Skip to main content

Välkommen på presslunch om Mårdhundsprojektet.

Evenemang

17
FEB
Restaurang Gubbhyllan, Skansen, Stockholm
  -

Onsdagen den 17 februari, kl 12.00 – 13.30 på Skansen,
Restaurang Gubbhyllan, (till vänster innanför grindarna)
Idag mobiliseras kraftfullt för att stoppa mårdhunden att etablera sig i Sverige genom Mårdhundsprojektet.
På besök i Stockholm är två av projektledarna P-A Åhlen och Åke Granström som kan berätta om de stora insatser som deras tio man stora projektgrupp arbetar intensivt med. Från Naturvårdsverket deltar Christer Pettersson.

- Vad händer om mårdhunden etablerar sig i landet?
- Vilka insatser görs för att stoppa mårdhunden
- Hur allvarligt hot är mårdhunden för vårt ekosystem och den biologiska mångfalden?
- Hur hotas djur- och fågelliv, friluftsliv och möjligheterna till svamp- och bärplockning?
- Hur sprids sjukdomarna rabies och dvärgbandmask med mårdhunden?
- Hur stor är risken av mårdhunden tar sig från Danmark till Skåne?

Mårdhunden – en asiatisk art som frisläpptes i forna Sovjetunionen för cirka 75 år sedan hör inte hemma i den svenska faunan.
Redan har cirka 100 mårdhundar avlivats i Sverige.
Senare under dagen är projektgruppen inbjudna att presentera arbetet med att stoppa mårdhunden för riksdagsledamöter.

Bakom Mårdhundsprojektet står Naturvårdsverket, Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Skåne, Sveriges Lantbruksuniversitet och Svenska Jägareförbundet.

Anmälan till christina.nilson-dag@jagareforbundet.se, eller 070 738 83 06