Skip to main content

Jägarna vill ej ha för stor vildsvinsstam

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 07:21 CET

foto:magnus nyman

- Vad tycker jägarna om den ökande vildsvinsstammen?  I en ny undersökning från Uppsala universitet och SLU framgår att där vildsvinsstammen är stor vill jägarna inte ha fler vildsvin, utan snarare färre.

Dagens vildsvinsstam är ojämnt fördelad, både inom och mellan län. Det gör att attityderna till vildsvin skiljer sig kraftigt mellan olika delar av Sverige. I Skåne och i Sörmland är stammen stor och norr om Dalälven finns i stort sett inga vildsvin ännu. Där vildsvinsstammarna är starka vill endast en minoritet av jägarna ha fler vildsvin.I områden där vildsvinen håller på att etablera sig vill jägarna istället  ha fler vildsvin. - Detta kan tyckas självklart, men det är ett viktigt budskap att jägarna inte vill ha fler vildsvin där man har starka stammar och konflikter, säger Hans von Essen, riksjaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet.

- Vad kan man göra för att lösa konflikterna med den ökande vildsvinsstammen?
- Det som är absolut nödvändigt, säger Fredrik Widemo, en av författarna till undersökningen, är lokal förvaltning och samverkan över markgränser, samt mellan olika intressenter. Då kan vi reglera stammen och komma tillrätta med en del av skadeproblematiken, tillägger Fredrik Widemo.

- Det är viktigt vi jägare tar vårt ansvar och ser till att vildsvinsstammen inte blir större än vad markerna tål, framför allt med hänsyn till vildsvinens påverkan på lantbruket, säger Hans von Essen.

Undersökningen är utförd av Fredrik Widemo, Göran Ericsson och Roger Bergström vid Uppsala universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Skogforsk. Resultatet från undersökningen är baserat på frågor ställda till över 6000 jaktkortslösare i Sverige.

Vildsvinsstammen ökar med cirka 30 procent per år och enligt Jägareförbundets viltövervakning beräknade man att det fälldes över 65 000 vildsvin under förra jaktsäsongen.

Idag, torsdag 25 november, håller Jordbruksdepartementet en hearing om den svenska vildsvinsförvaltningen med berörda parter.

För mer information kontakta:

Fredrik Widemo, 070-33 99 350

Hans von Essen, 070-33 00 640

www.jagareforbundet.se

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.