Skip to main content

Unik donation med jakthistoriska föremål

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2016 06:52 CET

Sven Lord med hanbössa. Fotograf Madeleine Lewander

Varför jagar vi?Vad kan historiska jaktföremål berätta om hur vi levde av och med naturen förr? En enastående samling jakthistoriska föremål doneras till Svenska Jägareförbundet. 


Sven Lord har i hela sitt liv samlat unika jaktföremål och samlingen doneras nu till Stiftelsen Svenska Jägareförbundets Jakthistoriska Samlingar.

-Ingen annan samling visar så systematiskt de viktigaste händelserna i den svenska jakthistorien, säger Ulf Sterler från Svenska Jägareförbundet som är både stolt och tacksam för den unika samlingen.

Vart och ett av de 1200 föremålen representerar viktiga händelser i den jakthistoriska utvecklingen. Många föremål har även anknytning till Svenska Jägareförbundets historia - som även är liktydigt med den svenska jakthistoriken.

-Jag vill att min samling skall bevaras förframtiden i odelat skick, vara tillgängligför forskning och visas för intresserade personer. Historia är viktigt för att förstå samtiden och därför vill jag dela med mig av kunskapen om betydelsefulla historiska personers liv och gärningar samt värna om vårt jakthistoriska arv, säger Sven Lord.

Allmänheten kan se samlingen i samband med bokad guidning på slottet Öster Malma i Sörmland, där Svenska Jägareförbundets huvudkontor också ligger.

För mer information, kontakta Hans von Essen, ordförande i Stiftelsen Svenska Jägareförbundets Jakthistoriska Samlingar, +46 72 218 75 99

hans@vonessen.com

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 160 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och viltvården i Sverige.

Bifogade filer

Word-dokument