Skip to main content

Nya riktlinjer för jakt med hund.

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 06:26 CEST

foto:Karin Ekh

Den 1 oktober startar rådjursjakten med drivande hund vilket är ett viktigt datum för landets cirka 300 000 jägare. Svenska Jägareförbundet lanserar samtidigt nya etiska riktlinjer för jakt och jaktträning med hund.

Jakthunden räknas som jägarens bästa jaktkamrat och jakt med drivande hund är kännetecknande för den svenska jakthundstraditionen.

-  Jägareförbundet har utarbetat råd och riktlinjer för jägarna som varje hundförare bör beakta, säger Hans von Essen, riksjaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet och ger exempel:

  • Välj hund efter dina behov och din person
  • Ge jakthunden konditionsträning, grunddressyr, jaktträning och omvårdnad – även efter jakten.
  • Respektera tiderna för tillåten jakt och jaktträning och att hundarna jagar på tillåten viltart. Var uppmärksam på oönskat beteende.
  • Undvik jakt med hund när det är olämpligt (till exempel djupt snötäcke)
  • Jaktledarens ansvar innebär bland annat att leda och planera jakten så att rätt typ, antal och kombination av hundar används vid jakten.
  • Använd alltid bästa tillgängliga eftersöksekipage

Vildsvin, ökad rovdjursstam och andra ändrade viltförhållanden ställer nya krav på hundarnas lydnad och hundförarens strikta ansvar för hundens handlingar.

- Jakthundsägare bör särskilt beakta hundarnas beteende gentemot vildsvin, som är ett relativt nytt vilt för många. Här har hundägarna ett stort ansvar, tillägger Hans von Essen. Våra vanligaste jakthundarna är labrador, jämthund och tax.

De nya råden och riktlinjerna finns att ladda ner på www.jagareforbundet.se

Dessutom har Jägareförbundet tillsammans med Sveriges Jordägareförbund, Sveriges Yrkesjägareförening, Svenska Kennelklubben och Lantbrukarnas Riksförbund uppdaterat riktlinjer för uppfödning, utsättning och jakt på utsatt fågel. Den 1 oktober börjar även fasanjakten i landet.

För mer information kontakta:

Hans von Essen, riksjaktvårdskonsulent, 070-330 06 40

Jessica Larsson, jaktvårdskonsulent i Jägareförbundet Norr, 070-330 06 46

Mattias Johansson, jaktvårdskonsulent i Jägareförbundet Syd 070-330 06 78 

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Bifogade filer

PDF-dokument