Skip to main content

Jägarna ger råd om ufodring av det vilda

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 09:55 CET

Den stränga vintern försvårar för de vilda djuren att hitta föda. Svenska Jägareförbundet ger rekommendationer till både jägare, markägare och alla naturintresserade att utfodra åt det vilda på rätt sätt.

- Nu när vi har kallt och snö behöver djuren extra fodertillskott, men det gäller att välja rätt foder och lägga ut det på rätt platser, säger Göran Bergqvist, klövviltkonsulent vid Svenska Jägareförbundet. 

Även under andra tider av året kan man utfodra för att locka vilt från skadekänsliga områden. Till exempel kan den ökande vildsvinsstammen lockas bort från grödor och åkrar genom att utfodra och locka det vilda till andra platser. 

- Ge djuren endast naturligt foder, säger Göran Bergqvist, som till exempel foderärtor, majs, ensilage, potatis eller sockerbetor.

www.jagareforbundet finns fler råd till markägare, allmänhet och jägare hur man bäst ger djuren mat. Eller ladda ner de nya riktlinjerna för utfodring av vilt: http://www.jagareforbundet.se/Documents/Viltvard%20FW/UtfodringsFolder.pdf

Du kan också kontakta några av våra jaktvårdskonsulenter ute i landet för råd;

Niklas Lundberg 070-3399 344                i norra Sverige

Jessica Larsson; 070-3300 646                

Hans Geibrink; 070-3300 676

Henrik Falk; 070-3300 639                     i Mellansverige

Kalle Johansson; 070-3300 638

Anders Fredriksson, 070-270 33 42

Elias Turesson; 070-3300 657,                  i södra Sverige

Henrik Barnekow; 070-3300 671

Clas Magnusson; 070-3399 356

För mer information kontakta:

Göran Bergqvist, klövviltkonsulent, 070-606 1448

Fredrik Widemo, naturvårdsansvarig, 070-3399 350

foto: magnus nyman

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Bifogade filer

Word-dokument