Skip to main content

Jägareförbundet överklagar Förvaltningsrättens beslut att stoppa licensjakten på varg

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2014 16:05 CET

Förvaltningsrätten i Stockholm inhiberade Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på 30 vargar, vilket i praktiken stoppar jakten. Nu överklagar Svenska Jägareförbundet Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten.

Svenska Jägareförbundet anför ett antal olika skäl till varför Kammarrätten ska bevilja prövningstillstånd av ärendet och att riva upp Förvaltningsrättens beslut.

Förbundet tar bland annat upp det faktum att vargstammen har uppnått gynnsam bevarandestatus i och med riksdagsbeslutet från 2013. Därmed är förutsättningen helt ny gentemot tidigare års beslut om vargjakt.

Svenska Jägareförbundet anser också att följande skäl för att ändra beslutet föreligger:

• Att det är en stor skada att beröva någon rätten till jakt

• Att en växande vargstam utan regleringen leder till ökande kostnader för rovdjursskador

• Att den korta tiden för jaktens genomförande medför att jakten inte kan genomföras

• Att jakten inriktar sig mot inavlade vargar i några få revir

• Att omfattningen på jakten bara motsvarar halva föryngringen 2013

• Några skäl för inhibition anges inte i Förvaltningsrättens beslut

För mer information kontakta:

Ola Wälimaa, förbundsjurist Svenska Jägareförbundets, 070-330 06 22


Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 160 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.