitto på att enskilda människors engagemang kan åstadkomma något utöver det vanliga. Arbetet har dock bara börjat och vi fortsätter vår kampanj så att dagens besked verkligen leder till ett faktiskt stopp för vapenexport till diktaturer, säger Anna Ek, ordförande i Svenska Freds.

För mer information:
Anna Ek, ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, 0709-540513

Gå till Svenska Freds kampanjsajt: http://www.demokratikriterium.nuLäs faktablad om vapenexport till diktaturer: http://www.demokratikriterium.nu/faktablad.pdf

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Världens äldsta fredsförening, grundad 1883 av Nobelpristagaren KP Arnoldson
www.svenskafreds.se

Läs vidare »
Media no image

Vapenstopp till diktaturer inom räckhåll

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2011 11:17 CEST

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen välkomnar de blocköverskridande initiativ som nu pågår i Utrikesutskottet om att införa nya regler som förhindrar vapenexport till diktaturer.

Enligt Ekot förhandlar regeringen med Socialdemokraterna om ett riksdagsbeslut som uppmanar regeringen att återkomma med en lag som kräver demokrati för att godkänna vapenexport.

– Vi vill inte ta ut segern i förskott eftersom beslutet ännu inte är fattat. Men Svenska Freds välkomnar en överenskommelse som sätter demokrati och mänskliga rättigheter i främsta rummet och som resulterar i att vapenexporten till diktaturer stoppas, säger Anna Ek, ordförande i Svenska Freds.

Under 2000-talet har Sverige beviljat krigsmaterielexport till 15 diktaturer. Länder som Brunei, Saudiarabien och Pakistan får idag köpa vapen för miljardbelopp av Sverige. Under 2010 sålde Sverige krigsmateriel för 3,7 miljarder kronor till ickedemokratier.

– Vi ser fram emot att riksdagens partier nu på torsdag när utrikesutskottets betänkande justeras kan höja sig över blockpolitiska låsningar och fatta det självklara beslutet att inte godkänna vapenexport till diktaturer, säger Anna Ek.

För mer information:
Anna Ek, ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, 0709-540513

KAMPANJ: Stoppa vapenexporten till diktaturer!
Skriv under uppropet på www.demokratikriterium.nu


Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Världens äldsta fredsförening, grundad 1883 av Nobelpristagaren KP Arnoldson
www.svenskafreds.se

Läs vidare »
Media no image

Riksdagsbeslut kan stoppa vapenexport till diktaturer

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2011 09:18 CEST

Idag behandlar riksdagens utrikesutskott den svenska vapenexporten. I en debattartikel i Sydsvenskan idag kräver Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen att riksdagen höjer sig över blockpolitiska låsningar och fattar beslut om att stoppa vapenexporten till diktaturer.

Svenska Freds sammanställning visar att det sedan 1996 lämnats in 37 motioner med krav på att stoppa vapenexporten till diktaturer, från båda sidor av blocken. Trots detta motionsflöde – som tyder på att en politisk majoritet är möjlig i riksdagen – fortsätter vapenaffärerna.

– Den stora paradoxen är att den svenska demokratin inte har förmått förhindra vapenexport till diktaturer. Trots att det finns en politisk majoritet har blockpolitiken motverkat den förändring som varit nödvändig, säger Anna Ek, ordförande för Svenska Freds.

Under 2000-talet har Sverige beviljat krigsmaterielexport till 15 diktaturer. Länder som Brunei, Saudiarabien och Pakistan får idag köpa vapen för miljardbelopp av Sverige. Under 2010 sålde Sverige krigsmateriel för 3,7 miljarder kronor till ickedemokratier.

– Den svenska vapenexporten till diktaturer legitimerar regimerna och motverkar en demokratisk utveckling. Riksdagen måste nu fatta det självklara beslutet att införa ett demokratikriterium som förhindrar vapenexport till diktaturer, säger Anna Ek.


