Skip to main content

Regeringen försvarar rovdjurspolitiken

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2015 12:17 CEST

Regeringens svar till EU-kommissionen innehåller en beskrivning av vad som gjorts i vargfrågan och vad kommer göras den närmsta framtiden. Regeringen återupprepar de förslag och åtgärder som de har aviserat tidigare, med utredningar och analyser.

– Det finns inga nyheter eller löften om förändringar av dagens system. Däremot skriver man att man ska analysera ett antal frågor när utredningarna är klara. Men svaret till EU-kommissionen kan inte tolkas på annat sätt än att regeringen i huvudsak är nöjd med dagens system. Och det upplever jag som positivt. Vi behöver en tydlig, långsiktig och en uthållig förvaltning, inte förändringar varje år, säger Björn Sprängare.

Han menar också att regeringen står upp för en aktiv vargförvaltning, där jakt är en självklar del.

Svenska Jägareförbundet är däremot mycket bekymrade av vissa skrivningar kring nivån på gynnsam bevarandestatus. Svaret ger nämligen inget entydigt besked om vad regeringen tycker och vill, vilket kan leda till osäkerhet och äventyra den långsiktighet och tydlighet som förvaltningen behöver.

– Vargstammen behöver regleras. Och jakt behövs varje år för att kunna styra antalet. Därför ser jag det som självklart att det blir vargjakt även kommande vinter, säger Björn Sprängare.

Han är dock osäker på om EU-kommissionen kommer att nöja sig med svaret.

– Vår uppfattning är att den svenska vargförvaltningen väl uppfyller Art- och habitatsdirektivets krav. Men om kommissionen är av en annan uppfattning är det bättre att EU-domstolen får avgöra frågan, en gång för alla, än att överträdelseärendet fortsätter i all oändlighet. Ärendet har trots allt redan pågått i fem år med ständiga hot från kommissionen, säger Björn Sprängare.

Riksdagen har bestämt att Sverige ska hysa en livskraftig vargstam. Utifrån dessa förutsättningar kan Svenska Jägareförbundet acceptera maximalt 150 individer, spridda över landet.

För mer information kontakta:

Björn Sprängare, ordförande, Svenska Jägareförbundets, 070-760 65 61

Torbjörn Lövbom, ordförande, Svenska Jägareförbundets rovdjursråd, 070-693 39 67

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 160 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.