Skip to main content

Nya regler för trafikanter efter nyår.

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2009 07:01 CET

 

Från och med den 1 januari 2010 gäller nya regler för dig som trafikant. Om du kör på älg, hjort, rådjur, vildsvin, mufflonfår, varg, björn, lo, järv, utter eller örn så är du skyldig att anmäla det inträffade till polisen samt märka ut kollisionsplatsen - oavsett hur det gick med såväl bil som vilt vid olyckan.

 

-Det är mycket viktigt att polisen får kännedom om när en viltolycka inträffat så att de kan kalla ut någon av våra cirka 6000 eftersöksjägare runt om i landet som snabbt kan förkorta det påkörda viltets lidande, säger Daniel Ligné på Svenska Jägareförbundet, ansvarig för att organisera eftersöksjägare över hela landet.

Antalet inrapporterade viltolyckor ökar och om det beror på att vi kör på mer vilt eller är bättre på att anmäla, är svårt att säga. Av de drygt 40 000 anmälda olyckorna i år är mer än 30 000 rådjurspåkörningar. Allvarligast är älgolyckorna där risken för skador på människor är störst. Antalet skadade och dödade i viltolyckor minskar dock, troligtvis på grund av bättre bilar.

 

Även olyckor med vildsvin och stora rovdjur som björn och varg ökar.

- Dessa olyckor är extra svåra eftersom skadade rovdjur och vildsvin kan vara farliga för såväl jägaren som hunden. Vi satsar därför just nu extra hårt för att utbilda våra eftersöksjägare på dessa vilt, säger Daniel Ligné.

Efter nyår får också eftersöksjägarna en ersättning för den insats de gör dag som natt och året runt med att spåra upp och avliva trafikskadat vilt. Även lagstiftningen förändras så att eftersöksjägarna kan gå över markgränser och snabbare komma ikapp och avliva viltet.

Detta är mycket viktiga förändringar både för viltets väl och ve samt för eftersöksjägarna som äntligen får samhällets erkännande för den stora insats de gör.

- Vi har stridit för dessa förändringar i tio år och äntligen har Riksdagen tagit dessa kloka beslut som börjar gälla vid årsskiftet, avslutar Daniel Ligné

 

För mer information kontakta:

Daniel Ligné, bitr. riksjaktvårdskonsulent, 070-330 06 73

Christina Nilson-Dag, informationschef, 070-738 83 06

www.jagareforbundet.se

www.nationellaviltolycksradet.se

 

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Bifogade filer

Word-dokument