Läs debattartikeln i Sydsvenskan
Upprop mot vapenexport till diktaturer: www.demokratikriterium.nu

För mer information:
Anna Ek, ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, 0709-540513Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Världens äldsta fredsförening, grundad 1883 av Nobelpristagaren KP Arnoldson
www.svenskafreds.se

Läs vidare »
Media no image

Kampanj inleds för att stoppa vapenexport till diktaturer

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2011 08:52 CEST

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen startar idag en kampanj för att stoppa svensk vapenexport till diktaturer. Föreningen uppmanar i ett brev samtliga Sveriges riksdagsledamöter att ställa sig bakom kravet.

– Vi förväntar oss att Sveriges politiker tar sitt ansvar och ser bortom blockpolitik så att riksdagen kan fatta det självklara beslutet om att vapenexport till diktaturer ska upphöra, säger Anna Ek, ordförande i Svenska Freds.

Sverige godkänner idag krigsmaterielexport till varannan diktatur i Nordafrika och Mellanöstern. Under 2010 sålde Sverige krigsmateriel för 1,3 miljarder till tio diktaturer, däribland Brunei, Förenade Arabemiraten och Saudiarabien.

– Vi kan inte säga att vi är ett land som slåss för människors frihet när vi samtidigt beväpnar samma regimer som förtrycker dem. Nu måste reglerna kompletteras med ett demokratikriterium som förhindrar vapenexport till diktaturer, säger Anna Ek.

För att skriva under uppropet och läsa mer om kampanjen gå in på kampanjsajten: www.demokratikriterium.nu

För mer information: Anna Ek, ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, 0709-540513

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen startar idag en kampanj för att stoppa svensk vapenexport till diktaturer. Föreningen uppmanar i ett brev samtliga Sveriges riksdagsledamöter att ställa sig bakom kravet.

Läs vidare »
Media no image

Beats not bombs - Hiphop mot vapenexport

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2011 09:08 CET

Pressinformation från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, 23 mars 2011

Den 1 april ställer sig hiphopartisten Houman Sebghati på scen på Södra Teaterns Kägelbana i Stockholm till förmån för kampen mot svensk vapenexport. Konserten genomförs i samarbete med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen som samtidigt lanserar en kampanj för att stoppa svensk vapenexport till diktaturer.

– Vårt land säljer vapen till USA, som sedan används i Irak. Sverige kringgår reglerna för vapenexport på ett effektivt sätt. Det är en angelägen fråga, även för min publik, säger Houman Segbhati.
Den svenska vapenexporten har ökat med 350 % sedan 2001 och en ny sammanställning av Svenska Freds visar att svenskar säljer mest vapen i världen, räknat per person. 
– Sverige säljer idag vapen till varannan diktatur i Nordafrika och Mellanöstern. Istället för att beväpna förtryckarna borde Sverige stå på demokratidemonstranternas sida, säger Anna Ek, ordförande i Svenska Freds.
Spelningen är en markering från artistens sida som har släppt skivor sedan 1999. Den nya plattan Alkemisten innehåller debuten "Tankarnas Gränder" som finns nymastrad på Alkemisten som bonus-CD. Med sig på scen har Houman slagverkaren Omar Joof, DJ Lastword och rapparen Finess. Som special support finns vi en hel line-up av svenska hiphopartister, så som Sidewalk, Rapper Ted, Eboi och Carlito. 

Mer information:
Kontakta Rolf Lindahl, 08-55 80 31 83, rolf.lindahl@svenskafreds.se eller info@houman.nu
Svenska Freds
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati. Vi arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker. Svenska Freds är partipolitiskt och religiöst obundet. Vi bildades 1883 och en av grundarna, KP Arnoldson, fick Nobels fredspris. Svenska Freds har ca 5500 medlemmar. Vi är Sveriges största och världens äldsta fredsförening. 
www.svenskafreds.se
Houman Segbhati
Houman Sebghati har släppt sju skivor (mixtapes och officiella släpp). Han drev för tre år sedan sin egen radioshow på SR Metropol och föreläser nu i skolor. I januari sändes hans föreläsning kallad "Vad är nuet?" på Kunskapskanalen tre gånger. Houman har samarbetet med bland andra Swingfly, Dogge, Promoe och Daniel Lemma. P3:s musikjournalist Mats Nileskär har förklarat Houmans tidiga alster som "kult" och hans senaste skiva "Alkemisten" blev väl omskriven av Dagens Skivas Karin Lillebroända så väl som Gaffas Ametist Azordegan. "Bästa svenska hiphop på länge" och "mer genuint än så här kan det knappast bli" löd citaten från de två recensenterna. För 2011 planeras just nu en turné av Världskultur och 2010 avslutades med fina spelningar i Stockholm, bl.a. stora scenen på Berns. 
www.houman.nu

