Skip to main content

​Våtmarksstipendium 2018 till Tullingsås byförening

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2018 06:32 CET

Lillsjön, Jämtland. Återskapad av Tullingsås byförening som får Våtmarksfondens stipendium 2018. Foto Tor Persson

Stipendiet delas ut vid våtmarken Lillsjön, Tullingsås den 3 maj 2018

Lillsjön är en ca 15 ha stor återskapad sjö som ligger väster om byn Tullingsås i Strömsunds kommun, Jämtland. Under början av 1900-talet beslutade Tullingsås bystämma att man skulle sänka Lillsjön. Detta för att skapa mer odlingsmark, framförallt i form av starrslåtter, men även för att skapa förutsättningar för såg och kvarn i byns närhet. Under slutet av 1900-talet påbörjade Tullingsås byförening diskussioner om att återskapa Lillsjön för att i första hand gynna fågellivet. Efter långt och enträget arbete med markägarkontakter och tillstånds-ansökningar kunde arbetet påbörjas 2013. Invigning av en återuppstånden Lillsjön skedde i maj 2015. Förutom arbete med insamling av medel från olika bidragskällor har det krävts ett stort ideellt engagemang från byföreningens medlemmar.

.

Juryns motivering Tullingsås byförening har med återskapandet av Lillsjön visat på hur man med ett stort naturintresse parat med ett målinriktat ideellt engagemang och begränsade resurser kan skapa en för fågellivet mycket fin biotop. Vid arbetet har byföreningen samtidigt haft för ögonen att Lillsjön ska vara tillgänglig för alla.


Stipendiet delas ut vid Lillsjön, Tullingsås den 3 maj kl. 15.00 i närvaro av Våtmarksfondens ordförande Björn Sprängare och Ragn-Sellsföretagens ordförande Erik Sellberg.

För mer information: Hans von Essen, Våtmarksfondens generalsekreterare,

mobil: 072-218 75 99, e-post: info@vatmarksfonden.se, www.vatmarksfonden.se

Ett prestigefullt miljöpris

Våtmarksstipendiet är ett erkännande till en person eller organisation som utfört ett betydande och värdefullt arbete för att skapa våtmarker av hög kvalité för fågellivet.

Stipendiet på 35 000 kr är instiftat av Svensk Våtmarksfond och Ragn-Sells AB.

Svensk Våtmarksfond är en stiftelse som bildades på initiativ av Svenska Jägareförbundet 1995.

I styrelsen finns, förutom Jägareförbundet, representanter för Sveriges Ornitologiska Förening, Lantbrukarnas Riksförbund och näringslivet.

Bifogade filer

Word-dokument