Skip to main content

Ejderns minskning oroar Svenska Jägareförbundet

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 07:02 CEST

teckning: Hans Larsson

Svenska Jägareförbundet har under flera år oroat sig för ejderstammens minskning i Sverige. Därför uppmanar förbundet jägarna att som försiktighetsåtgärd inte skjuta ejderhonor till kunskapsläget om ejderns minskning förbättrats. Ejdern är en uppskattad fågel i skärgårdsmiljön och dess betydelse som symbol för en frisk skärgård och som jaktbyte för skärgårdsjägare gör ejdern speciell.

Svenska Jägareförbundet har tagit flera initiativ till att samla kunskapen kring ejderns och andra dykänders utveckling i Sverige och Östersjön. Med den kunskap som finns står det dock klart att det inte kan vara jakten som bidragit till minskningen. Därför saknas också biologiska skäl till ett jaktförbud på ejder. Men redan idag har jägare infört frivilliga jaktstopp på ejderhonor utmed flera kuststräckor som försiktighetsåtgärd.

- Även om ejdern inte nått någon kritisk nivå vill vi ändå föra fram rekommendationen att enbart skjuta hanfågel i höst. Vi måste tillsammans med forskare och ornitologer kontinuerligt utvärdera stammens utveckling och vilka åtgärder som behövs, precis som förbundet jobbar med andra jaktbara arter.  Som jägare känner vi ett tungt ansvar att värna ejdern och en skärgård utan ejder skulle kännas fattig och tom, säger Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet.

-Ejderhonorna är den kritiska faktorn i ejderstammen just nu, det går två till tre hanar på varje hona, det är därför rimligt att vi på frivillig väg agerar för att minska jakttrycket på honorna,  konstaterar Hans Geibrink, Jägareförbundets kustråd.

På fredag den 31 augusti arrangerar Svenska Jägareförbundet tillsammans med Sveriges Ornitologiska Förening ett seminarium kring ejdern och andra dykänders situation i Östersjön. Seminariet sker i samverkan med Miljödepartement och miljöminister Lena Ek och forskare från hela Östersjöregionen deltar.  Läs mer på   www.ejder.se.

För mer information kontakta:

Niklas Liljebäck, forskningskommunikatör, 070-330 06 80

Hans Geibrink, jaktvårdskonsulent och ledamot i kustrådet, 070-330 06 76

Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent, 070-330 06 73

 

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.