Skip to main content

Rovdjuren kostar jägarna en halv miljard kronor.

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 09:26 CEST

De stora rovdjuren kostar Sveriges jägare en halv miljard kronor i minskat jaktvärde varje år. Det skriver Jägareförbundets tidskrift Svensk Jakt i sitt senaste nummer.

Siffrorna är framtagna av Jägareförbundets biträdande riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné som använt forskningsrapporten Jaktens värde från Sveriges lantbruksuniversitet som underlag.
Beräkningarna visar att det är jägarna som förlorar mest på de stora rovdjuren Medan det minskade jaktvärdet på grund av rovdjur ligger på 510 miljoner kronor är ersättningen för rovdjursskador på ren 60 miljoner och för tamboskap 6 miljoner kronor.
- Men till skillnad från rovdjursproblematiken vad gäller rennäringen och tamdjuren är det ingen som vare sig nämner eller gör något för att kompensera jägarkåren. Tittar man samhällsekonomiskt borde det tas fram åtgärder som kompenserar jägarna för deras bortfall i jaktligt värde, säger Daniel Ligné till Svensk Jakt.
Av de stora rovdjuren är det lodjuren som kostar jägarna mest i minskat jaktvärde. Därefter kommer björn och sedan varg.
Läs hela artikeln i Svensk Jakt nr 5/2009. Utgivningsdag den 23 april.

Fotnot:
Om någon vill komma i kontakt med Daniel Ligné är hans mobiltelefonnummer 070-330 06 73.