Skip to main content

Årets våtmarksstipendiat Lennart Henrikson

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2019 07:50 CEST

Lennart Henrikson, Årets våtmarksstipendiat 2019

Lennart Henrikson från Hyssna i Västergötland är fil.dr. i ekologisk zoologi med vattenekologi som sin specialitet. Lennart är en av landets ledande profiler i vattenvårdsfrågor och har tidigare varit verksam vid bland annat WWF där han initierade arbetet med skogens vatten och inte minst kopplingen till skogsbrukets olika metoder. Utveckling av planeringsmetoden Blå Målklassning, som används vid framtagandet av skogsbruksplaner är till stor del Lennarts förtjänst. Ett annat praktiskt exempel på Lennarts vattenvårdande insats är hans initiativ och projektledarskap för återskapande av den 50 ha stora Lilla Attsjön utanför Växjö.

Juryns motivering: Lennart Henrikson tilldelas Våtmarksstipendiet 2019 för sin mångåriga vattenvårdande insats på alla plan, med särskilt stort engagemang för skogens vatten. Återskapandet av Lilla Attsjön som genom detta blivit en mycket värdefull fågellokal är ett praktiskt exempel på Lennarts stora drivkraft för levande vattenmiljöer. Lennart har ett sätt som inspirerar och han tar alla tillfällen att på sitt pedagogiska sätt sprida kunskap om våtmarkernas stora värde i allmänhet och den biologiska mångfalden i synnerhet.

Stipendiet delas ut på Våtmarksfondens konferens på Aspenäs Herrgård i Lerum den 8 maj i närvaro av Våtmarksfondens ordförande Björn Sprängare och Ragn-Sellsföretagens ordförande Erik Sellberg.

Ett prestigefullt miljöpris

Våtmarksstipendiet är ett erkännande till en person eller organisation som utfört ett betydande och värdefullt arbete för att skapa våtmarker för fåglar av hög kvalité. Stipendiet är instiftat av stiftelsen Svensk Våtmarksfond och Ragn-Sells AB. Syftet med stipendiet är att stimulera arbetet med att bevara, skapa och sköta våtmarker. Stipendiet är på 35 000 kr.

För mer information: Hans von Essen, Våtmarksfondens generalsekreterare,mobil: 072-218 75 99, e-post: info@vatmarksfonden.se, www.vatmarksfonden.se

Svensk Våtmarksfond bildades på initiativ av Svenska Jägareförbundet 1995. I styrelsen finns, förutom Jägareförbundet, representanter för Bird Life Sverige, Lantbrukarnas Riksförbund och näringslivet.

Bifogade filer

PDF-dokument