Läs vidare »
Media no image

Svenskar säljer mest vapen

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2011 11:19 CET

Svenskar säljer mest vapen i världen räknat per person. En ny sammanställning av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen visar att Sverige toppar listan över vapenexport per capita under 2010, före Israel och Ryssland.

- Det är tragiskt att behöva utnämna svenskar till världsbäst på vapenförsäljning, säger Anna Ek, ordförande i Svenska Freds.

Sammanställningen som baseras på ny statistik över svensk vapenexport visar att varje svensk i genomsnitt sålt krigsmateriel för 1500 kronor under 2010. Trots den stora svenska vapenexporten lägger regeringen 80 miljoner kronor under 2011 på särskilt exportstöd av vapen.

- Exportstödet måste avskaffas. Det är inte rimligt att skattebetalare ska sponsra svensk vapenindustri i dess försök att sälja vapen runtom i världen, säger Anna Ek.

För mer information
Kontakta Anna Ek, ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, 0709-540513
Ladda ner statistiken:
http://www.svenskafreds.se/svenskar-saljer-mest-vapen

Läs vidare »
Media no image

Öka stödet till de demokratiska krafterna i Norra Kaukasus!

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2011 09:00 CET

Idag är det World Chechnya Day och runtom i världen hålls manifestationer för att minnas de ca 500 000 tjetjener som 1944 deporterades av Stalin till Sibirien. Men manifestationerna hålls också för att symbolisera den tystnad som omvärlden visat inför krigen i Tjetjenien. 

Under de senaste 15 åren har två krig rasat i Tjetjenien med många dödsfall och skadade civila som följd. Men det är inte bara republiken i Norra Kaukasus som drabbats, även det ryska samhället är starkt påverkat av krigen.

Organisationen Tjetjeniens Mödrar är en av många människorättsorganisationer som arbetar för fred och demokrati i Norra Kaukasus. Svenska Freds och Tjetjeniens Mödrar har samarbetat sedan 2005 och just nu är de på besök i Stockholm.

– För människorna i Tjetjenien är vetskapen om att omvärlden stöder deras arbete och modiga ställningstagande för fred och mänskliga rättigheter oerhört viktig. Den svenska regeringen måste fortsätta och förstärka sitt stöd för de människor som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Norra Kaukasus. Vi är väldigt glada över det stöd som Sverige ger varje år, men vi är också övertygade om att mer kan göras, säger Paulina Kluge, politisk sekreterare på Svenska Freds. 

Formellt avslutades ”antiterroristoperationen” i Tjetjenien våren 2009. Bilden som sedan dess har förmedlas är att situationen i delrepubliken är normaliserad. Bombdådet för en månad sedan på Domodedovo-flygplatsen i Moskva blev en smärtsam påminnelse om att det fortfarande pågår ett krig i landet. I verkligheten befinner sig stora delar av södra Ryssland i ett lågintensivt krig som sällan syns varken i rysk eller internationell media. 

– Vi tar avstånd från alla former av attacker och våldsdåd. När terrorattentat som det i Moskvas tunnelbana i mars förra året, eller på flygplatsen i januari sker målar media gärna upp en bild som säger att alla människor från Kaukasus är terrorister. Det är därför oerhört viktigt att även visa på det fredliga arbete för demokrati och mänskliga rättigheter som individer och organisationer i Kaukasus faktiskt utför, säger Anna Ek, ordförande i Svenska Freds. 

För mer information, kontakta
Paulina Kluge, politisk sekreterare för demokratifrågor i Ryssland
tel: 0707-634856
Anna Ek, ordförande
tel: 0709-540513

Madina Magomadova, ordförande i Tjetjeniens Mödrar, kan kontaktas via Paulina Kluge.

Läs vidare »

Om Svenska Freds